Small Business Act : 77 concrete maatregelen voor KMO's en zelfstandigen

De zogenaamde 'Small Business Act' of SBA is een actieplan met de bedoeling kmo's en het ondernemerschap in Brussel te ondersteunen.
 
De Brusselse Small Business Act bevat 77 maatregelen binnen 5 ontwikkelingspijlers die tussen 2016 en 2025 zullen doorgevoerd worden :
  • Een ondernemingsvriendelijk klimaat tot stand brengen, ongeacht de levensfase van de onderneming of zijn model (starten, consolideren, overdragen, transitie naar een groene economie...);
  • De toegang tot financiering verbeteren, met behulp van een kredietbemiddelaar (ontwikkeling van een gewestelijke strategie voor microkrediet, verhoging van de microfinancieringscapaciteit);
  • De diversiteit van de ondernemers en ondernemingen ondersteunen via gesegmenteerde maatregelen;
  • De relaties tussen de kmo's en het Gewest verbeteren door de administratie meer "business friendly" te maken;
  • De ondernemingen ondersteunen in hun ontwikkeling (innovatie, internationalisering, digitalisering, kringloopeconomie...).
 
U kan alle 77 maatregelen ontdekken in onderstaand document :
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 64