Projectoproep 2017 "Steun voor vernieuwende sociale ondernemingen"

Voor wie?

Alle ondernemingen (starters maar ook bedrijven die al langer bestaan, zko's of grote ondernemingen), de zelfstandigen en de vzw's die activiteiten in de sociale economie ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor welke projecten?

De oproep wordt voor 5 projecttypes verricht:
 • Starters: vernieuwende projecten
 • Scaling up: opschaling
 • Krachtenbundeling tussen ondernemingen
 • De grijze of zwarte economie witten
 • De Brusselse deeleconomie

Wat kan u ontvangen?

Een specifieke gewestelijke financiering die tot € 80.000 kan oplopen.

Selectiecriteria

Aangezien het om een wedstrijdformule gaat, zal een jury de projecten uitkiezen die de criteria het best vervullen, en worden er projecten in de selectie opgenomen zolang er een budget beschikbaar is. Vormen criteria :
 • de afstemming met de doelstellingen van de projectoproep
 • het vernieuwende karakter van het project in verhouding tot het aanbod op de Brusselse markt
 • de technisch-economische geloofwaardigheid van het project
 • de kansen op economische en tewerkstellingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • de integratie van de EMES-principes (Zie punt 2 van het reglement).

Sleuteldata?

 • Lancering van de projectoproep: 31/03/2017
 • Afsluitingsdatum: 19/06/2017

Informatie voor de gesteunde projectdragers


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel