De toegestane sectoren

Bij het doorlopen van de steunmaatregelen die het Gewest u voorstelt zal u merken dat sommige ervan niet voor elke sector [1] toegankelijk zijn. Hieronder vindt u een lijst met de toegestane sectoren per steunmaatregel.

PDF Download de lijst van toegestane sectoren

[1] Tijdens de inschrijving van uw bedrijf bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen, hebt u uw uitgeoefende activiteiten aangegeven en werden een of meerdere NACE codes uitgekozen. U kan de NACE code van uw bedrijf checken op de website van de Kruispunt Bank (scherm "Ondernemingsgegevens", rubriek "BTW-activiteiten Nacebel code versie 2008"). 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 30