Toegang tot het beroep

Centrale Examencommissie

U wenst uw eigen activiteit op te starten? 
Voor alle vragen en om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, kunt u een ondernemingsloket contacteren.
U beschikt niet over het geschikte diploma of voldoende beroepservaring om uw basiskennis bedrijfsbeheer of uw beroepsbekwaamheid aan te tonen? In dat geval moet u slagen voor een examen alvorens uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Om in te schrijven voor de examens raadpleeg de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Beenhouwer-spekslager

Wilt u een beenhouwerij-spekslagerij uitbaten?
Raadpleeg de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid om een vergunning aan te vragen.

Niet-Europese ondernemers

U hebt een niet-Europese nationaliteit en u wenst een activiteit op te starten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Raadpleeg de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid om een beroepskaart aan te vragen.
 
Deze bevoegdheden zijn geregionaliseerd naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Steun aan ondernemingen op Metrotime

 

Werken die voor uw handelszaak plaatsvinden

Bouwuitrustingen
U bent verplicht uw zaak te sluiten wegens werken die voor uw handelszaak plaatsvinden?
Onder bepaalde voorwaarden kunt u steun krijgen ten belope van € 76,30 per dag sluiting - vanaf de 8ste dag die volgt op de sluitingsdatum van de gehinderde handelszaak.
Meer info over de inkomenscompensatievergoeding.
 
Deze bevoegdheid is geregionaliseerd naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Bio in Brussel

Krant ‘Metro' belicht bio in Brussel
Lees de artikels in de onlineversie van de Metrokrant:

Gidsen voor arbeidskaarten

Loketten Arbeidskaarten
Over welk type arbeidskaart moet een buitenlandse staatsburger beschikken? Mag een werknemer die al over een arbeidskaart beschikt werken voor een nieuwe werkgever met deze arbeidskaart?
Om buitenlandse staatsburgers en Brusselse werkgevers die werknemers van buiten Europa aanwerven te helpen, heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid twee tools ontwikkelt. Daarmee kunt u in enkele muisklikken achterhalen welke stappen u moet ondernemen als de werknemer niet vrijgesteld is van een arbeidskaart:

Het Gewest steunt de sociale economie

wasserij
Vertegenwoordigt u een non-profitbedrijf of -initiatief dat bepaalde categorieën werkzoekenden wil inschakelen? Hangt u de beginselen van de sociale economie aan? Als uw bedrijf of vzw actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u erkenning aanvragen om financiering te verkrijgen.
De wetgeving bepaalt specifieke periodes waarin deze erkenning aangevraagd kan worden. De komende periode start op 1 januari.
Erkenning en financiering vragen als bedrijf uit de sociale economie

Website toegankelijker

Anysurfer Label
De website van Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft het toegankelijkheidslabel Anysurfer behaald. Brussel Economie en Werkgelegenheid ziet erop toe dat zijn site ruim toegankelijk is, ook voor personen met een handicap. Dat wil bijvoorbeeld ook zeggen dat de site geschikt is voor kleine tabletschermen. De site is geleidelijk verbeterd en we blijven letten op de toegankelijkheid ervan.

Bijwerking van de opleidingssteun

Een ondernemer die een opleiding geeft
Voor de steunaanvragen voor opleiding, omkadering en kennisoverdracht ontvangen vanaf 1 juni, zijn er wijzigingen van kracht geworden. Zo kunnen er veel meer activiteitssectoren de peterschapssteun en de steun voor de terbeschikkingstelling van werkterreinen, lokalen en gereedschap genieten.
Meer weten over de steun om een opleiding te volgen of aan te moedigen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid op LinkedIn

Logo Linkedin
Klik zeker op "Volgen" om op de hoogte gehouden te worden van het nieuws of om commentaar te geven op de meest recente informatie.
https://www.linkedin.com/company/bruxelles-economie-et-emploi

Gids voor steun aan ondernemingen

logo van de wizard
Investeren, een opleiding volgen of aanmoedigen, advies inwinnen, exporteren, ... Brussel Economie en Werkgelegenheid biedt ondernemingen een reeks financiële steunmaatregelen aan om hun activiteiten te ontplooien. Bepaalde steunmaatregelen zijn enkel bedoeld voor kmo's (of zelfs voor micro-ondernemingen). Bovendien hangt het van het type steun af welke sectoren er ondersteund worden. Om dit alles te vereenvoudigen heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid voor u de tool "Onze steun voor uw onderneming" uitgewerkt. Geef uw ondernemingsnummer in en enkele klikken later weet u welke steun u kunt aanvragen. Doe de test!

Toeristische logies

Hotelkamer
Het Brusselse parlement heeft op 25 april de ordonnantie over het toeristische logies goedgekeurd. Deze ordonnantie is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de betrokken ministers, Brussel Economie en Werkgelegenheid en de sector. Ze maakt registratie en een controle achteraf verplicht voor alle exploitaties van toeristisch logies, om zo aan de consument te garanderen dat elk hotel, appartementenhotel, toeristisch verblijf of onderkomen bij een bewoner of op een camping conform is met de normen die de regering voorschrijft, onder andere op het vlak van veiligheid (brand, minimumruimte). Het regeringsbesluit wordt momenteel opgesteld.

Stadslandbouw

Stadsweide met koeien
230 personen hebben op 26 maart het Symposium over stadslandbouw bijgewoond: projectdragers, leden van verenigingen die al in de sector actief zijn, gemeentepersoneel, … Stadslandbouw kan een antwoord bieden op talrijke uitdagingen die verband houden met duurzame voeding, de economische evolutie van de steden en andere typische stadsuitdagingen (bevolkingsgroei, vervuiling, sociale ongelijkheid, …). Dit symposium, georganiseerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid (cel Landbouw) en Leefmilieu Brussel, was bedoeld om enerzijds de stadslandbouw beter bekend te maken door veel voorbeelden te geven en anderzijds de vragen van projectdragers en administraties te beantwoorden. Welke projecten werden tijdens het symposium voorgesteld? Welke ideeën zijn er ter sprake gekomen?
Bekijk de beelden!
Raadpleeg de akten van het symposium.

Voedingsanalyses

Laborante analiseert voedingswaren
Ons laboratorium Brucefo ondersteunt voedingsbedrijven door analyses uit te voeren en hen advies te geven om hun producten te verbeteren. De afgelopen maanden heeft het labo ook het grote publiek geholpen om een duidelijker beeld te krijgen van voeding, door bij te dragen aan twee reportages: een voor het VTM-nieuws en een voor dat van de RTBF.
Brucefo heeft meegewerkt aan een reportage over het toevoegen van water aan diepvriesvis (VTM). Op basis van het vochtgehalte en het eiwitgehalte in de vis zou het mogelijk moeten zijn na te gaan of er water aan werd toegevoegd.
Daarnaast droeg Brucefo bij aan een reportage over de uiterste verbruiksdatum van voedingswaren (op La deux). De experts van Brucefo legden uit hoe die datum wordt bepaald. In het kader van de nieuwe Europese regelgeving ter versterking van de voedingsinformatie voert Brucefo immers dagelijks dergelijke analyses uit.

Vrijstelling van de arbeidskaart B

Loketten arbeidskaarten
Sinds 1 januari 2014 zijn Roemenen en Bulgaren vrijgesteld van een arbeidskaart. De overgangsperiode blijft evenwel van toepassing voor de Kroaten. Zij moeten  nog steeds een arbeidskaart aanvragen.

Steun voor de landbouw- en voedingsmiddelensector

Bio markt
Brussel Economie en Werkgelegenheid geeft vorm aan  het landbouwbeleid, door het voorbereiden en het uitvoeren van de wetgeving met betrekking tot de agrarische en voe­dingssector, o.a. voor de bio-landbouw. Dit laat toe de bio-operatoren daarover te sensibiliseren.
Om de belangen van deze sector te verdedigen neemt Brussel Economie en Werkgelegenheid ook deel aan het overleg met de twee andere gewesten en de federale overheid. Daarnaast is Brussel Economie en Werkgelegenheid ook partner in de Europese programma's "Fruit, groenten en melkproducten op school", het betreft een subsidie die medegefinancierd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Projectoproep voor de uitrusting van technische scholen

technische uitrusting
42 technische en beroepsscholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die opleidingen organiseren in het domein van de technologische industrie, de creatieve industrie en van de bouw/renovatie, werden uitgenodigd om hun projecten in te dienen met als doel spitstechnologisch materiaal te verwerven. Door dit kwaliteitsmateriaal zullen de scholen hun leerlingen een betere opleiding kunnen bieden, zodat ze met sterkere troeven op de arbeidsmarkt komen. De scholen hadden tot 30 september de tijd om hun dossiers in te dienen, met de mogelijkheid tot volledige financiering voor een project tussen 30.000 en 100.000€.
Voor deze actie werden 54 projecten ingediend voor een totaalbedrag van 2.800.000€. Een jury van experts heeft daaruit een selectie gemaakt , voor een bedrag van 800.000€. De uitgekozen dossiers zullen in de loop van november 2013 worden goedgekeurd door de Brusselse Regering.

Steun aan ondernemingen : aanpassingen

Vanaf 1 juni zijn de wijzigingen aan de premiestelsels voor investeringen met het oog op de verbetering van het leefmilieu en de aanpassing aan normen in werking getreden. De installatie van een alarmsysteem kan voortaan ook gesubsidieerd worden.
Lees meer over investeringen om het leefmilieu te verbeteren.
Lees meer over investeringen om installaties aan te passen aan de Europese normen.

Biologische producten

Winkel met biologische producten
Geïnteresseerd in bio ?
Je kan de lijst van operatoren met een biocertificaat raadplegen. U vindt de lijst van spelers op de Brusselse biomarkt in de rubriek registraties en erkenningen, handelaars in bioproducten.
Deze rubriek informeert u ook over de verplichtingen van de Brusselse "bio"-verwerkers, verdelers, verkooppunten en andere operatoren.
 

Werknemers “niet-Europeanen”

Buitenlandse werknemer
Buitenlandse werknemers mogen enkel in België werken als ze over een geldige arbeidsvergunning  beschikken. De werkgever of de buitenlandse werknemer moet de relevante arbeidsvergunning aanvragen. In 2012 werden bijna 16.000 aanvraagdossiers voor een arbeidskaart ingediend bij het bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer informatie over de regelgeving en het indienen van aanvragen

Uitzendbureaus

Interimkantoor - interview
Uitzendbureaus en andere particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling moeten hun activiteitenverslag vóór 30 juni indienen. Lees meer en download het formulier.