Over Brussel Economie en Werkgelegenheid

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft de opdracht de duurzame economie en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. Het is een van de zes besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. De diensten van BEW zijn hoofdzakelijk bestemd voor bedrijven en werknemers.
 
De drie voornaamste opdrachten van Brussel Economie en Werkgelegenheid zijn:
 1. De economie ontwikkelen
  Onze rol bestaat erin de duurzame economische ontwikkeling te bevorderen, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het Brusselse economische weefsel.
   
 2. De werkgelegenheid ondersteunen
  We bieden steun aan de actoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkgelegenheid creëren. We zijn ook belast met het opzetten van een controlebeleid.
   
 3. Begeleiding bieden aan investeerders en exportbedrijven
  We ondersteunen Brusselse bedrijven bij hun lancering op buitenlandse markten en trekken buitenlandse investeerders aan.

Economie

Brussel Economie en Werkgelegenheid biedt financiële steun aan Brusselse ondernemingen. Onder bepaalde voorwaarden kent het bestuur investeringspremies en facultatieve subsidies (toelagen waarvan het voorwerp geen wettelijke basis heeft) toe.
 
Het bestuur organiseert de examens van de Middenjury voor de toegang tot het beroep en verstrekt advies aan de ondernemingsloketten.
 
Brussel Economie en Werkgelegenheid biedt eveneens ondersteuning aan bedrijven uit de voedingssector.
 
Het bestuur levert ook de vergunningen af voor het uitbaten van een reisagentschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Tot slot zorgt het bestuur voor de vertegenwoordiging van het Gewest voor economische aangelegenheden.
Brussel Economie en Werkgelegenheid kent jaarlijks meer dan 3.000 premies aan ondernemingen toe, die samen goed zijn voor 36 miljoen euro.
 

Werkgelegenheid

Brussel Economie en Werkgelegenheid ondersteunt de creatie van werkgelegenheid via tal van acties:
 • behandelen van de aanvragen van arbeidskaarten en van beroepskaarten voor buitenlanders,
 • controleren of de bedrijven de regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naleven,
 • erkennen van de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (uitzendkantoren, wervings- en selectiekantoren, outplacement) en controleren van de naleving van de wettelijke verplichtingen,
 • erkennen en financieren van inschakelingsondernemingen en van initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid,
 • beheren van de dienstencheques,
 • behandelen van de terugbetalingsaanvragen in het kader van het betaald educatief verlof,
 • toekennen van subsidies aan projecten die de werkgelegenheid stimuleren.
Jaarlijks behandelt Brussel Economie en Werkgelegenheid 12.000 aanvragen van arbeidskaarten en levert het 10.800 arbeidskaarten af.
 

Buitenlandse handel en buitenlandse investeringen

Brussel Economie en Werkgelegenheid zorgt voor de promotie van het Gewest bij buitenlandse investeerders.
Het bestuur stimuleert ook de buitenlandse handel en begeleidt exportbedrijven.
Brussel Economie en Werkgelegenheid telt 95 economische en handelsattachés over de hele wereld. Elk jaar organiseert onze dienst Brussel Invest & Export ook ongeveer zeventig acties.
 
Kennismaken met Brussel Invest & Export

Organisatie

Ons bestuur telt ongeveer 350 medewerkers en bestaat uit 3 diensten:
 • de dienst Economie,
 • de dienst Werkgelegenheid,
 • Brussel Invest & Export.
Organogram van Brussel Economie en Werkgelegenheid - Algemene directie. Onder de Algemene directie: dienst Economie, dienst Werkgelegenheid, Brussel Invest & Export, directie Coordinatie en financien. De dienst Economie bevat: de directie Steun aan Ondernemingen, de directie Economische Inspectie, Brucefo. De dienst Werkgelegenheid bevat: de directie Werkgelgenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie, de directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinpectie. Brussel Invest & Export bevat: de directie Ondersteuning voor de internationalisatie, de directie Internationale actie en Netwerk
 
Aan het hoofd van het bestuur staat de Directeur-generaal.
De directie Coördinatie en Financiën biedt ondersteuning aan de drie diensten (voorbereiding van het beleid, uitwerken van de regelgeving, IT- en bureautica-activiteiten, communicatie).
 
Meer weten over elke dienst:
Wist u dat?
In 2015 zijn een groot aantal bevoegdheden geregionaliseerd. Brussel Economie en Werkgelegenheid is voortaan bevoegd voor tal van materies op het gebied van werkgelegenheid.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 34 52
F +32 (0)2 800 38 04

Activiteitenverslagen Activiteitenverslagen

Raadpleeg hier de activiteitenverslagen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid.

 

Nuttige links Nuttige links

 • Oprichten van een onderneming
 • Zoeken naar werk
 • Opleidingen
 • Mobiliteit
 
Raadpleeg onze nuttige links.