Regelgeving

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de definitie van de onderneming en van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen
Raadpleeg het besluit


Organieke ordonnantie betreffende de steun ter bevordering van de economisch expansie
Raadpleeg de ordonnantie


Ordonnantie betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Raadpleeg de ordonnantie

Premie voor een investering : werken, materiaal, immobiliën, immaterieel

Raadpleeg het besluit

 

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot bescherming van het milieu
Raadpleeg het besluit

 

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor stedelijke integratie

Raadpleeg het besluit

 

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor een aanpassing aan de normen in niet-milieugebonden aangelegenheden
Raadpleeg het besluit

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun inzake pre-activiteit en de steun voor studies en diensten van externe consultants
Raadpleeg het besluit


Ministerieel besluit houdende toekenning van een erkenning aan de verenigingen waarvan het advies is vereist met het oog op de verkrijging van preactiviteitssteun
Raadpleeg het ministerieel besluit

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor omkadering en kennisoverdracht
Raadpleeg het besluit

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun bij aanwerving
Raadpleeg het besluit


Ministerieel besluit houdende toekenning van een erkenning aan de verenigingen waarvan het advies is vereist met het oog op de verkrijging van steun voor rekrutering
Raadpleeg het ministerieel besluit

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen bestemd voor de kinderdagopvang
Raadpleeg het besluit

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen tijdens werken aan de openbare weg
Raadpleeg het besluit

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Raadpleeg het besluit en de bijlage bij het besluit

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun om te voldoen aan de normen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone

Consultez l'arrêté 


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 30