Steun aan de sociale economie

Om de socioprofessionele inschakeling te bevorderen van moeilijk te plaatsen werkzoekenden steunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de sociale economie.

Toelage

Het gewest financiert de Brusselse vzw's en bedrijven uit de sociale economie: het subsidieert de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW's) en de erkende inschakelingsondernemingen (IO's) in toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004.
Meer informatie over de financiering van de PIOW's en IO's

Bijdrageverminderingen en herinschakelingspremie

Negen categorieën Brusselse werkgevers die actief zijn in de sociale economie kunnen bovendien verminderingen van de sociale bijdragen genieten, en een herinschakelingspremie van de RVA of van het OCMW. Daartoe moeten ze een SINE-attest (sociale inschakelingseconomie) verkrijgen van Brussel Economie en Werkgelegenheid.
De werkgevers in kwestie zijn de PIOW's, de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, de inschakelingsondernemingen (ondernemingen of vzw's) die erkend zijn in het kader van het ministeriële besluit van 4 mei 2007, de sociale verhuurkantoren, de openbare vastgoedmaatschappijen, de vennootschappen met een sociaal oogmerk, de erkende proefprojecten van OCMW's, de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en de ateliers voor opleiding door tewerkstelling.
Meer informatie over het SINE-attest

Ter beschikking gestelde werknemers - toelage voor de OCMW's

De Brusselse sociale economieprojecten kunnen bovendien werknemers begeleiden die in het verleden sociale bijstand kregen, betaald door de OCMW's. Daartoe dienen de sociale economieprojecten door Brussel Economie en Werkgelegenheid erkend te worden als sociale economie-initiatieven. De OCMW's krijgen dan weer een toelage van het Gewest voor elke tewerkstelling van een persoon die in het verleden sociale bijstand kreeg.
Meer informatie over de projecten "artikel 60 §7 - sociale economie"

Statistieken

PDFOntdek de genderstatistieken met betrekking tot de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW's) en de erkende inschakelingsondernemingen (IO's).

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 204 17 40