Subsidie voor de opleiding van werknemers uit de 60%-doelgroep

Het dienstenchequebedrijf kan een specifieke subsidie aanvragen voor uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of gerechtigden op een leefloon die ze in dienst genomen heeft en die een opleidingsparcours volgen in de drie maanden na hun indienstneming.

 

  1. Welke tussenkomst kunt u genieten?
  2. Welke opleidingen komen in aanmerking?
  3. Hoe vraagt u deze steun aan?
 

Per kwartaal moet 60% van de onlangs in dienst genomen werknemers (in de bedrijfszetel van een dienstenchequebedrijf) voormalige uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of gerechtigden op een leefloon zijn.

Welke tussenkomst kunt u genieten?

Deze steun bedraagt € 150 voor een opleidingstraject van minimaal 9 uur en € 350 voor een opleidingstraject van minimaal 18 uur.
Er wordt slechts één aanvraag per dienstenchequewerknemer in aanmerking genomen.

Het dienstenchequebedrijf ontvangt dit bedrag (€ 150 of € 350) zonder dat zijn toegekend opleidingsbudget verminderd wordt. Een bedrijf dat zijn budget opgebruikt heeft kan dus nog altijd die terugbetaling verkrijgen.

De tussenkomsten via andere instanties (bijvoorbeeld de opleidingscheques, het betaald educatief verlof, enz.) worden van de subsidie afgetrokken.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Het opleidingstraject moet bestaan uit een of meerdere erkende externe opleidingen.

Voorbeeld: een werknemer uit de 60%-doelgroep wordt op 5 januari in dienst genomen en volgt het volgende opleidingsparcours:
7 februari: 4 uren opleiding "Organisatie van het poetsen bij klanten" – E481
20 februari: 4 uren opleiding "Ergonomie" – E493
3 maart: 6 uren opleiding "Onderhoudsproducten" – E326
2 april: 4 uren opleiding "Doeltreffend werken" – E290
Het opleidingsparcours duurt hier 18 uren.
Het bedrijf kan bijgevolg € 350 verkrijgen uit het opleidingsfonds dienstencheques.

 

Het dienstenchequebedrijf kan geen subsidie van 150 € of 350 € krijgen als het voor deze opleidingen reeds terugbetaald wordt door het Opleidingsfonds, via het jaarlijkse opleidingsbudget.
In sommige gevallen is het voor het bedrijf interessanter niet te opteren voor de 150 of 350 euro maar om de compensatie te vragen van de loonkosten en de factuur via het jaarlijkse opleidingsbudget.

Hoe vraagt u deze steun aan?

Verstuur het ingevulde formulier naar het in het document vermelde adres.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Opleidingsfonds dienstencheques
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 204 16 31