Hebt u personeel met kleine kinderen? Wilt u hen een oplossing voor de opvang aanreiken?

U kan 15.000 EUR steun ontvangen indien uw onderneming een nieuwe plaats reserveert in een kinderdagverblijf!
U hebt gecontroleerd of uw activiteitensector tot de ondersteunde sectoren behoort?1 U voldoet aan alle andere voorwaarden om steun te verkrijgen?
Geef een nieuwe dimensie aan uw projecten en maak gebruik van de steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

Een beter evenwicht tussen werk en gezin biedt vele voordelen: grotere motivatie, meer flexibiliteit en beschikbaarheid, vermindering van stress en afstanden, daling van absenteïsme en te laat komen, versterkt de band met medewerkers… Met als eindresultaat betere economische prestaties van uw onderneming.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist steun te verlenen aan alle ondernemingen die plaatsen voor kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar reserveren in het voordeel van hun personeel.

Opgelet. Deze steun betreft niet de crechekosten betaald door de ouders.

Om van deze steun te kunnen genieten dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • uw onderneming dient een overeenkomst voor samenwerking met het kinderdagverblijf te hebben gesloten;
 • het kinderdagverblijf moet erkend zijn door ONE of Kind en Gezin en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gesitueerd zijn;
 • de gereserveerde plaats dient een capaciteitsverhoging voor de kinderopvang als effect te hebben.

 

U kan steun genieten voor elke kinderopvangplaats die u reserveert. De steun wordt voor maximum 5 jaar toegekend.

Steun aan de kinderopvang
Bedragen 3.000 € / plaats / jaar
  Aanvullende steun indien uw onderneming zeer laag geschoolde of laaggeschoold personeel tewerkstelt naar rato van:
 • minstens één voltijdse werknemer voor micro-ondernemingen
 • minstens 20 % voltijds voor kleine ondernemingen
 • minstens 30 % voltijds voor middelgrote ondernemingen
 • minstens 30 % voltijds voor grote ondernemingen
De aanvullende steun stemt overeen met het bedrag dat de begunstigde geïnvesteerd heeft naast de basissteun voor de reservering van een opvangplaats en is beperkt tot 3.000 € / plaats / jaar
Maximumbedrag van de steun 66.000 € / jaar / onderneming
Maximale duur van de steun Maximum 5 jaar
Limieten op steuntoekenningen –geen
 

De begunstigde zal een schrijven ontvangen met vermelding van het daadwerkelijk bedrag van de premie alsook een schuldvordering die zorgvuldig moet worden ingevuld en die moet worden teruggestuurd naar de directie van de Boekhouding.

Uw aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen na het reserveren van de nieuwe opvangplaats ingediend worden. Ze dient te omvatten:

 • een aanvraagformulier;
 • een kopie van de samenwerkingsovereenkomst tussen uw onderneming en de plaats van opvang;
 • een kopie van de factuur van de reservering ;
 • een document dat alle steun vermeldt die uw onderneming tijdens de laatste 3 belastingsjaren ontving [1].

[1] Het gaat om de "de minimis" steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingsjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het "de minimis"-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent.

We raden u aan het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader versie 8.1.2 of later hebben. Om de laastste versie van Adobe Acrobat Reader te downloaden.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

PDF Download het aanvraagformulier (PDF - 545.5 kB)
PDF Download de type-overeenkomst (PDF - 721 kB)

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd te worden naar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel,
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T02 800 34 66