RSZ-verminderingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt de regelgeving op betreffende de maatregelen ten gunste van bepaalde groepen werknemers en werkgevers. Voor sommige werknemers kunnen werkgevers verminderingen genieten van de sociale bijdragen op het brutoloon van de werknemer.

Welke werknemers geven recht op vermindering van de sociale bijdragen voor doelgroepen?

 • oudere werknemers,
 • langdurig werkzoekenden:
  ACTIVA, doorstromingsprogramma's en SINE (Sociale inschakelingseconomie), 
 • jonge werknemers,
 • mentors,
 • in het kader van een herstructurering ontslagen werknemers,
 • gesubsidieerde contractuelen,
 • huispersoneel,
 • kunstenaars,
 • onthaalouders.

Hoe de vermindering van de RSZ- bijdragen voor doelgroepen genieten?

Voor meer informatie over de verschillende tewerkstellingsmaatregelen en over het verkrijgen van de voordelen kunt u terecht op de website van de RSZ. Daar vindt u de berekeningsformule voor de RSZ-verminderingen, de aanvraagformulieren, enz. De RSZ is immers de administratieve en technische beheerder ter zake.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 37 25