Projectoproep 2017 "Next Tech"

Voor wie?

Alle ondernemingen (starters of reeds lang bestaande ondernemingen, zeer kleine of grote ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, enz. die activiteiten ontwikkelen ter ondersteuning van de uitbouw van de digitale economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarvoor?

Elke innoverende benadering die (of elk innoverend project dat) bijdraagt tot het creëren van een omgeving die de ontwikkeling en de groei van ondernemingen actief op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt en bevordert. En dit door een reeks doelstellingen en concrete maatregelen te formuleren, die werden opgenomen in het NextTech-plan (beschikbaar op de website):
 • integratie van prioritaire technologieën bij Brusselse instellingen voor publieke/private huisvesting
 • gespecialiseerde begeleiding op het vlak van de gekozen prioritaire technologieën
 • jongeren sensibiliseren voor informaticaberoepen
 • verkoopopleiding voor ondernemers
 • voorbereiding van internationale tech-beurzen
 • ontwikkeling van korte opleidingen over informatie- en communicatietechnologieën (ICT)

Wat kunt u ontvangen?

 • Specifieke gewestelijke financiële steun
 • Een steun op vraag van alle ondersteuningsdiensten voor bedrijven
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet

Selectiecriteria voor het project

Het gaat om een wedstrijd. De selectie zal gebeuren op basis van de projecten die de maatregelen het best uitvoeren en het best beantwoorden aan de selectiecriteria. En dit tot het beschikbare budget is uitgeput. De projecten zullen volgens 4 criteria worden beoordeeld:
 • Overeenstemming met de doelstellingen van de NextTech-projectoproep
 • Innoverend karakter van het project t.o.v. het aanbod op de Brusselse markt
 • Technisch-economische geloofwaardigheid van het project
 • Potentieel voor het creëren van economische waarde en werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Informatie voor de gesteunde projectdragers


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel