Diversiteit en anti-discriminatie

Voor wie?

Alle openbare en private ondernemingen, organisaties en verenigingen die projecten ontwikkelen ter bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling en die de diversiteit bevorderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kandidaat moet uiterlijk op de einddatum voor de oproep (15.07.2017) over rechtspersoonlijkheid en een ondernemingsnummer beschikken, tenzij die een wettelijke vrijstelling geniet.

Waarvoor?

Concrete en innoverende acties ter bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling en ter ondersteuning van de diversiteit in de privé- en overheidsinstellingen en -ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat kan u ontvangen?

Een specifieke financiële steun door het gewest van minstens € 5.000.

Selectiecriteria

Het betreft een wedstrijd, en de projecten die het best aan de criteria beantwoorden worden geselecteerd, totdat het budget op is.
De projecten zullen worden beoordeeld aan de hand van 6 criteria:
  • Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep
  • De haalbaarheid op technisch en begrotingsvlak en het gebruik van (kwalitatieve en kwantitatieve) prestatie-indicatoren
  • Het vernieuwende karakter van het project
  • Mogelijke impact op de tewerkstelling van het doelgroepenpubliek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Het in aanmerking nemen van de bestrijding van meervoudige en overlappende vormen van discriminatie
  • Kwaliteit van de partnerships die eventueel worden overwogen

Informatie voor de gesteunde projectdragers


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel