Over Brussel Economie en Werkgelegenheid

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft de opdracht de duurzame economie en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. Het is een van de zes besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Haar dienstverlening is hoofdzakelijk gericht tot bedrijven en werknemers.

De drie voornaamste opdrachten zijn:

 1. De economie ontwikkelen
  Onze rol bestaat erin de duurzame economische ontwikkeling te bevorderen, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het Brusselse economische weefsel.
 2. De werkgelegenheid ondersteunen
  We bieden steun aan de actoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkgelegenheid creëren. We zijn ook belast met het opzetten van een controlebeleid.
 3. Ondersteuning bieden aan (export)bedrijven
  We ondersteunen Brusselse bedrijven bij allerlei investeringen en bij lancering op buitenlandse markten.

 

Ons bestuur telt ongeveer 250 medewerkers en bestaat uit drie diensten: de dienst Economie, de dienst Werkgelegenheid en de Directie Coordinatie en Financien.

 

 

Uw feedback stelt ons in staat om onze diensten voortdurend te verbeteren.
Bent u niet voldaan over de kwaliteit van onze dienstverlening? Neem contact op met de klachtendienst van de GOB

 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 34 52

Nuttige links Nuttige links

 • Oprichten van een onderneming
 • Zoeken naar werk
 • Opleidingen
 • Mobiliteit
 
Raadpleeg onze nuttige links.
 

Activiteitenverslagen Activiteitenverslagen

Raadpleeg hier de activiteitenverslagen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid.