Biedt u juridisch advies aan ondernemers ?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt uw interventie. Projectdragers en KMO's kunnen  een premie krijgen die tot 50% van de kosten voor uw diensten dekt.[1]
De steun voor pre-activiteit, haalbaarheidsstudies en extern advies...
 
 
Uw klanten kunnen steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder als u :
het juridische kader verduidelijkt van de activiteiten van een toekomstige onderneming;
  • de oprichting of overdracht van een bedrijf begeleidt;
  • de haalbaarheid van projecten evalueert in overeenstemming met de voorschriften, door een juridische diagnose te stellen en oplossingen aan te bevelen;
  • de statuten van een bedrijf opstelt;
  • een KMO kapitaal helpt te vinden, een businessplan helpt op te stellen;
  • de verplichtingen van een bedrijf bij al zijn activiteiten omschrijft;
  • een contract of een aandeelhoudersovereenkomst opstelt of erover onderhandelt;
  • een bedrijf advies verleent op het vlak van auteursrechten;
  • een bedrijf begeleidt bij de aanvraag van octrooien;
  • een handelsovereenkomst of –akkoord opstelt of erover onderhandelt;
  • een bedrijf inlicht over zijn rechten en plichten, rekening houdend met de veranderend wetgeving; …

[1] De teksten op deze pagina zijn niet exhaustief en louter indicatief. Enkel de wettelijke teksten (ordonnantie en uitvoeringsbesluiten) hebben rechtskracht.

Over het algemeen kan een consultancyopdracht gesubsidieerd worden als ze erop gericht is een specifiek
beheersprobleem op te lossen of de werking of het concurrentievermogen van het bedrijf te verbeteren.
Het kan bijvoorbeeld niet dat een bedrijf steun aanvraagt voor regelmatige juridische adviesdiensten.
Bovendien kunnen mensen die van plan zijn een bedrijf op te richten of over te nemen om economische
activiteiten te ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steun krijgen voor advieskosten. Het moet gaan om een bijzondere opdracht die een doorslaggevende rol speelt voor de opstart van de activiteit.

De consultant moet gespecialiseerd zijn in de betrokken activiteit. Hij moet over minimum twee jaar professionele ervaring beschikken[1]. Hij dient daarnaast onafhankelijk te zijn en hij mag geen enkele band hebben met het bedrijf dat gesteund wordt.
Opgelet: voor pre-activiteitsstudies moet de keuze van een consultant of gespecialiseerd organisme gebaseerd zijn op het advies van een erkende vereniging[2].
 

[1] De ervaring van de consultant is ten persoonlijke titel.
[2] De erkende verenigingen zijn BAO, BECI, UNIZO en UCM.
Hun contactgegevens kunt u raadplegen op de pagina "haalbaarheidsstudie uit voeren".

De consultancysteun is bestemd voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in één van de toegestane activiteitssectoren[3]. Het bedrijf kan geen steun krijgen als ze intern over de gewenste expertise beschikt om de opdracht uit te voeren.
De pre-activiteitssteun is bestemd voor natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

[3] Zie de pagina "Toegestane activiteitssectoren".

Pre-activiteit, haalbaarheidsstudies en extern advies
Percentage van de steun  50% van de kostprijs van de opdracht
Minimumbedrag van de steun  500 €
Maximumbedrag van de steun  15.000 €
Maximum aantal subsidies  2 subsidies / kalenderjaar
 
De steunaanvraag moet ingediend worden vóór de start van de opdracht.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T02 800 34 66

U biedt ondernemers een externe kijk op hun activiteiten?
U biedt advies aan projectdragers en jonge ondernemingen ?
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt een subsidie die tot 50% van uw prestaties dekt !