U sluit een kaskrediet af wegens werken voor uw vestiging?

U kunt tot 4.000 € steun ontvangen ter versterking van uw thesaurie of om uw kosten de baas te kunnen!
wizard icoonU bent zelfstandige of hebt een micro- kleine of middelgrote onderneming. U bent actief in een sector die voor steun in aanmerking komt?
Gebruik de wizard om snel te weten op welke steun u recht hebt.
 
Uw onderneming voldoet aan alle andere voorwaarden om steun te verkrijgen.
Geef een nieuwe dimensie aan uw projecten en maak gebruik van de steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

Belemmeren werken minstens twee maanden lang de toegang tot uw handelszaak of zal dit in de toekomst gebeuren? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest springt u bij indien u om deze reden genoodzaakt wordt een contract voor kaskrediet of een krediet op korte termijn [1] bij een kredietinstelling af te sluiten.

Opgelet. Uw kredietinstelling dient een voorstel aan u te hebben overgemaakt in de tijdspanne tussen de aankondiging van de werken en de effectieve einddatum ervan. Het contract voor dit krediet (of de avenant van een lopend krediet) mag dus niet afgesloten zijn voor de aankondiging van de werken. Indien de werken langer duren dan voorzien, kan u opnieuw een steunaanvraag indienen.

[1] Of de avenant van een bestaand contract voor krediet.

Steun tijdens perioden van openbare werken
Percentage van de steun 4% van het ingeschreven kapitaal in het kader van het kaskrediet of krediet op korte termijn
Minimumbedrag van de steun 400 €
Maximumbedrag van de steun 4.000 €

U mag uw steunaanvraag indienen zodra de werken aan de openbare weg officieel bekendgemaakt zijn.

Uw aanvraag dient de volgende documenten te bevatten:

  • het aanvraagformulier;
  • de type-overeenkomst;
  • een plan met de exacte locatie van uw onderneming;
  • een kopie van het kaskredietcontract, een kortlopend kredietcontract of een avenant aan een bestaand contract, afgesloten met uw kredietinstelling, of een kopie van de offerte voor het kaskredietcontract, kortlopend kredietcontract of avenant aan een bestaand contract;
  • een document met vermelding van alle minimissteun [1] die uw onderneming verkregen heeft tijdens het lopende belastingsjaar en de twee voorgaande belastingsjaren.

Binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het dossier deelt het Bestuur u de beslissing mee. Indien uw dossier onvolledig is, wordt uw aanvraag verworpen.

Indien u uw aanvraag enkel op basis van een offerte van een kredietinstelling hebt ingediend, beschikt u over een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van het bericht van ontvangst van uw aanvraag, om een kopie van het contract of van het avenant bij het besstaande contract te bezorgen.

[1] "De minimis" steun ontvangen van alle mogelijke overheden tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande. Het "de minimis" karakter van steun staat vermeld op het toekenningsdocument.

Indien uw steunaanvraag aanvaard werd, zal de betaling gebeuren nadat u de kopie van het contract betreffende het kaskrediet overgemaakt hebt.

We raden u aan het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader versie 8.1.2 of later hebben. Om de laastste versie te downloaden, klik hier.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

PDF Download het aanvraagformulier (PDF - 659.3 kB)

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd te worden naar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 41
T 02 800 34 37

Regelgeving

Brochures downloaden

Jaarverslagen over de steunmaatregelen aan ondernemingen