Projectoproep "Diversiteit en anti-discriminatie"

Deze projectoproep loopt van 19 mei tot 15 juli 2017.

De projectoproep « Diversiteit bevorderen en discriminatie bij tewerkstelling bestrijden » wil concrete en innoverende acties aanmoedigen die discriminatie bij tewerkstelling bestrijden of die de diversiteit in bedrijven, organisaties, privé- en overheidsinstellingen ondersteunen.

Op 31 mei 2017 wordt een infosessie georganiseerd met Brussel Economie en Werkgelegenheid.
Verplichte inschrijving via werkgelegenheid@gob.brussels.

Meer informatie


Drie nieuwe projectoproepen

Projectoproep "Begeleiding bij de uitvoering van de maatregelen van de Brusselse Small Business Act"

Er werd ook een nieuwe projectoproep gelanceerd voor de financiering van de uitvoering van een aantal maatregelen van de Brusselse Small Business Act (SBA). Deze oproep sluit aan bij de projectoproep "begeleiding" van 2016, die 21 begeleidingsstructuren financiert voor  Brusselse ondernemers tijdens de verschillende levensfasen van hun onderneming.

De projectoproep is open tot 15 juni en voorziet een budget van € 800.000.

Meer informatie

Projectoproep "Sensibilisering van jongeren voor het ondernemerschap"

De Brusselse Minister van Economie en Werkgelegenheid lanceerde in 2016 de eerste Brusselse strategie rond ondernemerschap bij jongeren, genaamd "Young Entrepreneurs of Tomorrow – YET". En dit om jonge inwoners van Brussel te helpen bij de ontwikkeling van een positieve toekomstvisie, om meer inzicht te krijgen in de ondernemerswereld of om een eigen activiteit te beginnen.

In het kader van deze strategie werd nu een tweede projectoproep gelanceerd om acties van uiteenlopende aard te financieren. Deze oproep is gericht op:

 • Bewustmaking van jongeren uit het beroepsonderwijs / leren en werken / buitenschools circuit en hun directe tussenpersonen
 • Concrete actie van studenten en werkzoekenden die zelf hun job willen creëren

De projectoproep wordt gezamenlijk beheerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) en de dienst 1819 die de YET-strategie coördineert. De oproep wordt afgesloten op 31 mei 2017.

Meer informatie

Projectoproep "Steun voor vernieuwende sociale ondernemingen"

Het Gewest wenst de ontwikkeling van sociale economiebedrijven verder te steunen om tegemoet te komen aan de behoeften van de Brusselaars en om economische kansen en lokaal verankerde banen en toegevoegde waarde te creëren. Die steun berust gedeeltelijk op een jaarlijkse projectoproep "sociale economie" voor het verkrijgen van een facultatieve subsidie.

U heeft nog tot 19 juni de tijd om een aanvraagformulier in te dienen.

Meer informatie


Irisfeest 2017

Vier op 6 en 7 mei mee de 28ste verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens het Irisfeest! Er zijn dat weekend in heel Brussel gratis concerten, straatanimatie en een uitgebreid aanbod aan activiteiten. 

Op zondag 7 mei wordt het Warandepark tussen 12 en 18u ingenomen door meer dan 100 Brusselse verenigingen die zichzelf op een interactieve, ludieke en originele manier voorstellen. Vergeet in de “Public Corner” zeker geen bezoekje te brengen aan de grote tent van de GOB waar ook Brussel Economie en Werkgelegenheid vertegenwoordigd zal zijn met een eigen stand. Kom mee quizzen met het gezin of maak een leuke foto in onze photobooth met allerlei objecten gelinkt aan ons bestuur.

Verder is er in het park een ruim aanbod aan sport, cultuur, erfgoed, straattheater, circus, workshops...  erna kan je ook volop proeven en genieten in de Iris Food Corner op het Konings- en Paleizenplein.

Tot zondag 7 mei! 

Meer info en programma 

 


Nieuw adres voor Brussel Invest & Export

Begin maart verlaat Brussel Invest & Export zijn kantoren aan de Louizalaan 500. De verhuis vormt een belangrijke stap in de toenadering tussen de diensten van Brussel Invest & Export, Atrium.brussels en Impulse.brussels. De bedoeling van deze nieuwe samenwerking is het optimaliseren van de dienstverlening aan de Brusselse ondernemingen.

De verschillende directies van Brussel Invest & Export zullen vanaf 6 maart 2017 bereikbaar zijn in de nieuwe kantoren. Alle telefoonnummers en mailadressen blijven onveranderd.

Nieuw adres:
Brussel Invest & Export
Charleroisesteenweg 112
1060 Brussel

 


Exaris wordt 10 jaar!

Exaris Interim werd in 2007 opgericht door 3 partners, Actiris, Daoust en P&V als coöperatieve vennootschap voor sociale uitzendarbeid. Inschakeling is het belangrijkste doel van het allereerste sociale interimkantoor in het Brussels Gewest. Dit unieke initiatief beoogt de integratie van jonge, laaggeschoolde Brusselaars door hen interimopdrachten aan te bieden gevolgd door een arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur. Uitzendwerk als springplank naar een vaste job dus.

14 februari vierde Exaris Interim zijn 10-jarig bestaan. In die 10 jaar kregen meer dan 3.650 jonge, laaggeschoolde werkzoekenden – met de steun van het Brussels Gewest - een interimcontract waarbij ze konden genieten van persoonlijke jobcoaching, omkadering en advies. Als gevolg hebben   576 jongeren een vast contract kunnen afsluiten bij klanten van Exaris. In 2016 bijvoorbeeld kregen 988 mensen coaching en 560 van hen kregen een interimopdracht aangeboden. 

Meer weten…  


Dienstencheques: deze activiteit beginnen uitoefenen?

Elk bedrijf dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest activiteiten wil uitoefenen die betaald worden met dienstencheques moet een erkenning aanvragen bij het Gewest. Daartoe moet de gerant of een medewerker van het bedrijf een opleiding van een dag volgen. Die opleiding betreft het dienstenchequesysteem: de regelgeving, de werking van het systeem, het opleidingsfonds, enz. De opleiding wordt georganiseerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid, in aanwezigheid van Sodexo en van het Sectorale Fonds voor Dienstencheques.
Hebt u interesse?
Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de betrokken opleidingsessie te zijn bezorgd aan de cel DC
Meer informatie en data van de opleiding.
 

Het Gewest steunt de sociale economie

Start u een activiteit op in de sociale economie? Als uw bedrijf of vzw actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u een erkenning aanvragen om financiering te verkrijgen.
De wetgeving bepaalt specifieke periodes waarin deze erkenning aangevraagd kan worden. De eerstvolgende periode start 1 januari 2017 en eindigt 15 februari 2017.
Meer informatie over de erkenningsaanvraag en de subsidies.


Projectoproep stadslandbouw 2017

De minister van Landbouw heeft opnieuw een oproep uitgeschreven voor professionele landbouwprojecten die bijdragen aan de Brusselse stadslandbouw. U kan tot 17 februari 2017 een subsidie aanvragen.
De oproep kadert in de gewestelijke Good Food-strategie waarbij facultatieve subsidies toegekend kunnen worden aan verenigingen en bedrijven actief in de voedingsmiddelensector waarvan het project een meerwaarde biedt voor de Brusselse stadslandbouw.

Meer informatie over deze projectoproep.


Brussel wint Regional Innovation Award

Het Brusselse Gewestelijk  Programma voor Circulaire Economie (GPCE), heeft zopas de “Regional Innovation Award 2016” ontvangen. Met deze onderscheiding komt Brussel aan de top van het Europese beleid inzake kringloopeconomie.

Deze prijs voor de regionale innovatie wordt georganiseerd door de Vergadering van Europese Regio's (AER) en onderscheidt de Europese regionale overheden en hun partners die innovatie stimuleren, bevorderen en implementeren. De award moedigt best practices aan door te tonen hoe de regio's een bijdrage kunnen leveren aan de regionale economische welvaart.

De circulaire economie beoogt een drastische vermindering van verspilling van hulpbronnen en tegelijkertijd een vermindering van de impact op het milieu én toenemende welvaart. 

Ons Gewest heeft zijn troef uitgespeeld door reeds in maart 2016 zijn Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie goed te keuren. Dit programma bestaat uit 111 maatregelen die Brussel en de Brusselaars de nodige middelen geven om de overgang te versnellen van “ontginnen-produceren-verbruiken-weggooien” naar "herstellen-produceren-consumeren-hergebruiken". 


Responsive websites

Sinds kort zijn de websites van Brussel Economie Werkgelegenheid en Brussel Invest & Export volledig responsive. Het maakt dus niet langer uit of u surft met een PC, laptop of smartphone: de nieuwe websites passen zich automatisch aan aan de schermgrootte van het toestel dat u gebruikt.

Tweede grote verandering is de nieuwe URL van de websites. De extensie ".irisnet.be" is verdwenen en werd vervangen door ".brussels". De te onthouden URL’s zijn voortaan dus: www.economie-werk.brussels en www.invest-export.brussels.

 


Nieuws over de dienstencheques

Voor erkende dienstenchequebedrijven en hun werknemers: nieuwe app om prestaties te registreren!
 
Job Tracker is een (mobiele) applicatie voor elektronische dienstenchequewerknemers. Met deze app kunnen werknemers in enkele eenvoudige stappen hun prestaties invoeren. Zo volstaat het om de app te downloaden op hun smartphone, de naam van hun klant in te geven en de gepresteerde uren in te voeren.
 
U vindt alle informatie over deze app op site van Sodexo.
 
Voor alle gebruikers van dienstencheques : nieuw rekeningnummer!
 
Sinds de regionalisering van de dienstencheques op 1 januari 2016 werd een nieuw bankrekeningnummer  in gebruik genomen voor het bestellen van dienstencheques : BE28 0017 7246 3620 - www.dienstencheque.brussels
 
Opgelet : De oude bankrekening is niet meer actief!
 

Een hackaton organiseren?

Heeft u er al eens over gedacht een app te (laten) ontwikkelen die Brusselaars in hun dagelijkse leven kan helpen? Als u wil kan u een hackathon organiseren door voor 15/09/2016 in te gaan op de projectoproep van de staatssecretaris voor Informatica en Digitalisering en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
 
Een hackathon is een evenement waarin actoren met verschillende achtergronden (programmeurs, developers, projectleiders, grafisch designers, ergonomen) intensief samenwerken om een prototype van een software of een applicatie te ontwikkelen.
 
De projectoproep richt zich op vzw's en feitelijke verenigingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd en die actief zijn op het vlak van digitalisering.
 
 

Small Business Act: 77 concrete maatregelen voor KMO's en zelfstandigen

De Brusselse regering heeft de zogenaamde 'Small Business Act' of SBA goedgekeurd, een plan om kmo's en het ondernemerschap te ondersteunen. Concreet zullen tussen 2016 en 2025 zo'n 77 maatregelen worden doorgevoerd, specifiek gericht op kmo's en zelfstandigen.
 
De Small Business Act heeft tot doel een ondernemersvriendelijke omgeving te creëren, de toegang tot financiering te verbeteren, in te zetten op de diversiteit, de relaties tussen kmo's en het Gewest te verbeteren en de Brusselse ondernemingen te ondersteunen doorheen maatschappelijke evoluties. Het plan is de vrucht van maandenlang overleg met de verschillende economische actoren en de publieke diensten die op dat domein actief zijn.
 
 

Toeristisch logies: van kracht sinds 24/04/2016

Gastenkamer, studio, toerismeverblijf, jeugdherberg, kampeerterrein, hotel … Alle toeristische logies die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, moeten voortaan beantwoorden aan een regelgeving. Elke persoon die dergelijk logies uitbaat of graag wil uitbaten, moet aan een aantal algemene en specifieke voorwaarden voldoen. De persoon in kwestie moet bijvoorbeeld een dossier van voorafgaande aangifte indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om het logies te laten registreren in één van de vastgelegde categorieën. 

Projectoproep "Sensibilisering van jongeren voor ondernemerschap"

Acht thematische projectoproepen zullen worden uitgeschreven in 2016.

De toekenning van facultatieve subsidies zal in 2016 niet langer gestructureerd worden rond een algemene projectoproep die heel het jaar open staat, maar rond acht specifieke projectoproepen met elk hun eigen modaliteiten en timing en een specifiek reglement.
 
Lopende projectoproep :
De projectoproep "jongeren sensibiliseren voor het ondernemerschap" is uitgeschreven, van 2 maart tot 18 april 2016, voor projecten waarmee jongeren gesensibiliseerd kunnen worden voor ondernemerschap.
 
Er zal een infosessie plaatsvinden op woensdag 16 maart van 09u15 tot 11u30 in zaal Iris van het station Brussel-Noord (in het Communicatiecentrum Noord (CCN)), verdieping 1,5, Vooruitgangsstraat 80 te 1035 Brussel.
 
U kan zich inschrijven door een email te sturen naar projeteconomie@sprb.brussels met vermelding van volgende gegevens:
 • Naam van de organisatie
 • Naam van de vertegenwoordigers die deelnemen aan de infosessie
 • Uw vragen

Brussels Business Days : de ondernemers nemen het woord!

Brussels Business Days Logo
Begeleiding, financiering, economische geografie van bedrijven: neem deel aan de hervormingen, neem deel aan de Brussels Business Days van 14 tot 17 maart in Tour & Taxis.
 
De Regering wil de Brusselse bedrijven samenbrengen en raadplegen, vooral over de manier waarop de hervormingen uitgevoerd zullen worden en over de belangrijkste punten waar aan gewerkt moet worden.
Sinds begin februari vindt er op sociale media een dialoog plaats tussen Didier GOSUIN, Minister van Economie, en de Brusselse ondernemers.

Die uitwisseling zal dienen als input voor thematische workshops. Schrijf u nu in en laat ons meteen weten wat u nodig heeft om uw onderneming te doen groeien.

Raadpleeg onze website om het programma van het evenement te ontdekken.

Voedingsmiddelenanalyses

BRUCEFO is voortaan BELAC-geaccrediteerd voor de analyse van 14 parameters in alle voedingsmiddelen.
 
Sinds 2 juni 2015 is de accreditatiescope van SCOPE immers uitgebreid met 6 parameters, namelijk: het gehalte aan totale voedingsvezels, het vetzuurprofiel en het suikerprofiel, alsook de telling van gisten, schimmels en coagulase-positieve staphylococcen.
Voor meer info en om de volledige lijst van geaccrediteerde analyses te raadplegen, ga naar de pagina "Accreditatie BELAC".
 
 

Nieuwe maatregel voor langdurig ingezetenen

Niet-Europese werknemers die het statuut van langdurig ingezetene hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie worden vrijgesteld van een arbeidskaart na 12 maanden effectieve en ononderbroken tewerkstelling vanaf 1 juli 2015.

Ontdek Brussel Economie en Werkgelegenheid op 4/10

Open bedrijvendag 2015 4 oktober 2015
Brussel Economie en Werkgelegenheid opent de deuren voor u op zondag 4 oktober, tijdens de Open Bedrijvendag. Kom het bestuur ontdekken en zijn medewerkers ontmoeten.
 
Van 10 tot 17 uur
In de Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.
 
Op het programma:
 • Klaar om een zelfstandige activiteit op te starten? Test uw kennis van bedrijfsbeheer via een examensimulatie.
 • Meer weten over landbouw in Brussel.
  Quiz over landbouw in Brussel, waarbij een mand met Brusselse producten te winnen valt, en degustatie van Brusselse krekels.
 • Interesse om deel te nemen aan een economische missie? Kom de medewerkers van Brussel Invest & Export ontmoeten.
Drie andere besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verwelkomen u in dit gebouw.
Brussel Gewestelijke Coördinatie: 
 • Ontdek de projecten die geselecteerd werden in het kader van de nieuwe EFRO-programmering 2014-2020 en die Europa en het Gewest samen financieren.
 • Kom alles te weten over de werkaanbiedingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, onze beroepen, het diversiteitsbeleid van de GOB en hoe u kunt solliciteren.
Brussel Fiscaliteit en Brussel Financiën en Begroting:
 • Hoe wordt de gewestbelasting geïnd en hoe wordt ze in de gewestbegroting aangewend? We nemen u mee op een interactieve en leerrijke tocht.
Afspraak op 4 oktober tussen 10 en 17 uur (u hoeft niet in te schrijven).
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Open Bedrijvendag

Privétewerkstellingsagentschappen en reisagentschappen

Dien uw activiteitsverslag of de vereiste cijfergegevens in

Privétewerkstellingsagentschappen

Brusselse uitzendkantoren en andere privétewerkstellingsagentschappen moeten vóór 30 juni hun activiteitsverslag indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Reisagentschappen

Tegen 1 juli moeten reisagentschappen aan Brussel Economie en Werkgelegenheid meedelen hoeveel werknemers ze in dienst hebben in hun hoofdzetel en/of bijkantoren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

— 20 Items per Page
Toont 41 - 60 van 76 resultaten.