Week van de bedrijfsoverdracht

Smart Company

Week van de bedrijfsoverdracht

Hoe kan u er in slagen het voortbestaan van uw onderneming te verzekeren en de tewerkstelling veilig te stellen? Voor de overlater én de kandidaat-overnemer zijn de sleutelelementen een goede voorbereiding en gepaste begeleiding door deskundigen. 

Net daarom organiseert 1819, in samenwerking met het Waalse en Vlaamse Gewest, van 21 tot 25 oktober een themaweek omtrent bedrijfsoverdracht met workshops en infosessies voor zowel potentiële overnemers als overlaters.

Ontdek het volledige programma 

Adviesmarkt bedrijfsoverdracht

Staat u als zelfstandig ondernemer op een belangrijk kruispunt in uw carrière?

Dankzij deze inspirerende Brusselse Adviesmarkt krijgt u 22 oktober een unieke kans tot het inwinnen van gepersonaliseerd advies.
U ontvangt er praktische informatie over verschillende aspecten van overlaten en overnemen van uw onderneming en over uw eindeloopbaan.

Meer dan 30 praktijkexperts - waaronder onze Directie Steun aan Ondernemingen - staan voor u klaar.

Meer info en inschrijving 


Seminarie "reglementering voedingsetiketten"

Donderdag 24 oktober organiseert ons laboratorium BRUCEFO in samenwerking met BRS een gratis seminarie over de wetgeving rond etikettering op voedingsmiddelen.
 
Het wordt zeker geen strikt theoretische benadering, daar zorgen verschillende getuigenissen en hand-on sessies voor! De voertaal tijdens de presentaties is het Engels.


We nodigen u van harte uit en verwachten u die dag vanaf 9u30 bij BRUCEFO (Brussels Centre for Food Expertises)

Industrielaan 200 in 1070 Anderlecht (zie kaartje). Meer info: 02/8003900 -  info@brucefo.be 

Programma:
09:30 Registration, Welcome and Introduction
10:00 Practical Requirements in Food Labelling According to EU 1169/2011 (FIC) by Mr. Jurgen Denys from BRUCEFO
10:45 Quick Analysis of Fat, Moisture, Proteine and Ash % by Dr. Axel Schöner from CEM
11:30 Coffee Break
11:45 User Testimonial 1
12:00 Sweet as Sugar: BRIX & Polarimetry by Ir. Angelika Rau from Schmidt & Haensch
12:45 User Testimonial 2
13:00 Lunch offered by BRS
14:00 Hands-on Session Group A: Moisture, Fat and Protein Content
Group B: Ash, Sugar and Brix Content
14:30 Hands-on Session Group A: Ash, Sugar and Brix Content
Group B: Moisture, Fat and Protein Content
15:00 Q&A and Networking
16:00 End
 

Infosessie "Ondernemen in agro-voeding"

Informatiesessie 15/10: "Ondernemen in de agro-voedingssector"
 
Wat? Brussel Economie en Werkgelegenheid nodigt u tijdens de namiddag van 15 oktober uit voor een tweetalige informatiesessie over de verschillende aspecten en uitdagingen van het ondernemerschap in de agro-voedingssector.
 
Voor wie? Droomt u ervan een eigen bedrijf te starten in de agro-voedingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar weet u niet goed hoe eraan te beginnen? Dan is deze infosessie voor u!
 
De organiserende partners die het woord zullen nemen en antwoorden op uw vragen: de dienst 1819, de Directie Steun aan Ondernemingen van Brussel Economie en Werkgelegenheid, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het laboratorium BRUCEFO en hub.brussels.
 
Op het programma:
14:00 Staatssecretaris Barbara Trachte: Inleiding
14:05 Hugues Luyckfasseel: Voorstelling van de dienst 1819
15:00 Stéphanie Sauvage: De steun aan ondernemingen van Brussel Economie en Werkgelegenheid
15:20 Quiz / FAQ
15:30 Carine Verbestel en Kathy Brison: Voorstelling van het FAVV
16:00 Jurgen Denys: Voedingsmiddelenanalyses van BRUCEFO
16:30 François Cahour, Malik Léonard en Aurélie Laios: "De chocoladesector in het BHG" case study door hub.brussels
16:50 Chocolatier Frederic Blondeel: Conclusie en reflectie
17:00 Drink en proeverij van Frederic Blondeel-chocolade + Bezoek aan het atelier
 
Waar? In het atelier van chocolatier Frederic Blondeel, Ganshorensestraat 39 in Koekelberg (zie kaart).

Premies: twee nieuwigheden

Vanaf 16 september kunnen de micro-, kleine, middelgrote en grote ondernemingen profiteren van twee nieuwe premies om hun activiteit te ontwikkelen. 

Neem deel aan het programma “Fruit, groenten en melk op school”!

Het programma “Fruit, groenten en melkproducten op school” gaat weer van start! Vergeet dus niet uw inschrijvingsformulier voor het schooljaar 2019-2020 in te dienen vóór 30 september.

Dit Europese programma richt zich tot de Brusselse lagere scholen en tot de middelbare scholen van het bijzonder onderwijs. Het doel is om - door gratis fruit, groenten en melkproducten uit te delen aan scholieren - de jongste generatie op een positieve manier te sensibiliseren rond het belang van evenwichtige voeding met de klemtoon op seizoensgebonden en gezonde producten.

Een ander deel van het programma richt zich tot de leveranciers van vers fruit, groenten of natuurlijke melkproducten.

U vindt alle nodige info op www.fruit-school.brussels


Betaald verlof krijgen om een opleiding te volgen? Dat kan!

Werkt u in de privésector? Wist u dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u de mogelijkheid biedt om verlof te nemen voor opleidingen? Onder bepaalde voorwaarden kan uw werkgever hiervoor terugbetaling verkrijgen.
 
Vind het antwoord op al uw vragen:
 • Wie kan educatief verlof genieten?
 • Welke opleidingen komen ervoor in aanmerking?
 • Hoe lang duurt het educatief verlof?
 • Welke formaliteiten moeten er vervuld worden?
 • Hoe kan de werkgever terugbetaling verkrijgen?
Klik hier om er meer over te weten: het betaald educatief verlof.
 

Nieuwe brochure beschikbaar!

We hebben zopas onze gloednieuwe brochure over de steun aan ondernemingen gepubliceerd. Ze werd volledige geactualiseerd na de recente herziening van de steunmaatregelen.

U vindt er alle nieuwe premies in terug om uw activiteiten in het Brussels Gewest een boost te geven.

De nieuwe brochure ontdekken

Wenst u een gedrukte versie te ontvangen? Gelieve dit formulier in te vullen.


Nieuwe premies voor Brusselse KMO’s!

Sinds 15 mei kunnen Brusselse ondernemingen genieten van een nieuw gamma premies om hun activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen.

Mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen zelfstandigen, ondernemingen en particulieren die een nieuwe zaak willen opstarten profiteren van nieuwe premies voor de uitwerking van hun projecten. Nieuwigheden zijn bijvoorbeeld de uitgebreidere ondersteuning voor starters, de bonusmogelijkheden en nieuwe modaliteiten.

Ontdek nu de nieuwigheden en ontwikkel uw activiteit!


Uw mening telt!

rapport d'activités

Om onze website te verbeteren, voeren we een korte enquête uit om de verwachtingen van onze surfers te kennen.

Uw mening telt! Zo kunnen we een site maken die het beste aansluit op uw behoeften.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Deelnemen aan onze korte enquête


Start met exporteren !

rapport d'activités

Word je als ondernemer verleid door export? Ben je een ervaren exporteur op zoek naar nieuwe markten?

1819.brussels, de dienst Internationalisering van hub.brussels en BECI bundelen hun expertise en openen van 12 tot 20 juni voor jou de deuren van de wereld tijdens een themaweek gewijd aan de export.

Tijdens die week zal een uitgelezen selectie van internationale experts aanwezig zijn; de economische en commerciële attachés en een panel van deskundigen zullen elkaar afwisselen, je inspireren en informeren. Een unieke kans om het hele exportgebeuren te leren kennen, zowel op financieel, juridisch, douane, digitaal en cultureel vlak.

Ontdek het programma van de "Export" themaweek


Jaarverslag 2018 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

activiteitenverslag

Het activiteitenverslag van de Gewestelijke Overheidsdienst (GOB) geeft een mooi beeld van het dagelijkse werk in de administratie en maakt tegelijkertijd de belangrijkste bevoegdheden van het Brussels Gewest tastbaar.

Onze acties voor een kwaliteitshuisvesting voor iedereen, betere mobiliteit, plaatselijke besturen, duurzame economie en tewerkstelling en internationaal vlak: dat zijn de thema’s waarrond het rapport is opgebouwd. Het rijk geïllustreerde en geanimeerde verslag benadrukt de belangrijkste projecten die in 2018 door de Brusselse administratie werden uitgevoerd.

Ontdek de voornaamste acties van Brussel Economie en Werkgelegenheid in het activiteitenverslag 2018.


Projectoproep "Opensoon" 2019

De nieuwe editie van de “Opensoon” projectoproep is gelanceerd.

Deze wedstrijdformule richt zich tot toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De steun die aan de geselecteerde winnaars wordt aangeboden, zal zich vertalen in gratis begeleiding gecombineerd met een subsidie (tot maximum €15.000) voor projecten die voldoen aan de criteria van degelijkheid, originaliteit, kwaliteit en van kringloopeconomie.

Meer informatie


Nieuwe erkenning ondernemingen met sociaal oogmerk

Bent u zaakvoerder van een publiek- of privaatrechtelijke onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Als uw onderneming of vzw een sociaal doel nastreeft, denk er dan eens over na om u bij Brussel Economie en Werkgelegenheid te laten erkennen. 
 
Deze erkenning geeft u immers het recht op financiële ondersteuning van het Gewest.
 • Erkende sociale ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden hogere premies krijgen.  
 • Erkende sociale ondernemingen die de herinschakeling op de arbeidsmarkt beogen zullen zich kunnen laten mandateren opdat zij in 2020 een financiering ontvangen.
Om ervoor te zorgen dat uw initiatief als sociale onderneming wordt erkend, moet u een economisch project uitvoeren, een sociaal doel hebben en een democratisch bestuur voeren.  
In de praktijk betekent dit dus dat u de herverdeling van de winsten moet beperken en bepaalde principes moet naleven. Uw statuten moeten ook een bepaald aantal vermeldingen omvatten.
 
Opmerking: Ondernemingen die in 2018 in het oude systeem werden erkend moeten een nieuwe erkenning aanvragen vóór 31.12.2019.
 
 
We nodigen u uit voor een infosessie op 7 juni om 10u - 3de verdieping City Center, Kruidtuinlaan 20, Brussel. 
 
Inschrijven kan voor 31 mei via dit formulier.
 

EU awards voor ondernemerschapsbevordering

Met deze wedstrijd vestigt de Europese Commissie de aandacht op voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede praktijken, creëert ze een beter besef van de meerwaarde van ondernemerschap en wil ze potentiële ondernemers aanmoedigen en inspireren.

Wie kan deelnemen? 

Als u een nationale, regionale of lokale overheidsinstantie of partner in een publiek-privaat sa-menwerkingsverband bent en hebt meegewerkt aan een succesvol initiatief dat de afgelopen twee jaar de economie in uw regio op nationaal, regionaal of lokaal niveau heeft gestimuleerd, dan moet u zeker deelnemen! 

Hoe deelnemen? 

Downloadt uw deelnameformulier vanop de website van de FOD Economie. U kunt dit tot uiterlijk donderdag 9 mei 2019 indienen. 

Meer info? 

 


Geef uw mening

Barometer Brusselse zelfstandigen en KMO’s

De Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest richt opnieuw een oproep aan alle Brusselse zelfstandigen, ondernemers, handelaars en vrije beroepers om hun stem te laten horen. 

De nieuwe barometer biedt u de kans uw mening te geven over de Brusselse economische situatie, te delen wat uw visie op de toekomst is en hoe het gesteld is met de gezondheid van uw bedrijf. 

In deze editie van de halfjaarlijkse enquête wordt specifiek ingezoomd op cybersecurity en mobiliteit.

Neem voor 22 maart deel aan de barometer!
 


Lancering beCircular 2019

Ook in 2019 zal Brussel Economie en Werkgelegenheid projecten, bedrijven en ondernemers ondersteunen die hun activiteiten durven verduurzamen en transformeren met een focus op kringloopeconomie. 
 

U kan projecten indienen in 3 categorieën: 

 • Lancering of ontwikkeling: richt zich tot de Brusselse ondernemingen voor elk project van lancering of ontwikkeling van een economische activiteit op het vlak van de circulaire economie.
 • Circulaire werven: betreft elke project van een bouwonderneming dat innovatieve oplossingen ontwikkelt om de oorzaken van de productie van bouwafval aan te pakken in plaats van het geproduceerde afval zelf en daarbij de human resources die aan de werken deelnemen valoriseert.
 • Impact +: richt zich tot Brusselse ondernemingen voor projecten rond de circulaire economie van gewestelijke omvang, met een grote ambitie op het gebied van impact op het leefmilieu, de tewerkstelling en de ontwikkeling van economische activiteiten.

Projecten kunnen tot de middag van 15 mei 2019 ingediend worden.

beCircular organiseert informatiesessies :

 • 19 maart van 17u30 tot 21u in BEL op de site vanTour et Taxis (Havenlaan 86C, 1000 Brussel)
 • 2 april van 17u30 tot 21u in hub.brussels (Charleroisesteenweg 110 ,1060 Brussel)

Schrijf u in

Interesse? U vindt hier alle informatie.


Nieuwe projectoproep stadslandbouw 2019

Wilt u graag een project opzetten rond professionele stadslandbouw en bent u nog op zoek naar financiële steun? Dien dan uw kandidatuurdossier in voor 24 april 2019!

Het voornaamste doel van deze projectoproep is om de zelfredzaamheid van de stad qua voedselvoorziening aanzienlijk te verhogen via innovatieve, duurzame productie die goed presteert op milieu- en economisch vlak én ook jobs creëert. Deze projectoproep kadert bovendien in de ruimere Good Food Strategie

Interesse? U vindt hier alle informatie.

 


Premies KMO's: de nieuwigheden

In 2019 zullen de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen kunnen profiteren van een nieuw gamma premies om hun activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen. Het leeuwendeel zal tegen de lente van 2019 bijgewerkt en beschikbaar zijn, maar voor twee premies kan er vanaf nu al een aanvraag worden ingediend:

De BRUCEFO expertise tot uw dienst!

Streeft uw bedrijf ernaar de kwaliteit van zijn producten te handhaven en te verbeteren?

Brucefo biedt u een aangepaste begeleiding en voert analyses uit op een breed scala aan voedingsmiddelen.

Wist je dat?

 • Er gebeuren jaarlijks 14 500 analyses op meer dan 4000 stalen van ongeveer 300 klanten.
 • De expertise van BRUCEFO gaat al tot 1930 terug.
 • Sigaretten en exoten zoals insecten worden ook genanalyseerd.

Ontdek meer over BRUCEFO!


Betaald educatief verlof

Ter herinnering, uw bedrijf heeft tot 31 december 2018 om de aangifte van schuldvordering in te dienen voor de terugbetaling van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2017-2018.

Meer weten


— 20 Items per Page
Toont 1 - 20 van 76 resultaten.