Premie voor een investering: burenhinder, vervuilde site, beplantingen 

Een gerechtelijke of administratieve beslissing, een norm of een vergunning verplicht u ertoe werken uit te voeren? U kunt een premie krijgen die tot 40% dekt van een investering bij burenhinder, een vervuilde site of inzake beplanting.

Alles weten over de premie toegankelijkheid

Wie kan deze premie ontvangen?

Ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, en actief zijn in bepaalde activiteitssectoren.

Voor welk project?

U kunt een premie krijgen als de inrichting of aankoop:

 • wordt opgelegd door een gerechtelijke of administratieve beslissing, een norm of een vergunning;
 • verband houdt met
  • burenhinder (belemmering van het zicht, blokkering van de lichtinval, geluidsoverlast of lichtvervuiling)
  • de reiniging van vervuilde sites of de behandeling van verontreinigde gronden 
  • beplantingen, groendaken en groene gevels, voor zover die geen stedenbouwkundige lasten vormen.
 • minstens € 5.000 kost.

Deze investeringen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • noodzakelijk met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf;
 • beheerd als een goede huisvader: overbodige uitgaven zijn niet toegestaan;
 • nieuwe goederen: investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal geven geen recht op een premie (met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit bestaat uit de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een waarborg van minimum zes maanden);
 • uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, ...;
 • als vaste activa geboekt in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel met afschrijvingen (natuurlijke personen).

Opgelet: bepaalde investeringen geven geen recht op deze premie. Raadpleeg de volledige lijst in artikel 7 van het besluit.

Deze investeringen moeten bij de materiële vaste activa worden ondergebracht.
Enkel investeringen die betrekking hebben op het beroepsgedeelte gebruikt door de begunstigde zijn toegestaan.
De transport-, installatie en montagekosten zijn toegestaan, voor zover die geboekt worden als materiële vaste activa.

De premie aanvragen

Fase 1 : Vóór elke voorafgaande verbintenis

Vóór elke bestelbon en vóór het begin van de werken/investeringen moet u een eerste formulier invullen. Bij dit formulier moet u meerdere bijlagen voegen.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw voorafgaande toelatingsaanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u een ontvangstbewijs van uw dossier. Zodra u dit ontvangstbewijs hebt gekregen, mag u beginnen investeren.

Fase 2 : Investeringen

Vanaf de datum van dit ontvangstbewijs heeft u zes maanden de tijd om

 1. de investeringen te verwezenlijken en te betalen (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) en
 2. een tweede steunaanvraagformulier met de bijhorende bijlagen (facturen en andere documenten) via uw MijnBEW-account te bezorgen.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de premie in één keer uit als uw bedrijf minder dan vier jaar oud is of als de premie minder dan € 25.000 bedraagt. Zo niet wordt de premie in twee keer uitbetaald gespreid over twee fiscale jaren.

Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

EContactformulier
T 02 800 34 41

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

EContactformulier
T 02 800 34 41
T 02 800 35 90