Procedure en termijnen

Wanneer dient u uw aanvraag in te dienen?

In het merendeel van de gevallen dient de aanvraag te gebeuren alvorens het project, waarvoor u steun wil, aan te vatten. Bij investeringssteun en steun voor de opening van vertegenwoordigingskantoren buiten de Europese Unie dient u een voorafgaande toelating te bekomen van de directie Steun aan Ondernemingen, nog voor u enig engagement aangaat of de investering opstart.

Verzeker er u van dat uw aanvraag compleet is alvorens ze in te dienen. Aarzel niet om raad te vragen aan de bevoegde dienst.

Welke termijnen zijn van toepassing bij de toekenning?

De termijnen variëren naargelang het type van steun. In het algemeen zal de directie Steun aan Ondernemingen u een ontvangstbevestiging sturen en daarop vermelden of uw aanvraag volledig was of niet. Indien uw aanvraag volledig is, zal de beslissing vallen binnen de 30, 60 of 90 dagen die volgen, naargelang de gevraagde steun.

Bij de aanvraag voor investeringssteun (algemene investeringen, investeringen ter bescherming van het leefmilieu en investeringen om te voldoen aan niet-milieugerelateerde EU-normen) dient u vooreerst een voorafgaande toelating aan te vragen. De directie Steun aan Ondernemingen heeft dan 30 dagen de tijd om uw aanvraag te bestuderen. Indien uw vraag voor de toekenning van steun wordt goedgekeurd, heeft u 90 dagen (algemene investeringen) of 180 dagen (investeringen ter bescherming van het leefmilieu en investeringen om te voldoen aan niet-milieugerelateerde EU-normen) de tijd om uw volledig dossier in te dienen. De beslissing valt binnen de volgende 90 dagen.

Wanneer worden de premies uitbetaald?

De termijnen hangen af van het soort steun dat u aanvraagt: de betalingsmodaliteiten zijn bijvoorbeeld niet noodzakelijk dezelfde voor een investeringsprogramma van twee jaar dan voor een externe opleiding. In het merendeel moet u eerst betalingsbewijzen en facturen kunnen voorleggen.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 30