Beurs Ondernemen

Stand van Brussel Economie en Werkgelegenheid op de beur Ondernemen 2014014
Niet te missen afspraak voor iedereen die een bedrijf wil oprichten of verder uitbouwen!Brussel Economie en Werkgelegenheid zal er de ondernemers en toekomstige ondernemers inlichten over de gewestelijke steunmaatregelen. De stand zal zich bevinden in de ruimte van "Ondernemen in Brussel".
 
Gratis toegang tot de beurs en de verschillende conferenties indien u zich vooraf online inschrijft.
Meer informatie: www.entreprendreondernemen.be

Steun aan ondernemingen op Metrotime

 

Werken die voor uw handelszaak plaatsvinden

Bouwuitrustingen
U bent verplicht uw zaak te sluiten wegens werken die voor uw handelszaak plaatsvinden?
Onder bepaalde voorwaarden kunt u steun krijgen ten belope van € 76,30 per dag sluiting - vanaf de 8ste dag die volgt op de sluitingsdatum van de gehinderde handelszaak.
Meer info over de inkomenscompensatievergoeding.
 
Deze bevoegdheid is geregionaliseerd naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Aanwerving niet-Europese werknemer

Voor de toekenning van een arbeidskaart moet het loon voldoende hoog zijn.
Het minimumloon voor hooggekwalificeerde werknemers werd op 1 januari opgetrokken.
Raadpleeg de loonvoorwaarden die sinds 1 januari 2015 van toepassing zijn.

Bio in Brussel

Krant ‘Metro' belicht bio in Brussel
Lees de artikels in de onlineversie van de Metrokrant:

Gidsen voor arbeidskaarten

Loketten Arbeidskaarten
Over welk type arbeidskaart moet een buitenlandse staatsburger beschikken? Mag een werknemer die al over een arbeidskaart beschikt werken voor een nieuwe werkgever met deze arbeidskaart?
Om buitenlandse staatsburgers en Brusselse werkgevers die werknemers van buiten Europa aanwerven te helpen, heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid twee tools ontwikkelt. Daarmee kunt u in enkele muisklikken achterhalen welke stappen u moet ondernemen als de werknemer niet vrijgesteld is van een arbeidskaart:

Het Gewest steunt de sociale economie

wasserij
Vertegenwoordigt u een non-profitbedrijf of -initiatief dat bepaalde categorieën werkzoekenden wil inschakelen? Hangt u de beginselen van de sociale economie aan? Als uw bedrijf of vzw actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u erkenning aanvragen om financiering te verkrijgen.
De wetgeving bepaalt specifieke periodes waarin deze erkenning aangevraagd kan worden. De komende periode start op 1 januari.
Erkenning en financiering vragen als bedrijf uit de sociale economie

Website toegankelijker

Anysurfer Label
De website van Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft het toegankelijkheidslabel Anysurfer behaald. Brussel Economie en Werkgelegenheid ziet erop toe dat zijn site ruim toegankelijk is, ook voor personen met een handicap. Dat wil bijvoorbeeld ook zeggen dat de site geschikt is voor kleine tabletschermen. De site is geleidelijk verbeterd en we blijven letten op de toegankelijkheid ervan.

Symposium voor voedingsbedrijven - 20/11/2014

Verpakking van etenswaren
We worden dagelijks geconfronteerd met "materialen in contact met voedingswaren": de verpakking van etenswaren, keukengerei, maar evengoed de leidingen van uw koffiemachine, ... Brucefo en zijn partners nodigen voedingsbedrijven uit voor een seminar over materialen die in contact komen met voedingswaren. Bij een verkeerd gebruik van die materialen of het gebruik van ongeschikte materialen bij de productie kunnen er immers deeltjes van het materiaal in de voeding terechtkomen.
Het seminar zal de nadruk leggen op de goede praktijken, de wetgeving, de controleprocedures en de risico's op de overdracht van deeltjes.
Bekijk het programma van het seminar (in het Engels).

Bijwerking van de opleidingssteun

Een ondernemer die een opleiding geeft
Voor de steunaanvragen voor opleiding, omkadering en kennisoverdracht ontvangen vanaf 1 juni, zijn er wijzigingen van kracht geworden. Zo kunnen er veel meer activiteitssectoren de peterschapssteun en de steun voor de terbeschikkingstelling van werkterreinen, lokalen en gereedschap genieten.
Meer weten over de steun om een opleiding te volgen of aan te moedigen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid op LinkedIn

Logo Linkedin
Klik zeker op "Volgen" om op de hoogte gehouden te worden van het nieuws of om commentaar te geven op de meest recente informatie.
https://www.linkedin.com/company/bruxelles-economie-et-emploi

Uw mening

Logo peiling
Wat vindt u van deze website? Neemt u even drie minuten de tijd om enkele vragen te beantwoorden. Dank u.
Deelnemen aan de peiling.

Gids voor steun aan ondernemingen

logo van de wizard
Investeren, een opleiding volgen of aanmoedigen, advies inwinnen, exporteren, ... Brussel Economie en Werkgelegenheid biedt ondernemingen een reeks financiële steunmaatregelen aan om hun activiteiten te ontplooien. Bepaalde steunmaatregelen zijn enkel bedoeld voor kmo's (of zelfs voor micro-ondernemingen). Bovendien hangt het van het type steun af welke sectoren er ondersteund worden. Om dit alles te vereenvoudigen heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid voor u de tool "Onze steun voor uw onderneming" uitgewerkt. Geef uw ondernemingsnummer in en enkele klikken later weet u welke steun u kunt aanvragen. Doe de test!

Toeristische logies

Hotelkamer
Het Brusselse parlement heeft op 25 april de ordonnantie over het toeristische logies goedgekeurd. Deze ordonnantie is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de betrokken ministers, Brussel Economie en Werkgelegenheid en de sector. Ze maakt registratie en een controle achteraf verplicht voor alle exploitaties van toeristisch logies, om zo aan de consument te garanderen dat elk hotel, appartementenhotel, toeristisch verblijf of onderkomen bij een bewoner of op een camping conform is met de normen die de regering voorschrijft, onder andere op het vlak van veiligheid (brand, minimumruimte). Het regeringsbesluit wordt momenteel opgesteld.

Stadslandbouw

Stadsweide met koeien
230 personen hebben op 26 maart het Symposium over stadslandbouw bijgewoond: projectdragers, leden van verenigingen die al in de sector actief zijn, gemeentepersoneel, … Stadslandbouw kan een antwoord bieden op talrijke uitdagingen die verband houden met duurzame voeding, de economische evolutie van de steden en andere typische stadsuitdagingen (bevolkingsgroei, vervuiling, sociale ongelijkheid, …). Dit symposium, georganiseerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid (cel Landbouw) en Leefmilieu Brussel, was bedoeld om enerzijds de stadslandbouw beter bekend te maken door veel voorbeelden te geven en anderzijds de vragen van projectdragers en administraties te beantwoorden. Welke projecten werden tijdens het symposium voorgesteld? Welke ideeën zijn er ter sprake gekomen?
Bekijk de beelden!
Raadpleeg de akten van het symposium.

Voedingsanalyses

Laborante analiseert voedingswaren
Ons laboratorium Brucefo ondersteunt voedingsbedrijven door analyses uit te voeren en hen advies te geven om hun producten te verbeteren. De afgelopen maanden heeft het labo ook het grote publiek geholpen om een duidelijker beeld te krijgen van voeding, door bij te dragen aan twee reportages: een voor het VTM-nieuws en een voor dat van de RTBF.
Brucefo heeft meegewerkt aan een reportage over het toevoegen van water aan diepvriesvis (VTM). Op basis van het vochtgehalte en het eiwitgehalte in de vis zou het mogelijk moeten zijn na te gaan of er water aan werd toegevoegd.
Daarnaast droeg Brucefo bij aan een reportage over de uiterste verbruiksdatum van voedingswaren (op La deux). De experts van Brucefo legden uit hoe die datum wordt bepaald. In het kader van de nieuwe Europese regelgeving ter versterking van de voedingsinformatie voert Brucefo immers dagelijks dergelijke analyses uit.

Steun voor handelaars

Verkoopster
U bent handelaar in Brussel? Ontdek de steun die u kunt krijgen van Brussel Economie en Werkgelegenheid. U vindt een overzicht in de nieuwe folder over steun voor Brusselse handelaars (pdf).
Raadpleeg de folder online.
Raadpleeg alle steunmaatregelen voor kmo's.

Beurs Ondernemen 2014

Stand van Brussel Economie en Werkgelegenheid op de Beurs ondernemen 2014
Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft op 19 en 20 maart deelgenomen aan de Beurs Ondernemen. Onze adviseurs hebben vele ondernemers wegwijs gemaakt in de financiële steunmaatregelen voor Brusselse ondernemingen en de diensten aangeboden door Brussel Invest & Export.

Brussels Best Exporters 2013

Brussels Best Exporters 2013
De "Bedrijvendag" van Brussel Invest & Export" op 18 februari was een groot succes. Op enkele uren tijd en op één plaats verschillende van de 34 economische en handelsattachés ten dienste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen ontmoeten was een kans die exportbedrijven niet konden laten liggen. 150 bedrijven woonden het evenement bij. Er vonden 540 ontmoetingen tussen bedrijven en economische en handelsattachés plaats.

De dag werd afgesloten met de overhandigingsceremonie van de Brussels Best Exporters, in aanwezigheid van meer dan 400 genodigden. Brussels Invest & Export en BECI hebben deze prijs uitgereikt, die bestemd is voor de meest performante en dynamische Brusselse kmo's die op de buitenlandse markt actief zijn. De twee laureaten zijn Numeca International NV, in de categorie "Goederen", en Telelingua International NV, in de categorie "Diensten". 40 Brusselse bedrijven hadden hun kandidatuur ingediend.
Ontdek de genomineerden en de video's van de laureaten.

Symposium over stadslandbouw

Een informatiedag over stadslandbouw zal plaatsvinden op 26 maart 2014.