Productie en verkoop van bioproducten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest controleert de verkoopsketen van bioproducten, in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Alle operatoren worden aan controles onderworpen, maar er zijn vrijstellingen voor bepaalde activiteiten. Dit hangt af of u al dan niet voorverpakte bioproducten verkoopt. Elke onderneming die biologische producten produceert, bereidt, opslaat of vervoert, moet zich laten controleren vóór het starten van haar activiteiten.
Raadpleeg de lijst van gecertificeerde biologische bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (.pdf).
Biologische markt

U bent van plan om een "bio"-activiteit te starten?

Vier situaties zijn mogelijk:
 1. U houdt zich bezig met verkoop in bulk, productie, voedselbereiding, opslag of import van bioproducten:
  U moet u laten controleren.
   
 2. U verkoopt bioproducten in bulk direct aan de eindgebruiker. U koop voor meer dan 5000€ excl BTW per jaar aan bij uw leveranciers:
  U moet u laten controleren.
   
 3. U verkoopt bioproducten in bulk direct aan de eindgebruiker. U koop voor minder dan 5000€ excl BTW per jaar aan bij uw leveranciers:
  U hoeft uw activiteit enkel aan te geven*.
   
 4. U verkoopt uitsluitend voorverpakte bioproducten direct aan de eindgebruiker:
  U bent vrijgesteld van controle en aangifte*.
   

* Als uw situatie verandert, moet u nagaan of de regels nog van toepassing zijn op uw nieuwe activiteit.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 32 63

Gertificeerde biologische bedrijven Gertificeerde biologische bedrijven

Op zoek naar een bioboer, een bio-verkooppunt of -restaurant?