Levering van diensten (onderneming EER)

 

In het volgende geval moeten er geen stappen ondernomen worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De werknemer wordt tewerkgesteld door een in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigde onderneming. Hij komt naar België om diensten te leveren. 

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens art. 2,14° van het KB van 09/06/1999 en art. 6 van het BBHR van 05/07/2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 09/06/1999 wat betreft de invoering van een unieke procedure en een gecombineerde vergunning (zie afdeling 3, art. 17, §2))
Vrijstelling ongeacht de duur van de tewerkstellingU verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving