Particulieren en verenigingen

U wilt een van uw kamers verhuren? Uw vereniging zou zich graag laten erkennen om met dienstencheques betaalde activiteiten uit te oefenen? Wilt u uw goederen op de openbare weg, op een rommelmarkt of huis-aan-huis verkopen? ... Dit is toegelaten maar dan wel onder bepaalde voorwaarden.

De uitbating van toeristische logies

Om een toeristisch logies uit te baten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet u geregistreerd zijn bij Brussel Economie en Werkgelegenheid en voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Dienstencheques

Om met dienstencheques betaalde activiteiten uit te mogen oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet het Gewest eerst een erkenning afleveren.

 

Ambulante verkopen zonder commercieel doel

Het kan gaan over rommelmarkten of verkopen ten gunste van een sportvereniging, cultuurvereniging of liefdadigheidsorganisatie.
Meer weten over ambulante verkopen zonder commercieel doel

Invoer of uitvoer van landbouwproducten

In sommige gevallen is een certificaat vereist om landbouwproducten in of uit te voeren.
Raadpleeg de lijst met landbouwproducten waarvoor een certificaat nodig is en de praktische regelingen om een certificaat aan te vragen

Fokkerijen

Het betreft verenigingen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend zijn om een ras (bijvoorbeeld een paardenras) te beschermen en uit te breiden.
Raadpleeg de lijst met erkende verenigingen