Over Brussel Economie en Werkgelegenheid

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft de opdracht de duurzame economie en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. Het is een van de zes besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Haar dienstverlening is hoofdzakelijk gericht tot bedrijven en werknemers.

Organogram van Brussel Economie en Werkgelegenheid - Algemene directie. Onder de Algemene directie: dienst Economie, dienst Werkgelegenheid, Brussel Invest & Export, directie Coordinatie en financien. De dienst Economie bevat: de directie Steun aan Ondernemingen, de directie Economische Inspectie, Brucefo. De dienst Werkgelegenheid bevat: de directie Werkgelgenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie, de directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinpectie. Brussel Invest & Export bevat: de directie Ondersteuning voor de internationalisatie, de directie Internationale actie en Netwerk

Ons bestuur telt ongeveer 250 medewerkers en bestaat uit twee diensten. De drie voornaamste opdrachten zijn:
 
 1. De economie ontwikkelen
  Onze rol bestaat erin de duurzame economische ontwikkeling te bevorderen, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het Brusselse economische weefsel.
   
 2. De werkgelegenheid ondersteunen
  We bieden steun aan de actoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkgelegenheid creëren. We zijn ook belast met het opzetten van een controlebeleid.

 3. Ondersteuning bieden aan (export)bedrijven
  We ondersteunen Brusselse bedrijven bij allerlei investeringen en bij lancering op buitenlandse markten.

Dienst Economie

De dienst Economie telt ongeveer 100 medewerkers.

Deze dienst ondersteunt de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ze : 

 • biedt financiële steun aan Brusselse ondernemingen. Onder bepaalde voorwaarden kent het bestuur investeringspremies en facultatieve subsidies (toelagen waarvan het voorwerp geen wettelijke basis heeft) toe
 • helpt Brusselse bedrijven om zich op de internationale markten te ontwikkelen
 • organiseert de examens van de Middenjury voor de toegang tot het beroep en verstrekt advies aan de ondernemingsloketten
 • biedt ondersteuning aan bedrijven uit de voedingssector en voert op vraag van bedrijven ook voedingsmiddelenanalyses uit
 • levert de vergunningen af voor het uitbaten van reisagentschappen
 • registreert toeristische logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • controleert de subsidies aan de ondernemingen (Economische expansie), de reisagentschappen, de vergunningen voor vuurwapens en munitie, de toegang tot het beroep, de ambulante handel en het toeristische logies
Jaarlijkse kerncijfers
 • Meer dan 33 miljoen euro premies per jaar
 • Meer dan 5.600 steunaanvragen onderzocht
 • 242 reisagentschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken over een vergunning
 • 4.000 voedingsstalen geanalyseerd door Brucefo
 • In totaal voor ongeveer 11,5 miljoen euro aan facultatieve subsidies toegekend
 • 1.500 bedrijven gecontroleerd 
 

Dienst Werkgelegenheid

De dienst Werkgelegenheid telt eveneens ongeveer 100 medewerkers.

Deze dienst ondersteunt de creatie van werkgelegenheid via tal van acties, ze:
 • behandelt de aanvragen van arbeidskaarten en beroepskaarten voor buitenlanders
 • controleert of de bedrijven de regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naleven
 • behandelt de terugbetalingsaanvragen in het kader van het betaald educatief verlof en het Opleidingsfonds dienstencheques
 • kent subsidies toe aan projecten die de werkgelegenheid stimuleren
 • erkent de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (uitzendkantoren, wervings- en selectiekantoren, outplacement) en controleert de naleving van de wettelijke verplichtingen
 • erkent en financiert de inschakelingsondernemingen en initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid
 • erkent de dienstenchequebedrijven
 • controleert de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling en de dienstenchequebedrijven
 • voert 'discriminatietesten' uit in het kader van aanwervingsprocedures
Jaarlijkse kerncijfers
 • Ongeveer 14.000 aanvragen van arbeidskaarten onderzocht 
 • 1.470 terugbetalingsaanvragen voor betaald educatief verlof en een budget van 12 miljoen euro
 • 212 miljoen euro bestemd voor het beheer van het dienstenchequesysteem
  en bijna 400 erkende dienstenchequebedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Meer dan 9 miljoen euro voor de ondersteuning van de sociale economie
 • 600 erkende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 108 erkende en gefinancierde bedrijven en vzw's die werkzaam zijn in de sociale economie

 


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 34 52
F +32 (0)2 800 38 04

Nuttige links Nuttige links

 • Oprichten van een onderneming
 • Zoeken naar werk
 • Opleidingen
 • Mobiliteit
 
Raadpleeg onze nuttige links.
 

Activiteitenverslagen Activiteitenverslagen

Raadpleeg hier de activiteitenverslagen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid.