Projectoproepen

Hebt u een project dat zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economie, de tewerkstelling of de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Als het aan bepaalde criteria beantwoordt, kan uw project deels gefinancierd worden via een facultatieve subsidie die de bevoegde minister toekent.

Die subsidies zijn per definitie facultatief. De beslissing om een subsidie toe te kennen hangt niet af van specifieke criteria vastgelegd in een regelgeving maar van een beslissing van de minister. De minister van Economie en Werkgelegenheid en de minister van Landbouw hebben criteria vastgesteld voor de projecten die ze willen ondersteunen.

Projectoproepen inzake economie, werkgelegenheid en stadslandbouw

Laureaten en begunstigden van de projectoproepen

 

Om u een concreet beeld te geven van hoe zo'n project eruit kan zien, laten we in de video hieronder twee laureaten van de projectoproep rond sensibilisering van jongeren voor het ondernemerschap aan het woord.

Video projectoproepen economie

Bekijk de video...