Terug

Compenserende COVID-19-premie

Er is een nieuwe premie van 2.000 euro beschikbaar om een aantal categorieën van micro-ondernemingen te steunen die niet in aanmerking kwamen voor andere maatregelen.
Vervult u de zes toekenningsvoorwaarden? Vraag dan uiterlijk op 30 juni 2020 de premie aan.

Nagaan of u de premie kan aanvragen