Diversiteit en anti-discriminatie

Voor wie?

Alle private verenigingen en plaatselijke besturen die projecten ontwikkelen ter bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling en diversiteit bevorderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De eenheid moet uiterlijk op de einddatum voor de oproep (01.07.2018) over rechtspersoonlijkheid en een ondernemingsnummer beschikken, tenzij ze een wettelijke vrijstelling geniet.

Waarvoor?

Concrete en innoverende acties ter bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling en ter ondersteuning van de diversiteit in de private verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat kan u ontvangen?

Een specifieke financiële steun door het gewest van minstens € 5.000.

Selectiecriteria

Het betreft een wedstrijd, met een rangschikking en de projecten die het best aan de criteria beantwoorden worden geselecteerd, totdat het budget op is.

De projecten zullen worden beoordeeld aan de hand van 6 criteria:

  1. De overeenstemming met de gewestelijke doelstellingen inzake diversiteit
  2. De technisch-budgettaire geloofwaardigheid van het project (waaronder de aanwezigheid van kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren)
  3. Het vernieuwende karakter van het project
  4. Mogelijke impact op de tewerkstelling van de doelgroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  5. Het in aanmerking nemen van de bestrijding van meervoudige en overlappende vormen van discriminatie.
  6. Kwaliteit van de partnerships die zouden worden overwogen

Documenten

De inschrijvingen zijn nu afgesloten. 

Alle informatie over de projectoproep zijn te vinden in de volgende documenten:


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel