Sociale economie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt bedrijven en vzw’s die zich richten op de professionele inschakeling van bepaalde werkzoekenden (langdurig, jongeren, enz.). Het co-financiert de coöperaties die kandidaat-ondernemers begeleiden en het moedigt ook de oprichting aan van vennootschappen met sociaal oogmerk (beperkte uitkering van winst, democratisch bestuur).

De uitkering van winst beperken

Aanwerven van kansarme mensen

 • Steun aan sociale ondernemingen
   
 • Bijdrageverminderingen en herinschakelingspremie : SINE-attest
  Negen categorieën Brusselse werkgevers die actief zijn in de sociale economie kunnen verminderingen van de sociale bijdragen genieten, en een herinschakelingspremie van de RVA of van het OCMW.
   
 • Ter beschikking gestelde werknemers - toelage voor de OCMW's : Projecten "artikel 60 §7 - sociale economie"
  De OCMW's krijgen een toelage van het Gewest voor elke tewerkstelling van een persoon die in het verleden sociale bijstand kreeg.

Begeleiden van kandidaat-ondernemers


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie werkgelegeheidsbeleid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel