Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie – Statistieken 2017

In 2017 heeft de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie 1.503 controles verricht bij werkgevers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn. Afhankelijk van de aangelegenheid volgt hieronder het overzicht van de controles.

Controles en 2017
Tewerkstelling buitenlandse werknemers 1266
Dienstencheques 108
Ambulante handel 26
Beroepskaarten 48
Discriminatie op de arbeidsmarkt 0
Betaald educatief verlof 1
PIOW's-IO's 8
Gemengd beheer 46
Totaal 1503

 

Controles op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en arbeidskaarten

De controles in 2017 van de dossiers m.b.t. tewerkstelling van buitenlandse werknemers en arbeidskaarten gaven aanleiding tot:

 • 267 processen-verbaal wegens verschillende redenen:
  Tewerkstelling van een werknemer zonder verblijfs- en arbeidsvergunning 243
  Tewerkstelling van een werknemer zonder arbeidsvergunning 22
  Belemmering van het toezicht (controledossiers) 2

 

 • 3 verwittigingen;
 • 5 bevelen om binnen een welbepaalde termijn de wetgeving na te leven;
 • 55 verslagen aan het arbeidsauditoraat;
 • 221 onderzoeksverslagen aan de DEM, waaronder:
  Met ongunstig advies voor de toekenning van de arbeidskaart 16
  Met een voorstel van intrekking van de arbeidskaart 24
  Met voorgestelde nieuwe controle op een later tijdstip 21

 

 • 58 interne verslagen;
 • Vordering van 52 tolken en een slotenmaker;
 • Aan andere diensten gevraagde en bezorgde informatie (112 keer);
 • 232 schriftelijke convocaties op ons adres;
 • 18 andere initiatieven;
 • 4 controles of onderzoeken zonder verder gevolg voor de GWI;
 • 4 ontvangen verweermiddelen;
 • 2.190 verhoren van werkgevers en werknemers.

Dienstenchequecontroles 

De controles in 2017 m.b.t. de dienstencheques gaven aanleiding tot:

 • 12 processen-verbaal voor:
  Het aanvaarden van cheques vóór de verrichte werken 1
  De vertegenwoordiging van de gebruiker of van de werknemer 9
  Geen 'sui generis'-afdeling 1
  Valsheid in geschrifte 1

 

 • 7 verslagen aan het arbeidsauditoraat;
 • 42 onderzoeksverslagen aan de DWB;
 • 22 interne verslagen;
 • Aan andere diensten gevraagde en bezorgde informatie (2 keer);
 • 59 dienstenchequedossiers: 
  Eerste indiening 1
  Controle na klacht 3
  Valse gebruikersidentiteit 1
  Meer dan 176 cheques per maand 4

 

 • 41 dossiers m.b.t. tewerkstelling van buitenlandse werknemers die verband houden met dienstencheques;
 • 2 bewijzen van inbeslagname;
 • 135 verhoren.

Controles ambulante handel

In 2017 heeft de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie de ambulante handelaars gecontroleerd in samenwerking met de gewestelijke Economische Inspectie. In dat verband werden er in totaal 26 controles verricht. Ze gaven aanleiding tot:

Proces-verbaal (Procureur des Konings) 14
Verslag aan de Procureur des Konings 5
Opstellen van een signalementskaart 6
Verhoren 22

 

Controles beroepskaarten

In 2017 heeft de GWI uit eigen beweging of op verzoek van de directie Economische Migratie 48 dossiers inzake beroepskaarten geopend. In totaal werden 169 zelfstandigen gecontroleerd. Deze controles hebben geleid tot:

 • 25 processen-verbaal (Procureur des Konings);
 • 1 verwittiging;
 • 6 verslagen aan de Procureur des Konings;
 • 41 onderzoeksverslagen aan de DEM, waaronder: 
  Met ongunstig advies voor de toekenning van de beroepskaart 8
  Met een voorstel van intrekking van de beroepskaart 2

 

 • 169 gecontroleerde zelfstandigen (voor alle soorten dossiers);
 • 14 zelfstandigen met een beroepskaart;
 • 148 zelfstandigen vrijgesteld van beroepskaart;
 • 1 opgestelde signalementskaart;
 • 35 verhoren.

Controles gemengd beheer

Voor 46 dossiers 'gemengd beheer' die de GWI in 2017 heeft geopend, werden 37 waarschuwingen gegeven omdat het jaarrapport niet werd bezorgd. 

Hieronder volgen de resultaten van de voornaamste controles m.b.t. de dossiers gemengd beheer in 2017.
 • 1 proces-verbaal (Arbeidsauditeur);
 • 37 verwittigingen;
 • 1 bevel om binnen een welbepaalde termijn de wetgeving na te leven;
 • 33 onderzoeksverslagen aan de DWB;
 • 4 interne verslagen;
 • Aan andere diensten gevraagde en bezorgde informatie (7 keer);
 • 2 schriftelijke convocaties op ons adres;
 • 2 verhoren van werkgevers en werknemers.