Opensoon

Voor wie?       

Deze projectoproep staat open voor toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarvoor?      

Elk project dat voldoet aan criteria van degelijkheid, originaliteit en kwaliteit. Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld. Een kringloopgericht project zal aanleiding geven tot een hogere subsidie.

Wat kunt u ontvangen?

 • Een begeleiding op vraag, die bestaat uit het volgende:
  • een coachingfase om het beste project te vinden en het commercieel te positioneren;
  • een consultancyfase om de meest geschikte plaats te vinden voor de uitoefening van de overwogen activiteit;
 • Een specifieke gewestelijke financiële steun van maximaal €15.000

Sleuteldata?

Lancering van de projectoproep: 15/05/2017.
Het kandidatuurdossier moet uiterlijk tegen 30/09/2017 ingediend worden.
Het aanvraagformulier moet uiterlijk tegen 31/10/2017 ingediend worden.

Hoe reageer je op de projectoproep?

Ga als volgt tewerk:

1) Raadpleeg het reglement van de projectoproep en de bijlagen

PDF Download het reglement

2) Contacteer Atrium.Brussels en werk een project uit

De kandidaat moet Atrium.Brussels contacteren voor een eerste ontmoeting, elke werkdag tussen 9 en 17 uur.

3) Dien het kandidatuurdossier in.

Het bevat volgende inlichtingen: 

 1. een business plan (bekijk hier een model van een business plan);
 2. een financieel plan;
 3. een moodboard samengesteld uit ten minste vier foto's die het product tonen en vier foto's die de sfeer weergeven;
 4. een kopie van het huurcontract. (Bij gebrek daaraan moet de kandidaat de informatie bezorgen over de precieze locatie die overwogen wordt voor de activiteit en de gevraagde huurprijs zonder lasten.)

Deze documenten moeten tegen uiterlijk 30/09/20176 om 16 uur worden verzonden naar opensoon@atrium.brussels of aangetekend met ontvangstbewijs (Atrium Brussels - Charleroisteenweg 110 - 1060 Brussel).

Atrium Brussels en een adviescomité zullen de dossiers analyseren.

4) In geval van gunstig advies: de aanvraagformulier en de bijlagen invoeren

Sturen, uiterlijk tegen 31/10/2017, naar Brussel Economie en Werkgelegenheid (projecteconomie@gob.brussels):

 1. het inngevulde formulier en ondertekend door een persoon die wettelijk gemachtigd is om het bedrijf te verbinden
 2. een kopie van de statuten
 3. het activiteitenverslag van het jaar N-1
 4. de rekeningen en balans van het jaar N-1
 5. de listing van de overheidssteun

De subsidiesaanvraag zal ter beslissing worden voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.


Contact Contact

Samenwerking tussen Brussel Economie en Werkgelegenheid en hub.brussels
Met alle vragen kun je terecht bij opensoon@hub.brussels