Projecten 2016 "Sensibilisering van jongeren voor ondernemerschap"

Er wordt een oproep uitgeschreven, van 2 maart tot 18 april 2016, voor projecten waarmee jongeren gesensibiliseerd kunnen worden voor ondernemerschap.
De projecten moeten zich richten tot jongeren of hun onderwijzers, consulenten of andere contactpunten. De gesubsidieerde activiteiten moeten plaatsvinden tussen juli 2016 en juni 2017.

Informatie voor projectdragers die steun ontvangen hebben


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel