Betaald verlof om opleiding te volgen

Werkt u in de privésector? Wist u dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u de mogelijkheid biedt om verlof te nemen voor opleidingen? Onder bepaalde voorwaarden kan uw werkgever hiervoor terugbetaling verkrijgen.
 
Vind het antwoord op al uw vragen:
  • Wie kan educatief verlof genieten?
  • Welke opleidingen komen ervoor in aanmerking?
  • Hoe lang duurt het educatief verlof?
  • Welke formaliteiten moeten er vervuld worden?
  • Hoe kan de werkgever terugbetaling verkrijgen?
Klik hier om er meer over te weten: het betaald educatief verlof.
 

Twee beroepsfondsen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert twee ondersteuningsfondsen voor ondernemingen. Het Ervaringsfonds beoogt het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de 45-plussers. Een tweede fonds is gewijd aan de opleiding van werknemers in de dienstenchequesector.
 
Het Ervaringsfonds ondersteunt werkgevers die initiatieven nemen om de tewerkstelling van 45-plussers te vergemakkelijken. Dat gaat van een diagnose van de effecten van veroudering binnen een gegeven arbeidssituatie tot het aanbrengen van concrete verbeteringen zoals het investeren in een meer ergonomische werkomgeving of opleidingen over nieuwe technologieën.
 
Het Opleidingsfonds dienstencheques ondersteunt, zoals zijn naam aangeeft, opleidingen van dienstenchequewerknemers. Jaarlijks wordt een opleidingsbudget toegekend aan erkende dienstencheque-ondernemingen die hun personeel opleiden. De lijst van erkende opleidingen bevat zowel opleidingen over technische competenties (schoonmaken, hygiëne, enz.) als relationele (contact met klanten, communicatie).
 
Meer weten:
 

Economische activiteit in Brussel

Focus 8
Hoe gaat de Brusselse economische activiteit en arbeidsmarkt tegen 2019 evolueren?

Toegang tot het beroep

Centrale Examencommissie

U wenst uw eigen activiteit op te starten? 
Voor alle vragen en om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, kunt u een ondernemingsloket contacteren.
U beschikt niet over het geschikte diploma of voldoende beroepservaring om uw basiskennis bedrijfsbeheer of uw beroepsbekwaamheid aan te tonen? In dat geval moet u slagen voor een examen alvorens uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Om in te schrijven voor de examens raadpleeg de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Beenhouwer-spekslager

Wilt u een beenhouwerij-spekslagerij uitbaten?
Raadpleeg de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid om een vergunning aan te vragen.

Niet-Europese ondernemers

U hebt een niet-Europese nationaliteit en u wenst een activiteit op te starten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Raadpleeg de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid om een beroepskaart aan te vragen.
 
Deze bevoegdheden zijn geregionaliseerd naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Beurs Ondernemen

Stand van Brussel Economie en Werkgelegenheid op de beur Ondernemen 2014014
Niet te missen afspraak voor iedereen die een bedrijf wil oprichten of verder uitbouwen!Brussel Economie en Werkgelegenheid zal er de ondernemers en toekomstige ondernemers inlichten over de gewestelijke steunmaatregelen. De stand zal zich bevinden in de ruimte van "Ondernemen in Brussel".
 
Gratis toegang tot de beurs en de verschillende conferenties indien u zich vooraf online inschrijft.
Meer informatie: www.entreprendreondernemen.be

Steun aan ondernemingen op Metrotime

 

Werken die voor uw handelszaak plaatsvinden

Bouwuitrustingen
U bent verplicht uw zaak te sluiten wegens werken die voor uw handelszaak plaatsvinden?
Onder bepaalde voorwaarden kunt u steun krijgen ten belope van € 76,30 per dag sluiting - vanaf de 8ste dag die volgt op de sluitingsdatum van de gehinderde handelszaak.
Meer info over de inkomenscompensatievergoeding.
 
Deze bevoegdheid is geregionaliseerd naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Aanwerving niet-Europese werknemer

Voor de toekenning van een arbeidskaart moet het loon voldoende hoog zijn.
Het minimumloon voor hooggekwalificeerde werknemers werd op 1 januari opgetrokken.
Raadpleeg de loonvoorwaarden die sinds 1 januari 2015 van toepassing zijn.

Bio in Brussel

Krant ‘Metro' belicht bio in Brussel
Lees de artikels in de onlineversie van de Metrokrant:

Gidsen voor arbeidskaarten

Loketten Arbeidskaarten
Over welk type arbeidskaart moet een buitenlandse staatsburger beschikken? Mag een werknemer die al over een arbeidskaart beschikt werken voor een nieuwe werkgever met deze arbeidskaart?
Om buitenlandse staatsburgers en Brusselse werkgevers die werknemers van buiten Europa aanwerven te helpen, heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid twee tools ontwikkelt. Daarmee kunt u in enkele muisklikken achterhalen welke stappen u moet ondernemen als de werknemer niet vrijgesteld is van een arbeidskaart:

Het Gewest steunt de sociale economie

wasserij
Vertegenwoordigt u een non-profitbedrijf of -initiatief dat bepaalde categorieën werkzoekenden wil inschakelen? Hangt u de beginselen van de sociale economie aan? Als uw bedrijf of vzw actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u erkenning aanvragen om financiering te verkrijgen.
De wetgeving bepaalt specifieke periodes waarin deze erkenning aangevraagd kan worden. De komende periode start op 1 januari.
Erkenning en financiering vragen als bedrijf uit de sociale economie

Website toegankelijker

Anysurfer Label
De website van Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft het toegankelijkheidslabel Anysurfer behaald. Brussel Economie en Werkgelegenheid ziet erop toe dat zijn site ruim toegankelijk is, ook voor personen met een handicap. Dat wil bijvoorbeeld ook zeggen dat de site geschikt is voor kleine tabletschermen. De site is geleidelijk verbeterd en we blijven letten op de toegankelijkheid ervan.

Symposium voor voedingsbedrijven - 20/11/2014

Verpakking van etenswaren
We worden dagelijks geconfronteerd met "materialen in contact met voedingswaren": de verpakking van etenswaren, keukengerei, maar evengoed de leidingen van uw koffiemachine, ... Brucefo en zijn partners nodigen voedingsbedrijven uit voor een seminar over materialen die in contact komen met voedingswaren. Bij een verkeerd gebruik van die materialen of het gebruik van ongeschikte materialen bij de productie kunnen er immers deeltjes van het materiaal in de voeding terechtkomen.
Het seminar zal de nadruk leggen op de goede praktijken, de wetgeving, de controleprocedures en de risico's op de overdracht van deeltjes.
Bekijk het programma van het seminar (in het Engels).

Bijwerking van de opleidingssteun

Een ondernemer die een opleiding geeft
Voor de steunaanvragen voor opleiding, omkadering en kennisoverdracht ontvangen vanaf 1 juni, zijn er wijzigingen van kracht geworden. Zo kunnen er veel meer activiteitssectoren de peterschapssteun en de steun voor de terbeschikkingstelling van werkterreinen, lokalen en gereedschap genieten.
Meer weten over de steun om een opleiding te volgen of aan te moedigen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid op LinkedIn

Logo Linkedin
Klik zeker op "Volgen" om op de hoogte gehouden te worden van het nieuws of om commentaar te geven op de meest recente informatie.
https://www.linkedin.com/company/bruxelles-economie-et-emploi

Uw mening

Logo peiling
Wat vindt u van deze website? Neemt u even drie minuten de tijd om enkele vragen te beantwoorden. Dank u.
Deelnemen aan de peiling.

Gids voor steun aan ondernemingen

logo van de wizard
Investeren, een opleiding volgen of aanmoedigen, advies inwinnen, exporteren, ... Brussel Economie en Werkgelegenheid biedt ondernemingen een reeks financiële steunmaatregelen aan om hun activiteiten te ontplooien. Bepaalde steunmaatregelen zijn enkel bedoeld voor kmo's (of zelfs voor micro-ondernemingen). Bovendien hangt het van het type steun af welke sectoren er ondersteund worden. Om dit alles te vereenvoudigen heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid voor u de tool "Onze steun voor uw onderneming" uitgewerkt. Geef uw ondernemingsnummer in en enkele klikken later weet u welke steun u kunt aanvragen. Doe de test!

Toeristische logies

Hotelkamer
Het Brusselse parlement heeft op 25 april de ordonnantie over het toeristische logies goedgekeurd. Deze ordonnantie is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de betrokken ministers, Brussel Economie en Werkgelegenheid en de sector. Ze maakt registratie en een controle achteraf verplicht voor alle exploitaties van toeristisch logies, om zo aan de consument te garanderen dat elk hotel, appartementenhotel, toeristisch verblijf of onderkomen bij een bewoner of op een camping conform is met de normen die de regering voorschrijft, onder andere op het vlak van veiligheid (brand, minimumruimte). Het regeringsbesluit wordt momenteel opgesteld.

Stadslandbouw

Stadsweide met koeien
230 personen hebben op 26 maart het Symposium over stadslandbouw bijgewoond: projectdragers, leden van verenigingen die al in de sector actief zijn, gemeentepersoneel, … Stadslandbouw kan een antwoord bieden op talrijke uitdagingen die verband houden met duurzame voeding, de economische evolutie van de steden en andere typische stadsuitdagingen (bevolkingsgroei, vervuiling, sociale ongelijkheid, …). Dit symposium, georganiseerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid (cel Landbouw) en Leefmilieu Brussel, was bedoeld om enerzijds de stadslandbouw beter bekend te maken door veel voorbeelden te geven en anderzijds de vragen van projectdragers en administraties te beantwoorden. Welke projecten werden tijdens het symposium voorgesteld? Welke ideeën zijn er ter sprake gekomen?
Bekijk de beelden!
Raadpleeg de akten van het symposium.

Voedingsanalyses

Laborante analiseert voedingswaren
Ons laboratorium Brucefo ondersteunt voedingsbedrijven door analyses uit te voeren en hen advies te geven om hun producten te verbeteren. De afgelopen maanden heeft het labo ook het grote publiek geholpen om een duidelijker beeld te krijgen van voeding, door bij te dragen aan twee reportages: een voor het VTM-nieuws en een voor dat van de RTBF.
Brucefo heeft meegewerkt aan een reportage over het toevoegen van water aan diepvriesvis (VTM). Op basis van het vochtgehalte en het eiwitgehalte in de vis zou het mogelijk moeten zijn na te gaan of er water aan werd toegevoegd.
Daarnaast droeg Brucefo bij aan een reportage over de uiterste verbruiksdatum van voedingswaren (op La deux). De experts van Brucefo legden uit hoe die datum wordt bepaald. In het kader van de nieuwe Europese regelgeving ter versterking van de voedingsinformatie voert Brucefo immers dagelijks dergelijke analyses uit.