U wilt een promotietool verwezenlijken om uw onderneming op de buitenlandse markten voor te stellen?

U kunt genieten van een premie van 50% voor de verwezenlijking ervan.

Welke verwezenlijkingen kunnen in aanmerking komen voor steun?

De uitgaven voor de verwezenlijking van de promotietools om uw activiteiten, producten of diensten voor te stellen op de buitenlandse markten, zijn subsidieerbaar, bijvoorbeeld:

 • brochures,
 • folders,
 • catalogi,
 • websites die duidelijk op buitenlandse markten zijn gericht,
 • films,
 • cd-rom,
 • dvd,
 • logo's,
 • enz.

Ook vertaalkosten komen in aanmerking.

Worden niet gesubsidieerd:

 • de verwezenlijking van stalen;
 • de verwezenlijking van dragers die niet specifiek bedoeld zijn voor een presentatie op de buitenlandse markten: visitekaartjes in de gebruikelijke handelstalen, uitnodigingen, posters, enz.
 • de verwezenlijking van door de onderneming geproduceerde films of uitgaven indien deze onderneming actief is in de audiovisuele of de uitgeverijsector.

De leverancier van de drager die het voorwerp van de subsidieaanvraag uitmaakt, moet onafhankelijk zijn van de aanvrager.

Van welke tegemoetkoming kunt u genieten?

Steun voor de informatiedragers ter bevordering van de buitenlandse handel [1]
Percentage van de steun 50% van de uitgaven
Minimumbedrag van de geraamde kosten € 1000
Maximumbedrag van de steun € 5000/kalenderjaar

 

De begunstigde onderneming moet op haar gesubsidieerde promotiemateriaal het logo van Brussel Invest & Export en het logo van het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermelden.

[1] De aangegeven bedragen zijn excl. btw.

Wat zijn de betalingsmodaliteiten van de steun?

Om de betaling van de premie te vragen, bezorgt de begunstigde de volgende documenten binnen de 12 maanden vanaf de datum van de brief waarin hem de subsidie wordt toegekend:

 • de bewijsstukken van de werkelijke uitgaven (facturen en betalingsbewijzen);
 • een exemplaar van de verwezenlijkte drager of het adres van de verwezenlijkte website.

Deze documenten moeten worden ingediend bij de Directie Steun aan Ondernemingen, ter attentie van uw dossierbeheerder.

De onderneming zal een brief ontvangen met vermelding van het daadwerkelijke bedrag van de premie en een verklaring van schuldvordering. Ze moet deze laatste invullen en terugsturen naar de directie van de Boekhouding om de premie uitbetaald te krijgen.

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvraag moet worden ingediend vóór het begin van de verwezenlijking. De ingediende aanvraag moet volgende elementen bevatten:

 • het specifieke formulier, naar behoren ingevuld en ondertekend [2];
 • de maquette, de structuur van de website of een gedetailleerde beschrijving van het project;
 • de prijsofferte opgesplitst per post van in aanmerking komende kosten.

Wanneer de onderneming een subsidieaanvraag heeft ingediend bij het Bestuur, mag ze haar project voortzetten zonder de beslissing van het Bestuur af te wachten. Bij weigering zal de onderneming zelf de aangegane kosten moeten dragen.

 

[2] U moet er met name uw strategisch plan ter bevordering van de buitenlandse handel vermelden waarin het initiatief waarvoor u steun aanvraagt past.

Download het aanvraagformulier

We raden u aan het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader versie 8.1.2 of later hebben. Om de laastste versie te downloaden, klik hier.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

PDF Download het aanvraagformulier
 

Opgelet. Wanneer u het formulier opent, ziet u slechts 2 pagina's op het scherm: u moet op de tweede pagina aangeven welke steun u wenst, waarna het formulier zich aanpast aan de gevraagde steun.

Nadat u de gewenste steun hebt aangegeven, ziet u de volgende pagina's verschijnen:

 • deel I gegevens van de onderneming en financiële gegevens;
 • deel II informatie over het project waarvoor u financiële steun aanvraagt;
 • deel III verklaring op erewoord, met handtekening, dat de geleverde informatie juist is.

Het formulier en de bijlagen moeten worden verzonden naar:

 • per brief :

Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

 • of per e-mail:

exporttegemoetkoming@mbhg.irisnet.be. Vergeet niet de laatste pagina te tekenen.
Als u een aanvraag per e-mail verstuurt, hoeft u geen kopie per post te sturen.

Als de hulp wordt toegekend, verbindt u zich ertoe bepaalde verplichtingen na te komen.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
EContactformulier
T02 800 36 02
T02 800 34 86

Brussel Invest & Export
E info@brusselsinvestexport.be
T02 800 40 62
T02 800 40 00
www.invest-export.brussels

Regelgeving

Brochures downloaden

Jaarverslagen over de steunmaatregelen aan ondernemingen