Opleiding van dienstenchequewerknemers

Dienstenchequebedrijven krijgen een opleidingsbudget waarmee hun werknemers erkende opleidingen kunnen volgen. Daartoe moeten de opleidingsinstellingen hun opleiding laten erkennen.

 

Beheert u een dienstenchequebedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

U krijgt elk jaar een opleidingsbudget. U hebt recht op een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor de verschillende soorten erkende opleidingen en ook op een specifieke subsidie voor de opleiding van werknemers die voorheen uitkeringsgerechtigde volledig werklozen waren of een leefloon ontvingen (60% doelgroep).
 
De opleidingen
De aanvaarde opleidingen om steun te genieten van het Opleidingsfonds dienstencheques.
 
Voor alle werknemers
 
Voor nieuwe werknemers
  • Als uw nieuwe werknemers afhangen van de paritaire subcommissie 322.01 en u aan alle voorwaarden voldoet, vraag dan een tegemoetkoming aan van het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques. Het sectorale fonds komt tussen in de kosten voor de opleiding van nieuwe werknemers die afhangen van de paritaire subcommissie 322.01, onder bepaalde voorwaarden die u kunt raadplegen op de website www.vormingdienstencheques.be.
    De bedragen die het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques toekent liggen hoger dan de subsidies toegekend door het Opleidingsfonds dienstencheques.
  • In de andere gevallen kunt u hier de tegemoetkoming van het (gewestelijke) Opleidingsfonds dienstencheques aanvragen:
    Een subsidie aanvragen voor nieuwe werknemers uit de doelgroep van de 60%
Deze twee subsidietypes zijn niet cumuleerbaar.

Vertegenwoordigt u een opleidingsinstelling of bent u een zelfstandige opleider?

Geeft u opleidingen die de vaardigheden van de dienstenchequewerknemers kunnen verbeteren? In dat geval kunt u uw opleiding laten erkennen, wat haar aantrekkelijk maakt voor uw Brusselse klanten.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Opleidingsfonds dienstencheques
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 204 16 31
 

Nuttige links Nuttige links

Opleidingskalender van het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques
Alle dienstenchequebedrijven kunnen hun werknemers inschrijven voor deze opleidingen.