Projectoproepen

Hebt u een project dat zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economie, de tewerkstelling of de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Als het aan bepaalde criteria beantwoordt, kan uw project deels gefinancierd worden via een facultatieve subsidie die de bevoegde minister toekent.
 
Die subsidies zijn per definitie facultatief. De beslissing om een subsidie toe te kennen hangt niet af van specifieke criteria vastgelegd in een regelgeving maar van een beslissing van de minister. De minister van Economie en Werkgelegenheid en de minister van Landbouw hebben criteria vastgesteld voor de projecten die ze willen ondersteunen.