Knelpuntberoepen

Werkgevers kunnen een vergunningsaanvraag indienen om langdurig ingezetenen van een andere EU-staat tewerk te stellen in een knelpuntberoep uit deze lijst.

Personen die de status hebben van 'langdurig ingezetene' in een van de andere lidstaten van de Europese Unie kunnen mits een arbeidsvergunning en arbeidskaart B een knelpuntberoep in België uitoefenen (op basis van de Richtlijn 2003/109/EG en het artikel 9.20 van het KB van 9 juni 1999). Na 12 maanden effectieve en ononderbroken tewerkstelling worden langdurig ingezetenen vrijgesteld van een arbeidskaart.


Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur
 
 

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Bevoegd gewest Bevoegd gewest

Deze rubriek is bestemd voor personen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart B of blauwe kaart) of verblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart A of arbeidskaart C).

Loonbedragen Loonbedragen

Raadpleeg de minimumloonbedragen.
De nieuwe beloningsbedragen vanaf 01/01/2019 zijn bekend voor de functies van hooggeschoold of leidinggevend personeel, kunstenaars en de blauwe kaart.