Regularisatieaanvraag van het verblijf ingediend tussen 15/09/2009 en 15/12/2009 en waarvoor Vreemdelingenzaken de regularisatie afhankelijk maakt van het bekomen van een arbeidskaart B

De werkgever werft een buitenlandse werknemer aan die een regularisatie van verblijf aangevraagd heeft tussen 15 september en 15 december 2009 en waarvoor de Dienst Vreemdelingenzaken de regularisatie toekent op basis van het toekennen van een arbeidskaart B.

De gewestelijke overheden kunnen onder bepaalde voorwaarden arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B afleveren betreffende buitenlandse werknemers die een regularisatieaanvraag van het verblijf ingediend hebben tussen 15 september 2009 en 15 december 2009 (Art. 1, KB van 7 oktober 2009).

Belangrijk: Om van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 7 oktober 2009 te kunnen genieten, moet de arbeidsvergunningsaanvraag ingediend worden binnen de drie maanden na de verzenddatum van de aangetekende brief van de Dienst Vreemdelingenzaken, waarin aan de betrokken persoon wordt meegedeeld dat zij of hij in aanmerking komt voor de regularisatie van verblijf op basis van het verkrijgen van een arbeidskaart B. Is dit niet het geval, dan is punt 3) de arbeidsvergunning en arbeidskaart B 'buiten categorie' van toepassing.

Te gebruiken formulieren 'regularisatie van verblijf'

Voor de eerste aanvraag

Voor een hernieuwingsaanvraag


Bevoegd gewest Bevoegd gewest

Deze rubriek is bestemd voor personen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart B of blauwe kaart) of verblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart A of arbeidskaart C).

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 
Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving