Premie om te exposeren op een beurs in het buitenland

Ontvang een terugbetaling van maximaal 75% van de kosten als u exposeert op een beurs in het buitenland (beurs, salon, markt, expositie, professioneel congres, ...).
Premies Beurzen

Wie kan de subsidie aanvragen?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Raadpleeg alle informatie om u ervan te vergewissen dat u recht heeft op steun         

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid helpt u om een fysieke of virtuele standplaats te verkrijgen op een beurs in het buitenland:

 • u huurt een standplaats op uw eentje of, al er geen enkele andere vorm van steun voor die beurs gepland is, u neemt deel aan een collectieve standplaats;
 • u neemt deel aan de beurs onder uw eigen naam of onder de naam van een van uw merken (naam van de Brusselse onderneming op de beurs); Uw eigen afgevaardigden vertegenwoordigen u;
 • het evenement heeft een internationaal karakter.

De gesubsidieerde uitgaven hebben betrekking op:

 • de huurkosten voor een fysieke of virtuele standplaats op een beurs in het buitenland (behalve wanneer het om een gemeenschappelijke standplaats gaat die door een overheid gefinancierd wordt; 
 • de kosten voor de opbouw en het beheer van de stand;
 • uitgezonderd de personeelskosten;
 • de reis- en de verblijfkosten.

Andere voorwaarden

 • De beurs is nog niet geopend (minimaal 1 dag vóór de opening van de beurs). 
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkomingspercentage

 • Ondernemingen die sinds meer dan vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.
 • Ondernemingen die sinds minder dan vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 75% van de toelaatbare kosten excl. btw.

Plafonds en forfaits

 • Maximaal 12.500 euro en vier gesubsidieerde beurzen per kalenderjaar.
 • Maximaal vier gesubsidieerde deelnames aan eenzelfde beurs (voor of na 2018).

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 1. Dien uw steunaanvraag in uiterlijk de dag vóór de opening van de beurs. 

  Subsidie online aanvragen
   
 2. Neem deel aan de beurs en bewaar alle facturen en alle tickets.
   
 3. Binnen 90 dagen na de sluiting van de beurs vraagt u de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen en bewijsstukken naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).

Opmerking

Indien u deze subsidie verkrijgt, kunt u achteraf een premie aanvragen om prospecten uit te nodigen die actief zijn in het land waarin de beurs georganiseerd wordt.

Vragen?

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Contactformulier
T 02/800.36.02
T 02/800.34.86