Projectoproepen

Hebt u een project dat zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economie, de tewerkstelling of de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Uw project kan deels gefinancierd worden via een facultatieve subsidie die de bevoegde minister toekent.

Ontdek de momenteel lopende projectoproepen. Beantwoordt jouw project aan de criteria die de minister heeft vastgesteld om een subsidie toe te kennen? Dien dan tijdig je project in.

Next Tech 

Een gunstige omgeving creëren voor de digitale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Meer weten over Next Tech

Be Circular

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de ontwikkeling van innovatieve projecten ondersteunen die beantwoorden aan de logica van de circulaire economie.
Meer weten over Be circular

Volgende projectoproepen

OpenSoon en andere projectoproepen worden binnenkort uitgeschreven.


In 2018 afgesloten projectoproepen

Projectoproep inzake stadslandbouw (Good Food Strategie) - afgesloten op 30 maart 2018

Voor de realisatie van duurzame professionele stadslandbouwprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Begunstigden van facultatieve subsidies

Welke projectoproepen werden er in 2016 en 2017 uitgeschreven en wie haalde de subsidies binnen?
Welke andere verenigingen en instellingen hebben de afgelopen jaren een facultatieve subsidie ontvangen?


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel