Geniet van talrijke premies om uw activiteiten te boosten!

Ongeacht het type van aangevraagde steun kunt u enkel een premie ontvangen als u aan onderstaande voorwaarden voldoet. Is dit het geval? Ontdek dan de premies voor Brusselse ondernemingen en ondernemers!

 

 1. U beschikt over een vestigingseenheid (of u bent gedomicilieerd) in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   
 2. In het geval van een onderneming (u beschikt over een ondernemingsnummer):
  • uw onderneming is actief in een van de sectoren die ondersteund worden. De activiteit van uw onderneming wordt bepaald in het bijzonder op basis van uw NACE BTW-code en uw statuten;
  • u bent de omvang van uw onderneming nagegaan;
  • uw onderneming heeft economische en commerciële doeleinden en wordt gefinancierd door niet meer dan 50% middelen van publieke oorsprong (of 75% voor de ondernemingen die sinds minder dan 4 jaar ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen);
  • u hebt het maximaal bedrag premies dat u kan ontvang voor de drie laatste boekjaren nog niet bereikt1.
 3. U bent uw project nog niet begonnen voordat u uw steunaanvraag indient. Dat wil zeggen, u hebt nog geen bestelling ondertekend of bent nog geen andere vorm van verbintenis aangegaan.

Weet dat een premie altijd wordt betaald na de betaling van uw facturen, waarbij een deel van het bedrag wordt terugbetaald.

Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen. 

Ontdek de beschikbare premies

 

Bekijk de korte video over de premies voor ondernemers

 

1 Uw onderneming ontvangt maximaal € 200.000 “de minimissteun” over drie fiscale jaren (€ 100.000 voor de wegtransportsector). Het plafond wordt toegepast ongeacht de vorm van de steun (premie, terugvorderbaar voorschot, waarborg, ...), het waarom van de steun (aanwerving, opleiding, waarborg, ...) en de subsidiërende overheid (gemeente, gewest, gemeenschap, ...). Enkel de premie voor een investering: werken, materiaal, immobiliën, immaterieel wordt niet in aanmerking genomen.