Openbare aanbestedingen

e-Procurement

Brussel Economie en Werkgelegenheid en de andere Brusselse administraties publiceren hun lastenboeken op e-Procurement (voor wat betreft de opdrachten geschat op meer dan € 30.000 exclusief btw).

Meer informatie om een leverancier van overheidsinstanties te worden.