Projectoproep 2018 "Brusselse vernieuwende sociale ondernemingen en deelplatformen"

Voor wie?

Alle ondernemingen (starters maar ook bedrijven die al langer bestaan, zko's of grote ondernemingen), de zelfstandigen en de vzw's die activiteiten in de sociale economie ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die over een ondernemingsnummer beschikken.

Voor welke projecten?

De oproep wordt voor vijf projecttypes verricht:
  • Starters: vernieuwende projecten
  • Scaling up: opschaling
  • Krachtenbundeling tussen ondernemingen
  • De grijze of zwarte economie witten
  • Deelplatformen

Wat kan u ontvangen?

Een specifieke gewestelijke financiering die tot € 80.000 kan oplopen.

Selectiecriteria voor het project

Aangezien het om een wedstrijdformule gaat, zal een jury de projecten uitkiezen die de criteria het best vervullen, en worden er projecten in de selectie opgenomen zolang er een budget beschikbaar is.

Vormen criteria:

  • de afstemming met de doelstellingen van de projectoproep
  • het vernieuwende karakter van het project in verhouding tot het aanbod op de Brusselse markt
  • de technisch-economische geloofwaardigheid van het project
  • de kansen op economische groei en tewerkstellingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • de integratie van de EMES-principes (zie punt 2 van het reglement)

Inscrijving

Afsluitingsdatum: 25/07/2018 voor middernacht.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel