Sociale economie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt bedrijven en vzw’s die zich richten op de professionele inschakeling van bepaalde werkzoekenden (langdurig, jongeren, enz.). Het co-financiert de coöperaties die kandidaat-ondernemers begeleiden en het moedigt ook de oprichting aan van vennootschappen met sociaal oogmerk (beperkte uitkering van winst, democratisch bestuur).

De uitkering van winst beperken

Aanwerven van kansarme mensen

 • Steun aan sociale ondernemingen
   
 • Bijdrageverminderingen en herinschakelingspremie : SINE-attest
  Negen categorieën Brusselse werkgevers die actief zijn in de sociale economie kunnen verminderingen van de sociale bijdragen genieten, en een herinschakelingspremie van de RVA of van het OCMW.
   
 • Ter beschikking gestelde werknemers - toelage voor de OCMW's : Projecten "artikel 60 §7 - sociale economie"
  De OCMW's krijgen een toelage van het Gewest voor elke tewerkstelling van een persoon die in het verleden sociale bijstand kreeg.

Begeleiden van kandidaat-ondernemers


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie werkgelegeheidsbeleid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Uw mening telt! Uw mening telt!

Neem deel aan onze enquête en help ons een nieuwe website te bouwen die nog beter beantwoordt aan uw behoeften!

Alvast bedankt voor uw deelname!