Subsidie voor OCMW's

Het OCMW dat een werknemer in dienst neemt die tot dan toe sociale bijstand ontving en dat deze werknemer  ter beschikking stelt van een erkend sociale economieproject, ontvangt een hogere subsidie.

De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) worden aangemoedigd om begunstigden van een leefloon of sociale bijstand een job te bezorgen. Daartoe ontvangen ze een subsidie overeenkomstig artikel 60, §7 van de wet op de OCMW's. 

De OCMW's die een artikel 60§7-werknemer kosteloos ter beschikking stellen van een onderneming die is gemandateerd als een sociale inschakelingsonderneming ontvangen een hogere subsidie. 

Goed om te weten: Het nieuwe besluit tot regeling van deze hogere premie trad op 1 januari 2020 in werking. Niettemin zullen de erkende sociale ondernemingen zich in de loop van 2020 kunnen laten mandateren als inschakelingsonderneming. Meer informatie volgt in februari 2020 op deze pagina.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 204 17 40

 

Regelgeving Regelgeving