Particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling

Maatregelen COVID-19: 
  • De deadline voor het indienen van een activiteitenverslag is uitzonderlijk verlengd tot 30 september 2020!
  • BELANGRIJK: we vragen u om ons alle correspondentie en documenten enkel nog per mail toe te sturen via pba@gob.brussels
Particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling moeten zich laten erkennen of registreren bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vooraleer ze hun activiteiten kunnen uitoefenen in het Gewest. Voor bepaalde activiteiten is een erkenning of een registratie vereist. Bovendien moet elk particulier bureau voor arbeidsbemiddeling ieder jaar een activiteitenverslag opsturen voor 30 juni.
een man die werkt in een particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid  
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 48
of +32 (0)2 800 30 07

Wetgeving Wetgeving