Activiteitenverslag

Elk jaar vóór 30 juni moeten de uitzendbureaus en de andere particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling aan Brussel Economie en Werkgelegenheid een activiteitenverslag bezorgen dat betrekking heeft op hun activiteiten in het voorgaande kalenderjaar.

Formulier voor het activiteitenverslag

Dit is een interactief pdf-formulier: afhankelijk van uw antwoorden zullen sommige pagina's van de vragenlijst al dan niet verschijnen. Download het formulier, vul het in op het scherm en sla het op.

PDF Download het formulier voor het activiteitenverslag

Om het formulier te kunnen invullen dient u over een recente versie van het programma Adobe Acrobat Reader te beschikken.  
Downloaden van de laatste versie van Adobe Reader
Indien u gebruik maakt van een Macintosh, dient u het bestand eveneens te openen met Adobe Reader (en niet met de PDF-lezer van Mac).

Om u te helpen het formulier in te vullen, raadpleeg de rubriek vaak gestelde vragen over het activiteitenverslag.

Bijlagen bij het activiteitenverslag

  • Attest Directe Belastingen (altijd)
  • Attest RSZ (indien u over een RSZ-nummer beschikt)
  • Organogram (indien gewijzigd)
  • Statuten (indien gewijzigd)

Bezorgen van het activiteitenverslag

Het volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende formulier met bijlagen moet vóór 30 juni 2017 opgestuurd worden, elektronisch of per post, naar het adres dat in het formulier vermeld staat.

Niet ontvankelijk

  • Een laattijdig ingediend verslag
  • Een niet ondertekend verslag
  • Een onvolledig ingevuld verslag
  • Het ontbreken van de gevraagde bijlagen

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie  
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 48
ou
+32 (0)2 204 13 84

Regelgeving Regelgeving