Nieuws over de dienstencheques

Voor erkende dienstenchequebedrijven en hun werknemers: nieuwe app om prestaties te registreren!
 
Job Tracker is een (mobiele) applicatie voor elektronische dienstenchequewerknemers. Met deze app kunnen werknemers in enkele eenvoudige stappen hun prestaties invoeren. Zo volstaat het om de app te downloaden op hun smartphone, de naam van hun klant in te geven en de gepresteerde uren in te voeren.
 
U vindt alle informatie over deze app op site van Sodexo.
 
Voor alle gebruikers van dienstencheques : nieuw rekeningnummer!
 
Sinds de regionalisering van de dienstencheques op 1 januari 2016 werd een nieuw bankrekeningnummer  in gebruik genomen voor het bestellen van dienstencheques : BE28 0017 7246 3620 - www.dienstencheque.brussels
 
Opgelet : De oude bankrekening is niet meer actief!
 

Een hackaton organiseren?

Heeft u er al eens over gedacht een app te (laten) ontwikkelen die Brusselaars in hun dagelijkse leven kan helpen? Als u wil kan u een hackathon organiseren door voor 15/09/2016 in te gaan op de projectoproep van de staatssecretaris voor Informatica en Digitalisering en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
 
Een hackathon is een evenement waarin actoren met verschillende achtergronden (programmeurs, developers, projectleiders, grafisch designers, ergonomen) intensief samenwerken om een prototype van een software of een applicatie te ontwikkelen.
 
De projectoproep richt zich op vzw's en feitelijke verenigingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd en die actief zijn op het vlak van digitalisering.
 
 

Small Business Act: 77 concrete maatregelen voor KMO's en zelfstandigen

De Brusselse regering heeft de zogenaamde 'Small Business Act' of SBA goedgekeurd, een plan om kmo's en het ondernemerschap te ondersteunen. Concreet zullen tussen 2016 en 2025 zo'n 77 maatregelen worden doorgevoerd, specifiek gericht op kmo's en zelfstandigen.
 
De Small Business Act heeft tot doel een ondernemersvriendelijke omgeving te creëren, de toegang tot financiering te verbeteren, in te zetten op de diversiteit, de relaties tussen kmo's en het Gewest te verbeteren en de Brusselse ondernemingen te ondersteunen doorheen maatschappelijke evoluties. Het plan is de vrucht van maandenlang overleg met de verschillende economische actoren en de publieke diensten die op dat domein actief zijn.
 
 

Toeristisch logies: van kracht sinds 24/04/2016

Gastenkamer, studio, toerismeverblijf, jeugdherberg, kampeerterrein, hotel … Alle toeristische logies die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, moeten voortaan beantwoorden aan een regelgeving. Elke persoon die dergelijk logies uitbaat of graag wil uitbaten, moet aan een aantal algemene en specifieke voorwaarden voldoen. De persoon in kwestie moet bijvoorbeeld een dossier van voorafgaande aangifte indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om het logies te laten registreren in één van de vastgelegde categorieën. 

Brussels Business Days : de ondernemers nemen het woord!

Brussels Business Days Logo
Begeleiding, financiering, economische geografie van bedrijven: neem deel aan de hervormingen, neem deel aan de Brussels Business Days van 14 tot 17 maart in Tour & Taxis.
 
De Regering wil de Brusselse bedrijven samenbrengen en raadplegen, vooral over de manier waarop de hervormingen uitgevoerd zullen worden en over de belangrijkste punten waar aan gewerkt moet worden.
Sinds begin februari vindt er op sociale media een dialoog plaats tussen Didier GOSUIN, Minister van Economie, en de Brusselse ondernemers.

Die uitwisseling zal dienen als input voor thematische workshops. Schrijf u nu in en laat ons meteen weten wat u nodig heeft om uw onderneming te doen groeien.

Raadpleeg onze website om het programma van het evenement te ontdekken.

Nieuwe maatregel voor langdurig ingezetenen

Niet-Europese werknemers die het statuut van langdurig ingezetene hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie worden vrijgesteld van een arbeidskaart na 12 maanden effectieve en ononderbroken tewerkstelling vanaf 1 juli 2015.

Ontdek Brussel Economie en Werkgelegenheid op 4/10

Open bedrijvendag 2015 4 oktober 2015
Brussel Economie en Werkgelegenheid opent de deuren voor u op zondag 4 oktober, tijdens de Open Bedrijvendag. Kom het bestuur ontdekken en zijn medewerkers ontmoeten.
 
Van 10 tot 17 uur
In de Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.
 
Op het programma:
  • Klaar om een zelfstandige activiteit op te starten? Test uw kennis van bedrijfsbeheer via een examensimulatie.
  • Meer weten over landbouw in Brussel.
    Quiz over landbouw in Brussel, waarbij een mand met Brusselse producten te winnen valt, en degustatie van Brusselse krekels.
  • Interesse om deel te nemen aan een economische missie? Kom de medewerkers van Brussel Invest & Export ontmoeten.
Drie andere besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verwelkomen u in dit gebouw.
Brussel Gewestelijke Coördinatie: 
  • Ontdek de projecten die geselecteerd werden in het kader van de nieuwe EFRO-programmering 2014-2020 en die Europa en het Gewest samen financieren.
  • Kom alles te weten over de werkaanbiedingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, onze beroepen, het diversiteitsbeleid van de GOB en hoe u kunt solliciteren.
Brussel Fiscaliteit en Brussel Financiën en Begroting:
  • Hoe wordt de gewestbelasting geïnd en hoe wordt ze in de gewestbegroting aangewend? We nemen u mee op een interactieve en leerrijke tocht.
Afspraak op 4 oktober tussen 10 en 17 uur (u hoeft niet in te schrijven).
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Open Bedrijvendag

Privétewerkstellingsagentschappen en reisagentschappen

Dien uw activiteitsverslag of de vereiste cijfergegevens in

Privétewerkstellingsagentschappen

Brusselse uitzendkantoren en andere privétewerkstellingsagentschappen moeten vóór 30 juni hun activiteitsverslag indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Reisagentschappen

Tegen 1 juli moeten reisagentschappen aan Brussel Economie en Werkgelegenheid meedelen hoeveel werknemers ze in dienst hebben in hun hoofdzetel en/of bijkantoren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Toegang tot het beroep

Centrale Examencommissie

U wenst uw eigen activiteit op te starten? 
Voor alle vragen en om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, kunt u een ondernemingsloket contacteren.
U beschikt niet over het geschikte diploma of voldoende beroepservaring om uw basiskennis bedrijfsbeheer of uw beroepsbekwaamheid aan te tonen? In dat geval moet u slagen voor een examen alvorens uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Om in te schrijven voor de examens raadpleeg de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Beenhouwer-spekslager

Wilt u een beenhouwerij-spekslagerij uitbaten?
Raadpleeg de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid om een vergunning aan te vragen.

Niet-Europese ondernemers

U hebt een niet-Europese nationaliteit en u wenst een activiteit op te starten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Raadpleeg de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid om een beroepskaart aan te vragen.
 
Deze bevoegdheden zijn geregionaliseerd naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Steun aan ondernemingen op Metrotime

 

Werken die voor uw handelszaak plaatsvinden

Bouwuitrustingen
U bent verplicht uw zaak te sluiten wegens werken die voor uw handelszaak plaatsvinden?
Onder bepaalde voorwaarden kunt u steun krijgen ten belope van € 76,30 per dag sluiting - vanaf de 8ste dag die volgt op de sluitingsdatum van de gehinderde handelszaak.
Meer info over de inkomenscompensatievergoeding.
 
Deze bevoegdheid is geregionaliseerd naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Website toegankelijker

Anysurfer Label
De website van Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft het toegankelijkheidslabel Anysurfer behaald. Brussel Economie en Werkgelegenheid ziet erop toe dat zijn site ruim toegankelijk is, ook voor personen met een handicap. Dat wil bijvoorbeeld ook zeggen dat de site geschikt is voor kleine tabletschermen. De site is geleidelijk verbeterd en we blijven letten op de toegankelijkheid ervan.

Brussel Economie en Werkgelegenheid op LinkedIn

Logo Linkedin
Klik zeker op "Volgen" om op de hoogte gehouden te worden van het nieuws of om commentaar te geven op de meest recente informatie.
https://www.linkedin.com/company/bruxelles-economie-et-emploi

Toeristische logies

Hotelkamer
Het Brusselse parlement heeft op 25 april de ordonnantie over het toeristische logies goedgekeurd. Deze ordonnantie is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de betrokken ministers, Brussel Economie en Werkgelegenheid en de sector. Ze maakt registratie en een controle achteraf verplicht voor alle exploitaties van toeristisch logies, om zo aan de consument te garanderen dat elk hotel, appartementenhotel, toeristisch verblijf of onderkomen bij een bewoner of op een camping conform is met de normen die de regering voorschrijft, onder andere op het vlak van veiligheid (brand, minimumruimte). Het regeringsbesluit wordt momenteel opgesteld.

Steun voor de landbouw- en voedingsmiddelensector

Bio markt
Brussel Economie en Werkgelegenheid geeft vorm aan  het landbouwbeleid, door het voorbereiden en het uitvoeren van de wetgeving met betrekking tot de agrarische en voe­dingssector, o.a. voor de bio-landbouw. Dit laat toe de bio-operatoren daarover te sensibiliseren.
Om de belangen van deze sector te verdedigen neemt Brussel Economie en Werkgelegenheid ook deel aan het overleg met de twee andere gewesten en de federale overheid. Daarnaast is Brussel Economie en Werkgelegenheid ook partner in de Europese programma's "Fruit, groenten en melkproducten op school", het betreft een subsidie die medegefinancierd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Werknemers “niet-Europeanen”

Buitenlandse werknemer
Buitenlandse werknemers mogen enkel in België werken als ze over een geldige arbeidsvergunning  beschikken. De werkgever of de buitenlandse werknemer moet de relevante arbeidsvergunning aanvragen. In 2012 werden bijna 16.000 aanvraagdossiers voor een arbeidskaart ingediend bij het bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer informatie over de regelgeving en het indienen van aanvragen

Steun voor taalopleidingen

Opleiding talen
Een taalopleiding kan de werking en het concurrentievermogen van uw onderneming bevorderen. U kunt steun aanvragen voor uzelf of voor uw personeel, op voorwaarde dat de opleiding minstens 1.000 € kost. De opleiding moet ook een uitzonderlijk of dringend karakter hebben.
 

Reisagentschappen

Vlieghaven
Vooraleer het zijn activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan starten, moet een reisagentschap hetzij een vergunning bekomen, hetzij een verklaring indienen. 
 
De nieuwe reglementering vereenvoudigt de procedure en brengt enkele wijzigingen aan, onder andere voor de reisagentschappen die al over een vergunning beschikken op het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied.

Loketten "Arbeidskaarten"

Loketten "Arbeidskaarten"

De loketten "arbeidskaarten" zijn open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur.


— 20 Items per Page
Toont 61 - 79 van 79 resultaten.