Is uw onderneming actief in de bouwsector?

Het Gewest biedt steun!

Gewestelijke steunmaatregelen voor Brusselse ondernemingen...
Projecten onder de loep

Bent u als zelfstandige of onderneming gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Bent u actief in de bouwsector?
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt steun!
 

Investeren, opleidingen volgen, een consultant inschakelen…
In deze pagina vindt u aan de hand van enkele concrete voorbeelden alle steunmaatregelen waar u aanspraak op kunt maken als Brusselse onderneming in de bouwsector. Is uw interesse gewekt, raadpleeg dan zeker ook op de "rubriek steun voor ondernemingen" om te weten welke stappen u moet volgen om deze steun te verkrijgen [1].
Deze pagina bevat ook alle financiële steunmaatregelen, de begeleidende diensten en de vastgoedoplossingen waarvan u gebruik kunt maken.

Deze pagina is het resultaat van een samenwerking tussen de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, het BAO, de GOMB en het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu.

[1] De teksten van deze pagina zijn niet exhaustief en worden ter informatie gegeven (dit geldt des ter meer voor de voorbeelden). Alleen de wetteksten zijn rechtsgeldig.

Steun voor algemene investeringen

Plant u te investeren in vastgoed, een nieuwe wagen of materiaal te kopen? Wilt u een merk registreren of een patent aanvragen voor een nieuw product? U kunt steun aanvragen voor vastgoedinvesteringen, extra materiaal 1 of immateriële investeringen. Uw investering moet minstens 15.000 € bedragen voor zelfstandigen en mini-ondernemingen, 30.000 € voor kleine ondernemingen en 100.000 € voor middelgrote ondernemingen.
Naargelang de grootte en de ligging van uw onderneming, ontvangt u een premie die tussen 5% en 35% van uw investering dekt!

[1] Deze steunmaatregel is niet van toepassing op de aankoop van vervangingsmateriaal.

Project 1: Aan koop van een kit om de luchtdichtheid te controleren

Een onderneming actief in het renoveren van woningen in Brussel en gevestigd in een ontwikkelingszone wil de plaatsing van de isolatie en de luchtdichtheid testen. Ze besluit te investeren in een thermische camera voorzien van een blower door. Ze investeert eveneens in een nieuwe mobiele stelling voor binnenshuis. De bestelling is hoger dan het minimum van 15.000 €.
De onderneming dient een steunaanvraag in bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid. Als het dossier aanvaard wordt, krijgt de onderneming een premie ter waarde van 30% van het factuurbedrag: dat komt neer op een besparing van 4.500 €.
De onderneming kan eveneens van deze steunmaatregel gebruik maken voor de aankoop van:
een gebouw, werfmateriaal, vastgoed, een mobiele werfkraan, een daklift (tillen van lasten), een elektrogene groep, een zaagtafel voor hout, een metsersstelling, een cellulosetoestel, een machine om klei aan te brengen, een machine om een gipsplafond te maken, enz.
Geïnteresseerd?
Surf naar de pagina "Investeren".
Contacteer uw adviseur: 02 800 34 37 of -35 - expa.eco@mbhg.irisnet.be
 

Steun voor groene investeringen

Uw onderneming plant te investeren om energiebesparingen te realiseren, over te schakelen naar duurzame transportmiddelen, zich te integreren in het stadsweefsel, ecoproducten te produceren of zich in regel te stellen met de Europese milieuwetgeving? U kunt steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest! [2]

[2] U vindt de momenteel geldende percentages en plafonds op de pagina "Maakt uw onderneming zich op om investeringen te doen die de kwaliteit van ons milieu ten goede komen?".

Project 2: Aan koop elektrische bestelwag en met oplaadpunt

Een onderneming gespecialiseerd in verwarming en sanitair telt 4 medewerkers en wil een elektrische bestelwagen aankopen. Ze beslist 1 elektrische bestelwagen te kopen en 1 oplaadpunt te installeren, goed voor een totale kostprijs van 23.000 €. Deze kleine onderneming kan een premie van 5.000 € krijgen voor het voertuig en, in deze situatie, een premie van 45% voor de bijhorende uitrusting. Ze krijgt een gewestelijke premie van 6.350 €.
De onderneming kan eveneens van deze steunmaatregel gebruik maken voor de aankoop voor:
de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de werkplaats, de installatie van een waterton, voor de aanleg van een groendak,…
Geïnteresseerd?
Surf naar de pagina "Maakt uw onderneming zich op om investeringen te doen die de kwaliteit van ons milieu ten goede komen?".
Contacteer uw adviseur: 02 800 34 37 - expa.eco@mbhg.irisnet.be
 

Steun voor het in regel brengen met niet-milieugerelateerde normen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent steun toe voor erkende investeringen met het oog op het respecteren van de Europese productienormen, vooral wat betreft kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Ontvang een premie ter waarde van bijna de helft van uw investering![3]

[3] U vindt de momenteel geldende percentages en plafonds op de pagina "U dient uw installaties aan te passen aan de Europese normen?".

Project 3: Aankoop van materiaal dat beantwoordt aan de Europese normen

Een zelfstandige en zijn drie werknemers produceren en installeren raamlijsten. Het materiaal is verouderd en voldoet niet langer aan de Europese normen voor de veiligheid van de arbeiders. Er wordt dus besloten de uitrusting deels te vernieuwen voor een bedrag van 12.000 € zonder btw. Deze zelfstandige kan aanspraak maken op een premie van meer dan 5.000 €.
Geïnteresseerd?
Surf naar de pagina"U dient uw installaties aan te passen aan de Europese normen?".
Contacteer uw adviseur: 02 800 34 37 - expa.eco@mbhg.irisnet.be

U kunt een beroep doen op deze steunmaatregel voor een opleidingsprogramma voor:
 • een of meerdere personen en een of meerdere opleidingen,
 • een minimumbedrag van 1.000 € gefactureerd door één enkele verstrekker van opleidingen.
De premie bedraagt 50% van de opleidingskosten.
 
Deze steunmaatregel richt zich op zelfstandigen en kmo's, voor de opleiding van een arbeider, werknemer of zaakvoerder. De onderneming kan steun krijgen ongeacht het onderwerp van de opleiding: "VCA", hoogtewerk, "technici erkende verwarmingsketels G1", zonne-energie, "isolatie - luchtdichtheid - ventilatie", passiefbouw, management, coaching of zelfs talen (Frans, Nederlands, Engels, enz),…

Project 4: Opleiding van een zelfstandige

Een zelfstandige actief in de renovatie van Brusselse huizen wil zijn klanten uitleg kunnen geven over werken die de energieprestatie van hun woning verbeteren. Hij vindt met behulp van het Platform voor Opleidingen in Duurzaam Bouwen meerdere opleidingen waarmee hij zijn strategie kan uitvoeren. Om de steun te kunnen krijgen zal de zelfstandige een factuur van minstens 1.000 € moeten voorleggen. Daartoe kan hij de verstrekker van de opleiding vragen alle opleidingen die hij in het komende jaar wenst te volgen in een keer te factureren. Voor de start van de opleidingen dient hij een aanvraag in door het formulier in te vullen voor verschillende opleidingen verzameld in een een opleidingsplan. Als het dossier wordt aanvaard, krijgt deze zelfstandige een tegemoetkoming van 50% van het bedrag in het opleidingsplan.

Project 5: Opleiding voor meerdere werknemers

Een onderneming met 98 medewerkers wil 6 arbeiders opleiden rond hoogtewerk en 2 werknemers rond VCA bij dezelfde verstrekker van opleidingen. De onderneming dient een aanvraag in met één enkel formulier voor deze 8 opleidingen. Als het dossier wordt aanvaard, krijgt de onderneming een tegemoetkoming van 50% van het bedrag voor de 8 opleidingen.
Geïnteresseerd?
Surf naar de pagina "U wenst de prestaties van uw onderneming te verhogen ?".
Contacteer uw adviseur: 02 800 34 66 - consult.eco@mbhg.irisnet.be

Werft u aan in het kader van een concreet project? Wilt u iemand aanwerven die uw onderneming zal overnemen? Maak gebruik van de steunmaatregelen bij aanwervingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ontvang een steunbedrag van 40 of 50.000 € gespreid over de twee jaren volgend op de aanwerving.

Project 6: Aanwerving voor het instellen van een systeem voor kwaliteitsbeheer

Een onderneming wil het label "Construction Quality Management" behalen. Ze heeft nood aan een persoon
die dit doorlopend verbeterproces instelt en controleert. Hiertoe werft ze een Brusselse werkzoekende aan en krijgt tot 50.000 € steun gespreid over 2 jaar.

Project 7: Aanwerving voor het beheer van een werf onder het BREEAM-label

Een andere onderneming wil een werf realiseren volgens de BREEAM-criteria. Hiertoe heeft ze een VTE nodig om deze certificering op te volgen. Ze werft een Brusselse werkzoekende aan en krijgt tot 50.000 € steun gespreid over 2 jaar.
Geïnteresseerd?
Surf naar de pagina "U wenst personeel in dienst te nemen ?".
Contacteer uw adviseur: 02 800 34 66 - consult.eco@mbhg.irisnet.be

Wenst u uw activiteiten internationaal uit te dragen? Geniet van een tegemoetkoming tot 50% voor de deelname aan beurzen of salons in het buitenland en voor de verwezenlijking van ondersteunend materiaal.

Project 8: Deelname aan een salon

Een onderneming wil zijn prefab panelen in Nederland op de markt brengen. Ze plant ee deelname aan meerdere salons om haar innovatie bekendheid te geven. De Cluster Ecobuild stelt voor deel te nemen aan het grote salon Ecobuild in Londen. Ze dient een dossier in bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid. Als het wordt aanvaard, krijgt de onderneming tot 50% van de kosten voor deelname vergoed: opstellen van een catalogus, ontwikkeling website in het Engels, huren van een stand…
Geïnteresseerd?
Surf naar de pagina "U wilt uw activiteiten internationaal ontwikkelen?".
Contacteer uw adviseur: 02 800 34 37 - incitantexport@mbhg.irisnet.be

Hebt u nood aan een externe kijk op uw activiteiten? Wilt u een haalbaarheidsstudie uitvoeren? Hebt u graag advies voor u met uw eigen onderneming start? Doe een beroep op een externe consultant en ontvang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een tegemoetkoming tot 50% van de kosten voor zijn diensten!

Project 9: Haalbaarheidsstudie

Een onderneming wenst een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de ontwikkeling van een nieuw type prefab panelen voor de bouw van huizen. Ze dient een dossier in bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid. De kostprijs van de studie loopt op tot 12.000 €. Als het dossier wordt aanvaard,ontvangt de onderneming 50% van de kosten van deze studie, dat is 6.000 €.
Geïnteresseerd?
Surf naar de pagina "Wenst u zich te laten begeleiden door een consultant?".
Contacteer uw adviseur: 02 800 34 66 - consult.eco@mbhg.irisnet.be

1) Raadpleeg de "rubriek steun voor ondernemingen" om meer te lezen over de maxima en de bedragen die kunnen worden toegekend per jaar en per onderneming en over de stappen die u moet volgen om deze steun te verkrijgen.
2) Download de aanvraagformulieren voor steun die u terugvindt.
3) Hebt u een vraag over een steunmaatregel of wenst u hulp om het formulier in te vullen? Contacteer uw adviseur voor Steun aan Ondernemingen bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid; de contactgegevens vindt u telkens onder de steunmaatregelen op de voorgaande bladzijden.

Financiële steun

Naast de steunmaatregelen die het Bestuur voor Economie en Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanbiedt, bestaan er ook andere types financiële steunmaatregelen om uw onderneming te helpen groeien, voornamelijk:
 • interessante financiële oplossingen via de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel en het Participatiefonds;
 • de bankgaranties via het Brussels Waarborgfonds;
 • steun voor aanwervingen via Actiris;
 • subsidies voor uw projecten in onderzoek en ontwikkeling via Innoviris;
 • energiepremies om uw energiefactuur te verlagen met Leefmilieu Brussel;
 • fiscale incentives van de federale overheid;
 • een beurs "Ecoconstruct'if" gaande van 6.200 € tot 18.600 € voor de ontwikkeling van activiteiten in de sociale economie en duurzame bouw…
Voor meer informatie over gewestelijke en federale steun kunt u terecht op de website:
www.ecosubsibru.be

Bent u op zoek naar begeleiding?

Het Gewest ontwikkelde verschillende begeleidingsvormen voor ondernemingen.
 • "1819" is een telefonische dienst die Brusselse ondernemers eerstelijnshulp biedt in verschillende materies (financieringen, subsidies, aanpak, juridische vorm, sociaal statuut,…). Deze dienst oriënteert de ondernemer ook in het uitgebreide netwerk van instellingen en diensten die helpen bij de oprichting en ontwikkeling van een onderneming in Brussel.
  Tel.: 1819 - van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u en op dinsdag van 17u tot 19u30 info@1819.be - www.1819.be
 • De pool "Duurzaam Bouwen" van het BAO begeleidt u bij de opstart van uw activiteit en ook bij de verdere ontwikkeling ervan, bij het verkrijgen van steun en subsidies, de zoektocht naar financiering, de optimalisatie van uw business plan en het zoeken van internationale partners.
  www.BAO.be
 • De "Cluster Ecobuild" biedt u collectieve sectoriële events aan, networking, seminaries, werfbezoeken en salons, promoties, ...
  www.ecobuild.brussels

Op zoek naar een vastgoedoplossing?

De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) heeft als missie op het gewestelijke grondgebied industriële, halfindustriële en artisanale ondernemingen en diensten met een hoge toegevoegde waarde aan te trekken en te behouden door hen vastgoedinfrastructuur te bieden aan interessante voorwaarden. Ze beschikt over een aanzienlijk vastgoedpatrimonium: nagenoeg 200 hectaren terrein en 75.000 m2 ruimte voor economische activiteiten. Om aanspraak te kunnen maken op de infrastructuur die de GOMB aanbiedt, moeten ondernemingen voldoen aan criteria op het vlak van activiteit en werkgelegenheid.
Tel.: 02 422 51 51 - van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 17u00 - commercial@GOMB.be
Alle beschikbare vastgoed en de toelatingsvoorwaarden vindt u terug op www.GOMB.be.

Als u binnen ons vastgoedpatrimonium geen vastgoed vindt dat aan uw vraag beantwoordt, dan kan de GOMB u doorverwijzen via zijn databank www.inventimmo.be.
Deze databank bevat alle professionele vastgoed in Brussel: kantoren, winkelruimtes, werkplaatsen, opslagruimtes, industrieterreinen, enz.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 37

Voorwaarden Voorwaarden

Om deze steun te kunnen verkrijgen, moet u voldoen aan drie voorwaarden:

 • een KMO [1] of zelfstandige zijn
 • actief zijn in de bouwsector of een andere toegelaten sector [2],
 • een zetel hebben in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

[1] Grote ondernemingen kunnen uitsluitend genieten van "steun voor investeringen in het leefmilieu" en "steun voor investeringen om in orde te zijn met normen".
[2] Surf naar de pagina "De toegestane sectoren".