Premie voor een investering : voor wie en voor welke projecten?

 

Wie kan deze premie ontvangen?

De ondernemingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen
 • Actief in bepaalde toegelaten activiteitssectoren
 • Gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (maatschappelijke zetel waar de investering plaatsvindt)
 • Geen bedrijf in moeilijkheden zijn noch een bedrijf dat verwikkeld is in een procedure voor de terugvordering van steun.
 • Bij een investering in de ontwikkelingszone: de activiteiten niet verhuisd hebben in de twee jaar vóór de voorafgaande vergunningsaanvraag en niet verhuizen binnen de twee jaar na de verwezenlijking van de investering. De investering moet minimaal drie jaar in de ontwikkelingszone blijven.

 

Voor welke projecten?

1- Voorwerp van de investering

U kunt steun krijgen voor investeringen die het volgende beogen:

Een vestiging oprichten

 • Grond of gebouw
 • Meubilair, machine, uitrusting, bedrijfsvoertuig, materieel
 • Ruwbouwwerken of afwerking

 

Het betreft de verwezenlijkte investeringen tot 4 jaar na de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Een bestaande vestiging uitbreiden of verbeteren

 • Toename van de oppervlakte gewijd aan de activiteit in het gebruikte gebouw
 • Aankoop van het gebouw dat als huurder betrokken werd
 • Werken
 • Meubilair, uitrusting, machine, bedrijfsvoertuig
 • Octrooi, merk, model
 • Handelsfonds (overname van het netto -actief deel)

Het volledige productieproces wijzigen

De productie of het aanbod diversifiëren

Goederen produceren of producten of diensten aanbieden die vóór de steunaanvraag niet geproduceerd of aangeboden werden

Bijzondere voorwaarden

Bij een leasingcontract: deze investeringen moeten bij de materiële vaste activa worden ondergebracht. Indien de begunstigde de investering doet in de ontwikkelingszone, moet de lease minstens drie jaar voortduren na de verwachte voltooiingsdatum van het investeringsproject.

Bij een gemengd gebruik van een gebouw: enkel de investeringen die het beroepsgedeelte gebruikt door de begunstigde betreffen, zijn toegestaan.

Voor niet-rollend roerend materiaal: de transport-, installatie en montagekosten zijn toegestaan, voor zover die geboekt worden als materiële vaste activa.

Voor voertuigen, rijwielen en rollend materieel worden enkel de volgende voertuigtypes toegestaan:

 • gemotoriseerde voertuigen ontworpen en gebouwd voor goederenvervoer, met minstens vier wielen (categorie N) en de aanhangwagens en trekkers met oplegger (categorie O);
 • bijzondere voertuigen en gerei aangepast aan de activiteiten van het bedrijf (categorie S);
 • rijwielen en elektrische gemotoriseerde rijwielen ontworpen voor het vervoer van volumineuze vrachten via een container of dito platform, net als fietsaanhangwagens.

Deze voertuigen moeten:

 • geregistreerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve bij leasing indien het voertuig is ingeschreven op naam van het leasing-organisme) en
 • beantwoorden aan de Europese uitstootnormen die van toepassingen zijn op nieuwe voertuigen die op de markt worden gebracht op het moment van de beslissing tot steuntoekenning (ook al gaat het niet om een nieuw voertuig).

In het geval van leasing: als de begunstigde de investering in de ontwikkelingszone realiseert, voorziet de lease in de verplichting voor de begunstigde om de woning aan het einde van het leasecontract aan te kopen; daarnaast zal de aanvrager kopieën van de aan de leaser verzonden facturen bezorgen, alsook een kopie van de leasingovereenkomst.

Enkel machines en uitrusting zijn toegestaan indien aan volgende voorwaarden werd voldaan:

 • De vestiging waarvan de machines en uitrusting worden overgenomen, is gesloten;
 • De machines en uitrusting worden gekocht van een derde partij die geen banden heeft met de begunstigde;
 • De operatie vindt plaats tegen marktvoorwaarden;
 • De machines en uitrusting waren nog niet eerder het voorwerp van een steunmaatregel.

De waarde van de machines en uitrusting wordt bepaald op basis van een beargumenteerd verslag van een bedrijfsrevisor. Het toegestane bedrag mag maximaal 15.000 euro zijn.

Een begunstigde kan maximaal drie keer steun krijgen voor de aankoop van machines en uitrusting in het kader van een overname van een handelsfonds.

Machines en uitrusting waarvoor al steun werd verkregen, zijn niet toegestaan.

Het octrooi, merk of model moet: 

 • uitsluitend in de vestiging die de steun krijgt gebruikt worden;
 • beschouwd worden als afschrijfbare activa;
 • gekocht worden van een derde die niet gelinkt is aan de begunstigde en tegen de marktvoorwaarden,
 • gerekend worden bij de activa van het bedrijf gedurende minstens vijf jaar na de toekenning van de steun.

 

2- Minimaal investeringsbedrag

U kunt slechts een premie krijgen als uw investeringsprogramma een zeker bedrag bereikt, dat afhangt van de grootte en de leeftijd van uw bedrijf (volgens de registratiedatum bij de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Micro-onderneming

Minder dan vier jaar oud (starter): € 10.000 excl. btw
Minimaal vier jaar oud: € 15.000 excl. btw

Kleine onderneming

Minder dan vier jaar oud (starter): € 15.000 excl. btw
Minimaal vier jaar oud: € 30.000 excl. btw

Middelgrote onderneming

€ 100.000 excl. btw

 

Premie voor een investering : voor wie en voor welke projecten? Premiebedrag voor (im)materiele investeringen
Premiebedrag voor een vastgoedinvestering