Projectoproep 2018 "Begeleiding bij de uitvoering van de maatregelen van de Brusselse Small Business Act"

Voor wie?

Elke economische actor (met inbegrip van nv's, cvba's, vof's, vzw's, zelfstandigen, enz.) die op het ogenblik van de indiening van het kandidatuurdossier beschikt over
 • een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • een ondernemingsnummer

Waarvoor?

Elk project dat gericht is op het uitvoeren van een maatregel die opgenomen is in de Brusselse Small Business Act.

Deze projectoproep betreft slechts een beperkt aantal maatregelen uit de SBA. Het gaat om de maatregelen die verband houden met volgende uitdagingen:

 • Sensibilisering voor de overdracht of de overname van ondernemingen
 • Ondernemerscoöperatieven en gedeelde ondernemingen
 • Begeleiding van en steun aan sociaal ondernemerschap
 • Actieve preventie van ondernemingen in moeilijkheden
 • Informatie en ondersteuning voor ondernemers met een diverse achtergrond

Wat kunt u ontvangen?

 • Specifieke gewestelijke financiële steun
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet.

Selectiecriteria voor het project

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria en de uitvoering van de SBA-maatregelen worden geselecteerd, en dit tot uitputting van het beschikbare budget. De projecten zullen volgens vier selectiecriteria worden beoordeeld:
 • Kwaliteit en relevantie van het project
 • Deskundigheid en ervaring van de projectdrager
 • Verwachte resultaten en kosten van het project
 • Bereik van het project

Sleuteldata?

 • Lancering van de projectoproep: 17/05/2018
 • Afsluitingsdatum : 06/07/2018

De inschrijvingen zijn nu afgesloten.

Informatie voor de gesteunde projectdragers

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij 1819.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel