COVID-premies voor de event- en de culturele sector

Er zijn twee nieuwe COVID-premies beschikbaar om de culturele, evenementen- en toerismesector en het nachtleven te ondersteunen.

Covid-19-premie voor de evenementensector

Het Brussels Gewest stelt een nieuwe Covid-premie voor om de culturele, evenementen- en toerismesector en het nachtleven te ondersteunen. De premie is bedoeld voor Brusselse vennootschappen en zelfstandigen die welbepaalde voorwaarden vervullen. Afhankelijk van uw situatie kan u een bedrag ontvangen tussen 3.000 en 9.000 euro.

Ga alvast na of u ervoor in aanmerking komt. Is dit het geval? Bereid dan de nodige documenten voor met het oog op uw dossier.
Via onze website kan u tussen 4 november en 4 december 2020 uw premieaanvraag indienen.

De premie ontdekken

Covid-19-premie voor de culturele en creatieve sector

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herneemt bovendien haar "Covid-19-premie Cultuur" van de voorbije zomer. Deze premie is er speciaal voor de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hebben onder de huidige coronacrisis. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze een premie van 4.000 euro ontvangen. 

Ga nu reeds op onze website na of u ervoor in aanmerking komt en bereid alvast de nodige documenten voor met het oog op uw premieaanvraag.
Het aanvraagformulier zal online beschikbaar zijn van 4 tot 23 november 2020.

De premie ontdekken


Brexit

Brexit

Ten gevolge van de Brexit moeten Britse burgers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen werken (in loondienst of als zelfstandige) vanaf 31 december 2020 bepaalde stappen ondernemen.

De Britse burger die over een verblijfsvergunning die nog geldig is op 31 december 2020 beschikt moet een aanvraag bij zijn/haar gemeente indienen.
De Britse burger die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil werken vanaf een datum na 31 december 2020 moet de op deze website toegelichte procedures volgen die gelden voor niet-Europese staatsburgers.

Meer informatie over de modaliteiten ten gevolge van Brexit.


Bilan GoodFood strategie

Stadsweide met koeien

In 2016 lanceerde het Brussels Gewest de Good Food-strategie. Het achterliggende idee? Acties voor een milieuvriendelijke lokale voedselproductie ontwikkelen en ondersteunen, lokale en seizoensgebonden producten valoriseren, verspilling en het vleesverbruik indijken. De doelstelling? Uitgroeien tot een meer autonome stad op het vlak van voedselvoorziening dankzij de principes van circulaire economie. 

Sinds de start verovert Good Food een plek in ons leven en op ons bord, met een positieve maatschappelijke, economische en ecologische impact, voor een duurzamere ontwikkeling van de hoofdstad. Er is m.a.w. steeds meer Goof Food in Brussel!
 
Enkele cijfers :

 • We gingen van 16 naar 32 professionele stadslandbouwprojecten
 • Jaarlijks wordt 600 ton onverkochte voedingsmiddelen ingezameld en herverdeeld via de ondersteunde projecten = 1,2 miljoen geredde maaltijden kunnen 1.000 mensen gedurende 1 jaar van voeding voorzien
 • 10 van de 11 Brusselse sociale kruideniers bieden verse groenten en fruit aan, 4 ervan hebben regelmatig bio in de rekken liggen
 • De Brusselse kantines bieden alsmaar meer bioproducten aan (+48%). Ook hebben ze de voedselverspilling met 8,4% verminderd en de porties vlees op het menu daalden met 10,2%
 • In totaal dragen 55 restaurants en 49 kantines het Good Food-label waar maar liefst 24.000 maaltijden/dag verdeeld worden
 • Tussen eind 2015 en eind 2018 werden 100 arbeidsplaatsen gecreëerd
 • Sinds 2016 zijn er meer dan 100 nieuwe schoolmoestuinen. 
 • 70% van de scholen organiseerde de voorbije 2 jaar een Good Food-actie.
 • Meer dan 10.000 burgers kregen een opleiding via kookworkshops, participatieve projecten, workshops, enz.

Alle details ontdekken?
Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid, de initiatiefnemers achter de Good Food strategie, bundelden de resultaten in een inspirerende brochure waarin je kennis kan kennis maken met de talrijke experimenten, best practices, projecten en andere toonaangevende initiatieven.  


Terug naar school met fruit, groenten en melk!

Terug naar school met fruit, groenten en melk. Schrijf u in!

Het programma ‘Fruit, groenten en melk op school’ staat u weer op te wachten aan de schoolpoort. Verneem via een splinternieuwe website hoe u kan deelnemen.

Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 kan tot 30 september.

Ontdek de website en schrijf u in


Projectoproep "Handelsdynamiek"

Met "Local&Together" lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe projectoproep om de lokale handelsdynamiek te ondersteunen en een lokaal commercieel weefsel te versterken. Het heeft tot doel collectieve projecten op te zetten onder leiding van verenigingen van winkeliers en andere lokale spelers in een afgebakende handelswijk.

Deze projectoproep staat open voor projecten die worden geleid door een winkeliersvereniging met rechtspersoonlijkheid en met een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De begunstigden ontvangen financiële steun van het Gewest tussen 5.000 en 60.000 euro (afhankelijk van de categorie). 

Dien uw aanvraag in uiterlijk 23 augustus 2020!

Meer informatie

 


Projectoproep "Internationaliseringsacties"

Dit is een gloednieuwe oproep voor internationaliseringsprojecten ontwikkeld door private vzw's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De drievoudige doelstelling is het ondersteunen van exportprojecten; buitenlandse investeringsprojecten in Brussel; en projecten die zorgen voor meer uitstraling van Brussel in het buitenland. 

Laureaten kunnen een specifieke financiële steun tot €85.000 ontvangen van het Gewest.

Dien uw aanvraag uiterlijk 21 augustus 2020 in!

Meer info


Covid-19-premie voor de culturele sector

Er is een nieuwe premie van 2.000 euro verkrijgbaar om organisaties in de Brusselse culturele en creatieve sector te ondersteunen. 

Deze premie is bedoeld voor de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hebben onder de coronacrisis.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze een eenmalige premie van 2.000 euro krijgen.

Dien uiterlijk op 15 juli 2020 uw premieaanvraag in als u aan de criteria voldoet. 

 

Ga na of u de premie kan aanvragen


Projectoproep "Opensoon" 2020

De nieuwe editie van de “Opensoon” projectoproep is gelanceerd.

Deze wedstrijdformule richt zich tot toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De steun die aan de geselecteerde winnaars wordt aangeboden, zal zich vertalen in gratis begeleiding (coaching en consultancy) gecombineerd met een subsidie (tot maximum €15.000) voor projecten die voldoen aan de criteria van financiële levensvatbaarheid, originaliteit en kwaliteit, waarbij duurzame of circulaire praktijken worden toegepast.

Meer informatie


Nieuwe projectoproep stadslandbouw 2020

Wilt u graag een project opzetten rond professionele stadslandbouw en bent u nog op zoek naar financiële steun? Dien dan uw kandidatuurdossier uiterlijk in op 31 juli 2020!

Het voornaamste doel van deze projectoproep is om de zelfredzaamheid van de stad qua voedselvoorziening aanzienlijk te verhogen via innovatieve, duurzame productie die goed presteert op milieu- en economisch vlak én ook jobs creëert. Deze projectoproep kadert bovendien in de ruimere Good Food Strategie

Interesse? U vindt hier alle informatie.

 


Compenserende COVID-19-premie

Er is een nieuwe premie van 2.000 euro beschikbaar om een aantal categorieën van micro-ondernemingen te steunen die niet in aanmerking kwamen voor andere maatregelen.
Vervult u de zes toekenningsvoorwaarden? Vraag dan uiterlijk op 30 juni 2020 de premie aan.

Nagaan of u de premie kan aanvragen


COVID-19: updates

Naar aanleiding van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, worden de volgende maatregelen vanaf nu en tot nader order geïmplementeerd.

Laatste update: 1 juli

Welke premies zijn beschikbaar voor getroffen bedrijven?

Raadpleeg HIER alle Gewestelijke ondersteuningsmaatregelen die door Brussel Economie en Werkgelegenheid worden voorgesteld om de economische actoren die getroffen zijn door de coronaviruscrisis, te steunen.

 

Onze dienstverlening wordt aangepast

Centrale Examencommissie

Alle examens van de centrale examencommissie worden strikt geautomatiseerd

Arbeidsvergunningen

In het kader van de COVID-19 maatregelen nodigen wij u uit om uw vragen omtrent arbeidskaarten, gecombineerde vergunningen of beroepskaarten te stellen via het e-mailadresarbeid.eco@gob.brussels. Wij zorgen voor een snel antwoord, per mail of, zo nodig, telefonisch. 

Onze loketten zijn gesloten.

Let op: Uw aanvragen tot het verkrijgen van arbeidskaarten en gecombineerde vergunningen kunnen bij voorkeur digitaal ingediend worden op hogervermeld e-mailadres.

Alle informatie en formulieren evenals het antwoord op enkele veelgestelde vragen zijn beschikbaar op onze website.
 

Betaald educatief verlof

Raadpleeg hier de informatie in verband met het betaald educatief verlof.

 

Projectoproepen

De lopende projectoproepen worden behouden, de deadline voor enkele projectoproepen werd verlengd. Meer info.
 

Particuliere bureau's voor arbeidsbemiddeling

Verzending activiteitenverslagen voor het jaar 2019: deadline uitzonderlijk uitgesteld van 30/06/2020 tot 30/09/2020Meer info.

We vragen u om ons alle correspondentie en documenten enkel nog per mail te sturen naar pba@gob.brussels 

 

BRUCEFO

Het laboratorium blijft functioneren met minimale bezetting om de voedingssector in Brussel te kunnen ondersteunen. De normale snelheid voor de aflevering van testresultaten is niet gegarandeerd (voorrang dringende analyses).
We blijven beschikbaar voor al uw vragen.
 

Dienstenchequebedrijven

Raadpleeg alle details over de verschillende steunmaatregelen voor de ondernemingen en werknemers van de dienstenchequesector

We vragen u om ons alle documenten enkel nog per mail toe te sturen. Meer info.

 

Toeristische logies en andere diensten

Gelieve ons te contacteren via het contactformulier. We antwoorden u zo snel mogelijk.

 

Dank voor uw begrip.


Covid-premie van €4000

Voor een aantal bedrijfssectoren ondersteunt het Gewest ondernemingen die tijdelijk moeten sluiten. Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor een premie van 4.000 euro per in het Gewest gevestigde bedrijfseenheid. Om deze premie aan te vragen, gebruikt u het formulier dat online beschikbaar is. De aanvragen moeten uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend.

 

Coronavirus en ondernemingen: het Brussels Gewest helpt!

De economische impact van het Coronavirus is op dit moment moeilijk in te schatten. Niettemin hebben de Brusselse Regering en de gewestelijke bedrijfsbegeleidende diensten overleg gepleegd om de sectoren in moeilijkheden te hulp te komen. Een arsenaal van regionale maatregelen werd ingevoerd om de informatie, ondersteuning en monitoring omtrent het virus te centraliseren, de economische gevolgen voor het gewest te verzachten en de KMO’s en zelfstandigen door deze moeilijke periode te helpen.
 
De Brusselse regering en de belangrijkste overheidsorganisaties die ondernemingen begeleiden, kwamen op 4 maart ll. bijeen om antwoord te bieden aan de legitieme ongerustheid bij de ondernemingen over de mogelijke impact van deze crisis op de Brusselse economie en werkgelegenheid. Het doel ? De sociaaleconomische gevolgen van het COVID-19 evalueren, een regelmatige monitoring opzetten van de evolutie van die economische gevolgen en de hefbomen bepalen die de economische actoren in Brussel ondersteuning en begeleiding moeten bieden.
 
De maatregelen die op federaal niveau werden genomen, zoals de tijdelijke werkloosheid door overmacht of om economische redenen, de mogelijkheden tot betalingsuitstel en de steunmaatregelen voor zelfstandigen, komen voor een deel tegemoet aan de eisen die de economische actoren de voorbije dagen formuleerden. Toch besliste de Brusselse Regering om een set van specifieke maatregelen te voorzien voor de ondernemers in het Gewest.
 
Voor wat specifiek het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft :
 
 • centraliseert en verspreidt de 1819-dienst alle officiële informatie over de gevolgen van het Covid-19 virus die Brusselse bedrijven en ondernemers kan helpen. Deze informatie is toegankelijk op www.1819.brussels of rechtstreeks per telefoon op het nummer 1819;
 • wordt hub.brussels, in nauwe samenwerking met prive-partners, belast met de regelmatige opvolging van de gevolgen van het Covid-19 virus voor de Brusselse economie en in het bijzonder de meest risicovolle sectoren;
 • wordt een taskforce opgericht die de voornaamste administraties en overheidsorganisaties omvat, uitgebreid met visit.brussels. Deze laatste kan een beroep doen op de deskundigheid van de verschillende economische sectoren om informatie in te winnen over de gevolgen op het terrein.
 • wordt een informatiepagina toegevoegd op de website van visit.brussels die doorklikt naar de verschillende informatiebronnen op federaal, Europees en internationaal vlak. Het Brussels Agentschap voor Toerisme blijft continu in contact met al zijn partners en de organisatoren van evenementen om hun vragen te beantwoorden en ze optimaal te begeleiden.
 
Er werden ook andere mogelijke steunmaatregelen besproken, Het Brussels Gewest :
 
 • zal voorzien in een gerichte begeleiding om financiële, juridische en administratieve oplossingen te vinden voor bedrijven die tijdelijk moeilijkheden ondervinden;
 • verbindt zich tot administratieve flexibiliteit ten aanzien van ondernemingen die partij zijn in administratieve en financiële procedures ten aanzien van de overheid;
 • heeft de uitgebreide Beleidsraad Economie belast met het uitwerken van een financieel steunmechanisme als antwoord op de door het Covid-19 veroorzaakte liquiditeitsproblemen voor de meest getroffen ondernemingen;
 • verbindt zich ertoe de sectoren die verband houden met toerisme en evenementen te steunen met maatregelen die zo goed als mogelijk hiervoor zijn aangepast.
 

Lancering beCircular 2020

Ook in 2020 zal Brussel Economie en Werkgelegenheid projecten, bedrijven en ondernemers ondersteunen die hun activiteiten durven verduurzamen en transformeren met een focus op kringloopeconomie. 
 

De projectoproep “Be Circular – Be Brussels” ondersteunt innovatieve projecten die de core business van een (of meerdere) onderneming(en) naar meer duurzaamheid willen creëren of doen evolueren om de transitie van economische spelers naar de kringloopeconomie te bevorderen.

U kan projecten indienen in 4 categorieën: 

 • Circulaire werven
 • Lancering
 • Scale-up
 • Transitie


Wat kunt u in de wacht slepen?

 • specifieke financiële steun van het Gewest die tot € 30.000, € 80.000 of € 200.000 kan oplopen, al naargelang de categorieën
 • ondersteuning, op verzoek, van alle bedrijfsondersteunende diensten
 • promotie van het welslagen van uw project

Projecten kunnen tot de middag van 15 mei ingediend worden.

beCircular organiseert informatiesessies op 2 en 23 april van 17u30 tot 21u in hub.brussels (Charleroisesteenweg 110 ,1060 Brussel)

Interesse? U vindt hier alle informatie.


Projectoproep "Diversiteit en anti-discriminatie" 2020

Deze projectoproep beoogt concrete acties ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving en ter ondersteuning van de diversiteit op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze is gericht tot alle private verenigingen en plaatselijke besturen die projecten in die zin willen ontwikkelen.

De beloning is een financiële ondersteuning van minstens 5000€ voor uw project.

De wedstrijdjury zal een rangschikking opstellen van de projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria.

Hoe deelnemen? De projecten moeten uiterlijk op 15 april vóór middernacht worden ingediend. 

Een infosessie wordt georganiseerd op 6 maart 2020 om 10 uur (CCN Iriszaal - Vooruitgangstraat 80/1, 1030 Brussel).

Meer info en inschrijven


Projectoproep sociale economie 2020

Projectoproep vernieuwende projecten van sociale en democratische ondernemingen

Editie 2020 van de projectoproep sociale economie is gelanceerd. Het Gewest is op zoek naar "vernieuwende projecten van sociale en democratische ondernemingen" om te ondersteunen voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro.
 
Deze oproep is bestemd voor alle ondernemingen en vzw's die actief zijn in het kader van sociaal en democratisch ondernemerschap in het Brussels Gewest en die een voorstel willen doen dat beantwoordt aan één van de vijf projecttypes:

 1. Starters: vernieuwende projecten
 2. Scheppen van nieuwe banen
 3. Veranderingen in de bestuurswijze van de onderneming, ook bij overdracht of overname van de activiteiten
 4. Scale-up: opschaling
 5. De informele economie formaliseren

U kan een financiering ontvangen die kan oplopen tot 80.000€.
 
De deadline om zich kandidatuur te stellen is 15/04/2020.

Er worden twee infosessies georganiseerd op 21/02/2020 en op 10/03/2020.

Meer info en inschrijven

 


European Digital Innovation Hubs

Als onderdeel van het Digital Europe-programma plannen de Europese Commissie en haar lidstaten een netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) op te zetten. Het doel is om de particuliere en publieke sector te ondersteunen bij hun digitale transformatie en om de nieuwste ontwikkelingen op vlak van cyberveiligheid, AI en HPC te verspreiden. 

Wanneer komt u in aanmerking?
 • U bent een niet-commerciële organisatie; 
 • Uw hoofdkantoor ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
Meer info over de toelatingsvoorwaarden vindt u in het formulier op de website van onze partner Innoviris.

Interesse?
 • Vergeet u niet in te schrijven voor de infosessie op 04/02/2020.
 • Dien uw projectontwerp in vóór 3 april 2020 om 14u00.
 
 

Infosessie ‘Financiering van sociale inschakelingsondernemingen’

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt sociale inschakelingsondernemingen maar zoals u weet zijn de regels recent veranderd.

Alle informatie over de financiering van erkende sociale ondernemingen die socioprofessionele inschakeling beogen, is vanaf nu te vinden op onze website.

Om uw vragen te beantwoorden en u optimaal te begeleiden vindt er op 13 februari 2020 een infosessie plaats.
Die is bedoeld voor sociale ondernemingen die een erkenningsaanvraag hebben ingediend en actief zijn op het vlak van socioprofessionele inschakeling.

Programma: de mandateringsprocedure en de financieringsprocedure in 2020. Presentaties door Brussel Economie en Werkgelegenheid en Actiris.
Datum: 13 februari 2020 van 13.30 tot 16.30 uur.
Adres: Kruidtuinlaan 20 (3de verdieping), Brussel.

Schrijf u in voor de infosessie via werkgelegenheid@gob.brussels

 


Digital Innovation Challenge for startups and SMEs

logo van de wizard

Deze challenge georganiseerd door de Europese Commissie wil de deelname stimuleren van start-ups en KMO's aan digitale groei.

Voor deze challenge moeten ze grensoverschrijdende, interoperabele en innovatieve digitale oplossingen bieden die gericht zijn op verbetering van de openbare dienstverlening in hun contacten met burgers en bedrijven.

De eerste prijs wint € 50.000, terwijl de tweede en derde plaats respectievelijk € 20.000 en € 10.000 ontvangen.

Een infosessie staat gepland voor 30 januari 2020 en geïnteresseerde KMO’s en start-ups hebben tot vrijdag 28 februari 2020 om 12u om zich in te schrijven voor de challenge.

Meer info en inschrijven


Gelukkig nieuwjaar!

Beste wensen!

wensen 2020

Brussel Economie en Werkgelegenheid wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 2020!


— 20 Items per Page
Toont 1 - 20 van 79 resultaten.