Projectoproepen

Hebt u een project dat zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economie, de tewerkstelling of de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Uw project kan deels gefinancierd worden via een facultatieve subsidie die de bevoegde minister toekent.

Ontdek hieronder de lopende projectoproepen. Beantwoordt jouw project aan de criteria die de minister heeft vastgesteld om een subsidie toe te kennen? Dien dan tijdig je project in.

Opensoon

Het openen van innovatieve winkels aanmoedigen en winkelpuien nieuw leven in blazen.
Meer weten over Opensoon

 

In 2018 afgesloten projectoproepen

Steun aan ondernemingen uit de sociale economie bij hun ontplooiing.

Antwoorden bieden op een aantal uitdagingen die gepaard gaan met de digitale omschakeling en het digitale ondernemerschap in Brussel ontwikkelen.

Uitvoeren van een aantal maatregelen uit de Brusselse Small Business Act (SBA) door privéactoren.

Concrete en innoverende acties aanmoedigen ter bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling en ter ondersteuning van de diversiteit in de privé- en overheidsinstellingen en ondernemingen.

          Een gunstige omgeving creëren voor de digitale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de ontwikkeling van innovatieve projecten ondersteunen die beantwoorden aan de logica van de circulaire economie.

Voor de realisatie van duurzame professionele stadslandbouwprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Begunstigden van facultatieve subsidies

Welke projectoproepen werden er in 2016 en 2017 uitgeschreven en wie haalde de subsidies binnen?
Welke andere verenigingen en instellingen hebben de afgelopen jaren een facultatieve subsidie ontvangen?


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel