Terug

Projectoproep "Opensoon" 2020

De nieuwe editie van de “Opensoon” projectoproep is gelanceerd.

Deze wedstrijdformule richt zich tot toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De steun die aan de geselecteerde winnaars wordt aangeboden, zal zich vertalen in gratis begeleiding (coaching en consultancy) gecombineerd met een subsidie (tot maximum €15.000) voor projecten die voldoen aan de criteria van financiële levensvatbaarheid, originaliteit en kwaliteit, waarbij duurzame of circulaire praktijken worden toegepast.

Meer informatie