Bedienaar van de erediensten (art. 2,6 van het KB 09/06/1999)

 

Als de niet-Europese werknemer een bedienaar van de erediensten is, hangt het soort vergunning af van de duur van de tewerkstelling in België.

De bedienaar van de erediensten zal langer dan 90 dagen in België 

Vraag een gecombineerde vergunning aan "in het kader van een vrijstelling"

De bedienaar van de erediensten zal maximum 90 dagen lang in België werken.

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens art. 2, 6° van het KB van 09/06/1999)U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Covid-19 maatregelen

Neem enkel contact met ons op via e-mail en stuur ook uw dossier door per e-mail. 
Meer info
 

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99
 

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
Opgelet: onze loketten zijn tot nader order gesloten wegens de Covid-19 maatregelen

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving