Toegelaten opleidingen

Het opleidingsfonds dienstencheques betaalt enkel goedgekeurde opleidingen terug. U kunt kiezen uit meer dan 900 opleidingen die sinds 2009 een erkenning kregen of u kunt een aanvraag indienen om een andere opleiding te laten goedkeuren.

Vanaf 2017 wordt een opleiding erkend als ze:
  1. samenhangt met de functie van de dienstenchequewerknemer, bijvoorbeeld een opleiding met betrekking tot: houding, omgaan met de klanten, communicatie, assertiviteit, zin voor initiatief, klantvriendelijkheid, ergonomie, efficiënt organiseren, veiligheid en hygiëne, EHBO. En ook: het gebruik van het Nederlands, het Frans of het Engels op de werkvloer, het aanleren van gebarentaal, de diagnose van opleidingsbehoeften en de toeleiding naar opleidingen;
  2. de dienstenchequewerknemer professioneel vooruithelpt, via een specialisatie of een professionele mobiliteit in de dienstencheque- of naar enige andere sector.
Opmerking: de voor 1 april 2015 door de federale minister van Werk erkende opleidingen zijn ook door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend.

Meer dan 900 goedgekeurde opleidingen

Zoek hier een opleiding (inhoud, indicatieve kostprijs, duur, gegevens van de opleider)

Een opleiding laten goedkeuren

Als uw onderneming een andere opleiding dan de reeds goedgekeurde wil organiseren, moet u een goedkeuring aanvragen.

PDF Download de goedkeuringsaanvraag voor een opleiding die door een dienstenchequebedrijf ingediend moet worden

De aanvraag en de bijlagen moeten naar het in het formulier vermelde adres verstuurd worden vóór het begin van de opleiding.

De beslissing tot goedkeuring is geldig voor onbepaalde duur.
Indien een dienstencheque-onderneming dezelfde opleiding opnieuw wil organiseren, is er geen aanvraag meer nodig.

Een opleiding kan ook worden goedgekeurd op vraag van een opleidingsinstituut / een externe opleider. In dat geval moeten de dienstenchequebedrijven geen goedkeuring voor deze opleiding aanvragen.

 
Een terugbetaling of een subsidie voor een opleiding krijgen

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Opleidingsfonds dienstencheques
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 204 16 31