Wetenschappelijke congressen, vergaderingen in beperkte kring (onderhandelingen, besprekingen, gesprekken, …)

 

In de volgende gevallen moeten er geen stappen ondernomen worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De werknemer komt een wetenschappelijk congres bijwonen in Brussel.

Art. 2, 27° van het koninklijk besluit van 09/06/1999

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens art.  2, 27° van het KB van 09/06/1999)

De werknemer komt naar België om aan vergaderingen in beperkte kring deel te nemen, om een contract te onderhandelen, om evaluatiegesprekken te voeren gedurende maximaal 60 dagen per jaar en maximaal 20 opeenvolgende kalenderdagen.

Art. 2, 28° van het koninklijk besluit van 09/06/1999

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens art.  2, 28° van het KB van 09/06/1999)U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Covid-19 maatregelen

Neem enkel contact met ons op via e-mail en stuur ook uw dossier door per e-mail. 
Meer info
 

Onze contactgegevens

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99
Een afspraak vragen (enkel als de kwestie niet telefonisch of via e-mail geregeld kan worden)
 

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving