Opleidingspremie

Wilt u uw vaardigheden of die van uw medewerkers versterken om de werking of het concurrentievermogen van uw bedrijf te verbeteren? Geniet dan van een premie voor opleiding of training! U krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed. Opgelet, u moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen. 

Alles weten over de opleidingspremie

Wie kan deze premie ontvangen?

De ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:


Voor welk project?

U kunt een premie ontvangen ter financiering van een deel van de opleidingskosten van elk personeelslid van uw onderneming, met uitzondering van uitzendkrachten en jobstudenten.

Deze opleiding moet:

 • de verbetering van de werking of de economische ontwikkeling van uw onderneming beogen
 • maximum 6 maanden duren 
 • een uitzonderlijk of dringend karakter hebben.

Worden uitgesloten:

 • de opleiding die betrekking hebben op de normale dagelijkse werking van uw onderneming 
 • de opleidingen die betrekking hebben op een investering
 • de opleidingen die betrekking hebben op medische praktijken
 • de opleidingen die gevolgd worden om te voldoen aan bindende opleidingsnormen
 • conferenties en seminaries

De opleider moet:

 • als kernactiviteit het aanbieden van opleidingen hebben, zoals bedoeld in NACE code 85
 • oefent sinds ten minste twee jaar zijn opleidingsactiviteiten uit
 • is onafhankelijk van de onderneming
 • heeft sinds twee jaar geen subsidieerde opleiding meer gegeven voor uw bedrijf


Hoe de tussenkomst berekenen?

 
Tegemoetkoming
Premiepercentage voor het inschrijvingsgeld en de kosten voor het geschreven lesmateriaal

Taal-, management-, marketing-, technische,  juridische, enz. opleidingen

 • 40% (als aan geen van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 50% (als aan één van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 60% (als aan 2 of meer van de onderstaande criteria is voldaan)

Opleiding met betrekking tot de circulaire economie:

 • 60% voor middelgrote onderneming
 • 70% voor micro- of kleine onderneming
Maximumpercentage van de premie, alle staatssteun samen voor dezelfde uitgaven
Micro- of kleine onderneming: 70%
Middelgrote onderneming: 60%
Maximale tussenkomst van de opleidingspremie 
Micro- of kleine onderneming: 10.000 €/kalenderjaar
Middelgrote onderneming: 15.000 €/kalenderjaar
Minimale tussenkomst per opleiding/aanvraag 500 €
Maximaal aantal premies 5 gesubidieerde opleidingen per kalenderjaar

 

Criteria

Uw onderneming is sinds minder dan 4 jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uw onderneming is erkend als sociale onderneming, op het moment van de premie-aanvraag.

Vraag uw "erkenning sociale onderneming”       aan.

Uw onderneming is erkend als onderneming "die betrokken is in de circulaire economie" op het moment van de premie-aanvraag (eerste formulier).

Vraag uw "erkenning circulaire economie"      minstens drie maanden vóór uw premie-aanvraag aan.

Uw hoofdactiviteit valt onder één van de volgende sectoren:

 • de industrie en de ambachten (codes NACE-BEL 10.110 tot 33.200 en 95)
 • het milieubeheer (codes NACE-BEL 37.000 tot 39.000)
 • de horeca en het toerisme (codes NACE-BEL 55.100 tot 56.309 en 79)
 • de kleinhandel (codes NACE-BEL 47.111 tot 47.990)
 • de renovatie van gebouwen: installatie- en voltooiingswerken (codes NACE-BEL 43.211 tot 43.999)
 • de informatie- en communicatietechnologieën (TIC) (codes NACE-BEL 59, 60.100 tot 62.090 en 631)
 • het onderzoek en de ontwikkeling (codes NACE-BEL 72.110 tot 72.200).

De opleidingspremie aanvragen

Fase 1 : Vóór de opleiding

Vul het formulier in en stuur het ten laatste één maand voor de aanvang van de opleiding door. U moet verschillende bijlagen bij uw formulier voegen.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen de 15 dagen een bevestiging van de ontvangst van uw dossier. 

Fase 2 : Start van de opleiding

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Nadat de opdleiding is voltooid, hebt u drie maanden de tijd om de bewijsstukken (factuur en betalingsbewijs) naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te sturen.
Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

EContactformulier
T 02 800 34 66

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

EContactformulier
T 02 800 34 66
T 02 800 34 62