De toegestane sectoren

Bij het doorlopen van de steunmaatregelen die het Gewest u voorstelt zal u merken dat sommige ervan niet voor elke sector [1] toegankelijk zijn. Hieronder vindt u een lijst met de toegestane sectoren per steunmaatregel.

PDF Download de lijst van toegestane sectoren

[1] Tijdens de inschrijving van uw bedrijf bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen, hebt u uw uitgeoefende activiteiten aangegeven en werden een of meerdere NACE codes uitgekozen. U kan de NACE code van uw bedrijf checken op de website van de Kruispunt Bank (scherm "Ondernemingsgegevens", rubriek "BTW-activiteiten Nacebel code versie 2008"). Uitleg over hoe uw NACE code op de website van de Kruispunt Bank voor Ondernemingen terugvinden.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 30