Beroep

Als een ondernemingsloket uw aanvraag tot inschrijving in het Kruispuntbank van Ondernemingen weigert, kan u beroep instellen tegen die beslissing. Dit beroep moet ingediend worden bij de Vestigingsraad binnen de 30 dagen na betekening van de beslissing.

Het beroep wordt ondertekend door de verzoeker en ingediend met een aangetekende brief gericht aan het volgende adres:
 
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Vestigingsraad
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
 
De Vestigingsraad is een administratief rechtscollege die is als volgt samengesteld:
  • de voorzitter (een magistraat of advocaat);
  • twee bijzitters die de minister van Economie vertegenwoordigen;
  • een bijzitter die de middenstand vertegenwoordigt.

De griffier roept de partijen ten laatste 8 dagen voor de zitting op. De dossiers kunnen worden geraadpleegd door de personen die in beroep gaan of hun mandataris vanaf de oproeping voor de zitting.

De Vestigingsraad mag alle maatregelen nemen om zich op de hoogte te stellen, onder andere het ondervragen van getuigen. De Vestigingsraad beraadslaagt met gesloten deuren, beslist met meerderheid van stemmen en deelt zijn beslissing mee binnen de 60 dagen na de indiening van het beroep.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 35 40 (van maandag tot vrijdag – van 9u tot 12u ; van 14u tot 16u)
T 0490 52 43 15 (enkel maandag – van 9u tot 12u ; van 14u tot 16u)

Ondernemingsloketten

Richt u tot een ondernemingsloket
  1. met al uw vragen over uw diploma of beroepservaring;
  2. om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.