Projectoproep 2017 "Sensibilisering van jongeren voor het ondernemerschap"

Voor wie?

Actoren van het terrein die beslagen zijn in het sensibiliseren van jongeren voor het ondernemerschap en de concretisering van projecten voor jongeren die willen ondernemen.

Waarvoor?

  • Bewustmaking van jongeren die kwalificerend onderwijs volgen / in alternerende opleiding zitten / niet-schoolgaand zijn, en van hun rechtstreekse tussenpersonen
  • De stap naar uitvoering stimuleren van studenten en werkzoekenden die hun eigen tewerkstelling creëren

Wat kunt u ontvangen?

  • Specifieke gewestelijke financiële steun
  • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet

Selectiecriteria voor het project

Het betreft een wedstrijdformule, zodat de in het licht van de selectiecriteria meest overtuigende projecten worden geselecteerd, zolang er nog budget beschikbaar is. De projecten zullen volgens 5 selectiecriteria worden beoordeeld:
  • Het aanvullende karakter
  • Ervaring en deskundigheid
  • Kwaliteit en deugdelijkheid van het project
  • Afstemming tussen de doelstellingen en het budget
  • Communicatie en ecosysteem

Informatie voor de gesteunde projectdragers

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij 1819.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel