Projectoproepen

Hebt u een project dat zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economie, de tewerkstelling of de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Uw project kan deels gefinancierd worden via een facultatieve subsidie die de bevoegde minister toekent.

Ontdek hier binnenkort de nieuwe projectoproepen die de ministers zullen lanceren in 2019...

Bekijk alvast de video gerealiseerd in 2018 over de projectoproep Next Tech:

Begunstigden van facultatieve subsidies

Welke projectoproepen werden er in 2016 en 2017 uitgeschreven en wie haalde de subsidies binnen?
Welke andere verenigingen en instellingen hebben de afgelopen jaren een facultatieve subsidie ontvangen?


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel